Verenigde Staten willen vrije en eerlijke verkiezingen in Guyana

President David Granger en de Amerikaanse ambassadeur Sarah-Ann Lynch in gesprek nadat ze haar geloofsbrieven had aangeboden.

De nieuw aangestelde Amerikaanse ambassadeur in Guyana, Sarah-Ann Lynch, zei woensdag dat de Verenigde Staten vrije en eerlijke verkiezingen zullen ondersteunen. “Vooruitkijkend zullen we doorgaan met het aanmoedigen van echte vrije en eerlijke verkiezingen, vrijheid van meningsuiting en vergadering, meerpartijen vertegenwoordiging en een constitutioneel gerechtelijk proces,” zei ze nadat ze haar geloofsbrieven aan president David Granger van Guyana had aangeboden.

De opmerkingen van ambassadeur Lynch komen op een moment dat president Granger de Guyanese verkiezingscommissie (GECOM) al heeft aangespoord om zich voor te bereiden op het verloop van algemene en regionale verkiezingen later dit jaar. De president heeft echter duidelijk gemaakt dat hij GECOM nodig heeft om hem naar behoren te adviseren over zijn bereidheid voordat hij een verkiezingsdatum kan noemen.

Met nog elf dagen te gaan voor de periode van negentig dagen waarin algemene verkiezingen moeten worden gehouden, nadat De Nationale Assemblee van Guyana in december een motie van wantrouwen heeft doorgevoerd, lijkt oppositieleider Bharrat Jagdeo standvastig in zijn standpunt om niet in te stemmen met uitstel van de verkiezingen, tenzij de president een verkiezingsdatum noemt.

President Granger herhaalde in zijn reactie de opmerkingen van ambassadeur Lynch dat Guyana zich houdt aan het beginsel van niet-inmenging in interne aangelegenheden. “Onze relaties zijn gebaseerd op wederzijds respect voor elkaars territoriale integriteit en soevereiniteit, niet-inmenging in interne aangelegenheden, samenwerking tot wederzijds voordeel, respect voor verdragen en internationaal recht en het handhaven van regionale vrede en veiligheid,” zei Granger.

De Amerikaanse president Donald Trump zei vorige maand dat zijn land het respect van Guyana voor de principes en integriteit van democratisch bestuur en instituties erkent en eert.

Groot-Brittannië, de Europese Unie en de Verenigde Naties hebben de hoop uitgesproken dat Guyana zich aan zijn grondwet houdt.

De Amerikaanse ambassadeur herhaalde de verwachting van haar land dat Guyana zijn middelen zou gebruiken om in infrastructuur te investeren, de bilaterale handel te vergroten, de economie te diversifiëren en sociale diensten te versterken. “Op dit moment van ongelooflijk potentieel moeten we op elkaar blijven vertrouwen,” zei ze.

VANDAAG