Paus neemt ’Onze Vader’-gebed op de schop

Paus Franciscus. Foto: Kerknet.be

Het wereldberoemde christelijke gebed Onze Vader gaat vanaf aanstaande zondag 29 november bij de Italiaanse missen van tekst veranderen. Met Pasen volgend jaar wordt de nieuwe tekst bij alle Italiaanse parochies zelfs verplicht gesteld.

Paus Franciscus vindt dat de vertaling die tot nu toe werd gebruikt onjuist is en geen recht doet aan de oorspronkelijke bedoeling zoals deze in de Bijbels-Griekse tekst van het evangelie naar Matthéüs (6, vers 13) staat.

Verzoeking
De beroemde zin “leid ons niet in verzoeking”, klopt volgens de paus niet. God wil helemaal niet mensen in de verzoeking leiden. Integendeel, God helpt je juist om het juiste pad weer te vinden. De vertaling moet volgens de paus daarom worden veranderd in “Laat ons niet in verzoeking (of verleiding) vervallen.” De gelovige vraagt in het gebed aan God om niet in de steek te worden gelaten als hij of zij verleid wordt en hem of haar daartegen te helpen.

De paus had al eens eerder kritiek op de oude vertaling van de tekst gehad, zoals in december 2017. Ook had hij toen gezegd dat volgens hem de tekst van het gebed wereldwijd moet worden veranderd. De paus zal de invoering niet tot de Italiaanse parochies willen beperken.

De Telegraaf

VANDAAG