President Guyana gaat probleem van wateroverlast aanpakken

Tijdens de oriëntatie heeft president Ali bewoners betrokken bij dringende gemeenschapskwesties en om hun mening gevraagd om deze aan te pakken. Foto: Kabinet van de President van Guyana
Print Friendly, PDF & Email

In Guyana heeft president Irfaan Ali zaterdag een onverwacht bezoek gebracht aan onderwater gelopen gebieden in het zuiden van Georgetown. Hij heeft toegezegd dat de kernproblemen zoals overstromingen aangepakt zullen worden, meldt de Guyanese nieuwssite News Room.

De president vertelde de bewoners dat hij “de gemeenschappen bij een paar zaken wilde betrekken en één ervan is de wateroverlast”. President Ali zei dat zijn regering met Zuid-Georgetown wil samenwerken en een plan wil ontwikkelen om de overstromingen aan te pakken.

Hij merkte op dat een team van ingenieurs een eerste beoordeling zal uitvoeren en wanneer die is voltooid, zullen ze met de bewoners overleggen om de beste weg vooruit te vinden.

President Irfaan Ali brengt een onverwacht bezoek aan Zuid-Georgetown. Foto: Kabinet van de President van Guyana

Tijdens zijn bezoek liep de president door de wijk Festival City, waar hij de toestand van de wegen, rioleringen en het terrein van het gemeenschapscentrum inspecteerde. De Guyanese president beloofde ter plaatse niet alleen de grond te renoveren, maar ook het gebouw te herstellen. Dit gebeurt in samenwerking met het ministerie van Cultuur, Jeugd en Sport.

Er zullen ook inspanningen worden geleverd om de riolering zo goed mogelijk schoon te maken en van slib te ontdoen om de gemeenschap te helpen de overstromingsproblemen te verlichten.

Tijdens de oriëntatie heeft de president bewoners betrokken bij dringende gemeenschapskwesties en om hun mening gevraagd om deze aan te pakken.

President Ali sprak ook met verschillende jongeren in het gebied en moedigde hen aan zich aan te melden voor het Guyana Online Academy of Learning (GOAL)-beurzenprogramma.

VANDAAG