Digitale televisie: eerst denken dan DOEn

Carl Breeveld
Print Friendly, PDF & Email

Als jongetje van tien – 1965 – waren we enorm blij met de introductie van televisie. Thuis hadden we zelf nog geen tv, maar ik mocht bij mijn buurjongen gaan kijken. Na wat sparen van onze ouders kregen we uiteindelijk zelf onze zwart/wit tv. Daar konden we genieten van alles wat de STVS op kanaal 8 te bieden had.

Uitdrukkelijk STVS, want er waren toen geen andere kanalen. Surinamers die over zo een tv toestel beschikten, konden de volgende dag uitgebreid met elkaar praten over de vorige tv-avond. Het ging dan over films als Bonanza, I love Lucy, Highway Patrol, The Fugitive en Ben Casey. We mochten ook het STVS Nieuws, Sportrevue maar ook andere eigen producties verwelkomen. Volgend jaar bestaat de STVS 50 jaar! Felicitaties alvast.

Nu bijna een halve eeuw verder is er zoveel veranderd. Talloze televisiezenders, abonnee tv voor wie veel meer kanalen wil ontvangen en natuurlijk alles in kleur.
De huidige regering doet er een schepje bovenop door de invoering van digitale televisie in Suriname. Zeker met WK-voetbal 2014 heeft men midden in de roos geschoten. Bovendien vond de introductie eindelijk een keer niet in Paramaribo, maar in het achterland, op Brownsweg, plaats. Een zeer prijzenwaardige stap!

Velen enthousiast natuurlijk, en terecht! Tot nog toe hadden we de analoge of ‘gewone’ televisie. Met digitale tv hoeft de kijker niet slechts naar de Surinaamse kanalen te schakelen, maar is er ook aanbod via de ether, satteliet en ADSL. Bovendien is digitale tv minder gevoelig voor storingen en is kwaliteit van het beeld zovele malen scherper en dus beter.

Bij de introductie op Brownsweg volgde echter al de eerste schok toen de VP zei de volledige uitvoering niet te kunnen garanderen vanwege gebrek aan financiële middelen. Vervolgens worden ook burgers onvoorbereid in de kosten gejaagd, want wie digtale tv in huis wil, moet zich op extra kosten voorbereiden. Duidelijk is het nu wel, dat voor digitale tv extra apparatuur moet worden aangeschaft.

Precies daar geef ik de regering een dikke onvoldoende. Digitale tv? Natuurlijk! Maar bereid je zaken goed voor. Leg de samenleving uit dat de kijkers extra geld opzij moeten zetten als zij van digitale tv willen genieten. Bied ook de mogelijkheid dat burgers via een gereduceerd tarief de aanschaf kunnen doen, door belastingaanpassingen te plegen. Burgers zijn door dit goede initiatief op een verkeerd been gezet.

Helaas moet ik zeggen dat dit te vaak voorkomt. Denk aan het afschaffen van de ouderbijdrage op de scholen. De regering zou ervoor zorgen dat maandelijks dat bedrag beschikbaar zou zijn. Schoolbesturen moeten nu regelmatig aan de bel trekken omdat de overmakingen maandenlang op zich laten wachten. Mooi besluit, vervolgens krakkemikkige uitvoering.

Maar ook andere financiële afspraken nakomen met sociale Instellingen, het Polytechnisch College, dienstverleners, ondernemers die voor Carifesta leverden etc. laten zien dat prioriteiten niet goed gesteld worden en vaste lasten, zoals die in elk normaal huishouden boven aan de lijst van uitgaven staan, gewoon niet of slecht worden voldaan.

Geen goed voorbeeld voor de samenleving. Ik heb dit gedrag in De Nationale Assemblée ‘fisti prodo’ genoemd. En dat is het ook. Want je zal toch niet aan bijvoorbeld een flitsende, dure Carifesta opzet beginnen en vervolgens moet je als wanbetaler steeds ‘dokken’ voor jouw schuldeisers. Gaan we ook die kant op bij de invoering van de digitale televisie? Goed advies aan de regering: Eerst denken dan DOEn!

Carl Breeveld

Disclaimer

  1. Een column heeft een maatschappelijke functie in een democratische samenleving.
  2. Columnisten schrijven op eigen titel en onder eigen verantwoordelijkheid.
  3. De publicatie van een column op Suriname Herald, houdt niet in dat Suriname Herald de inhoud van de column onderschrijft.
  4. Suriname Herald is gelet op het bij punt 3 genoemde, niet aansprakelijk voor de inhoud van een column.
  5. Suriname Herald erkent de auteursrechten van columnisten op de inhoud van hun column.
  6. Gelet op de auteursrechten van columnisten op hun column, kan Suriname Herald op verzoek van derden niet overgaan tot verwijdering van een column.
  7. Indien derden het niet eens zijn met de inhoud van een column, dienen zij tot een vergelijk te komen met de columnisten. Eventuele procedures dienen gevoerd te worden tegen columnisten, niet tegen Suriname Herald.

VANDAAG