Je bent integer of niet

Carl Breeveld

Kan de lezing en discussie van 30 juli 2014 over integriteit, wat het initiatief was van de Faculteit der Maatschappij Wetenschappen van de Anton de Kom Universiteit, als een eyeopener worden gezien? Conclusie is dan, dat er duidelijk iets mis is in onze maatschappij. Wat is de follow-up van deze lezing en discussie? Volgt er een onderzoek, een debat of volksreferendum? Wat zal het advies zijn naar de gemeenschap? Of is het bedoeld om het bewustzijn van de burgerij te prikkelen? Is dit misschien een bevestiging van het probleem in De Nationale Assemblée en algemeen in het bestuur van ons land? Wie moeten er voor zorgen dat dit verandert? Hoe ga je het denken van personen veranderen? Zullen wij eindelijk door wetgeving integere mensen in de politiek krijgen?

Talloze vragen, die terecht gesteld kunnen en mogen worden bij dit mooi initiatief. Het asociaal, crimineel, corrupt en egocentrisch denken en handelen moet namelijk verdwijnen, vooral in de politiek. Burgers zullen het geloven als ze een rolmodel in hun leiders zien, als die respect afdwingen door zelf niet debet te zijn aan dit denken en handelen. Je bent immers integer of niet.

In de toekomst zou een onderzoek op dit vlak door studenten van de universiteit moeten plaatsvinden. Daarnaast stel ik voor dat studenten de panelleden zijn wanneer de resultaten worden gepresenteerd. De mensen die morgen een cruciale rol in de samenleving innemen kunnen er namelijk voor zorgen dat deze discussie maatschappelijk breed wordt gehouden, vooral met het oog op de komende verkiezingen. Bovendien groeit tegelijk ook onder hen bewustheid en scherpte voor wat integer handelen betreft.

Integriteit is volgens van Dale de onkreukbaarheid van een persoon. Integere personen hebben een goede trekrecord en ze zijn rolmodellen. Ze nemen bijvoorbeeld niet zonder duidelijke condities deel aan bepaalde politieke constellaties of het plegen van ontoelaatbare handelingen. Vandaag is alles wat de klok slaat corruptie. Het lijkt erop dat corruptie de normaalste zaak van de wereld is. Tegelijk wordt er door sommige verdachten en hun medestanders alsmaar geroepen: “waar is het bewijs?” Iedere verstandige burger kan echter op zijn klompen aanvoelen dat zaken niet zuiver zijn.

Als het gaat om leiderschap dan is de leider onder andere een coach, die in staat is met alle hem ten dienste staande middelen, de natie tot één geheel te smeden. Hij doet er alles aan dat er geen sprake is van toename van criminaliteit, corruptie, belangen verstrengeling en/of het ontstaan van koninkrijkjes.

Helaas zien we nu juist grote verdeeldheid in denken en doen. Het gevolg van toename van ontoelaatbare handelingen. Te vaak zijn politici onderling rancuneus en in dit opzicht het niet waard als rolmodel te dienen. Als bovengenoemde denkpatronen en houdingen: asociaal, crimineel, corrupt, egocentrisme niet verdwijnen en de maatregelen uitblijven, zal dit vraagstuk onopgelost blijven. Hopelijk wordt er niet gezegd dat het de groeipijnen zijn van een jonge natie. Na meer dan 38 jaar Srefidensi mogen wij nu wel de wereld tonen dat het anders kan door samen, maar vooral als leiders het goede voorbeeld te geven.

Wie met pek omgaat, wordt ermee besmet.

Carl Breeveld

Disclaimer

  1. Een column heeft een maatschappelijke functie in een democratische samenleving.
  2. Columnisten schrijven op eigen titel en onder eigen verantwoordelijkheid.
  3. De publicatie van een column op Suriname Herald, houdt niet in dat Suriname Herald de inhoud van de column onderschrijft.
  4. Suriname Herald is gelet op het bij punt 3 genoemde, niet aansprakelijk voor de inhoud van een column.
  5. Suriname Herald erkent de auteursrechten van columnisten op de inhoud van hun column.
  6. Gelet op de auteursrechten van columnisten op hun column, kan Suriname Herald op verzoek van derden niet overgaan tot verwijdering van een column.
  7. Indien derden het niet eens zijn met de inhoud van een column, dienen zij tot een vergelijk te komen met de columnisten. Eventuele procedures dienen gevoerd te worden tegen columnisten, niet tegen Suriname Herald.

VANDAAG