De politieke kudde

Assembleelid Noreen Cheung (NDP)
Print Friendly, PDF & Email

We zijn allemaal gelijkwaardige burgers, maar slechts op papier. Dit zei een zeer bekende Surinamer van wie niemand het ooit zou verwachten. Ieder mens wil een gelijkwaardig bestaan hebben. “Recht voor één, recht voor allen”, wordt in de volksmond vaker gezegd. Helaas zien we in de praktijk dat het slechts een illusie is hoe democratisch het allemaal schijnt te zijn vastgesteld bij wet. We zijn allemaal gelijkwaardige burgers, maar dat is allemaal slechts op papier. In artikel 8 van de grondwet van de Republiek Suriname staat duidelijk aangegeven dat we gelijkwaardig behandeld moeten worden.

Artikel 8, Grondwet van de Republiek Suriname
1. Allen die zich op het grondgebied van Suriname bevinden hebben gelijke aanspraak op bescherming van personen en goederen.
2. Niemand mag op grond van zijn geboorte, geslacht, ras, taal, godsdienst, afkomst, educatie, politieke overtuiging, economische positie of sociale omstandigheden of enige andere status gediscrimineerd worden.

Met andere woorden de mens mag niet gediscrimineerd worden op basis van religie, etniciteit, geslacht en voorkeur.

Wordt deze wet wel nageleefd in de praktijk? Net als hoe er in de wet openingen zijn, worden deze gebruikt in het voordeel van de belanghebbenden. Heel selectief wordt er omgegaan met zaken afhankelijk van de situatie en dit kan gezien worden als een soort positieve discriminatie. Dit is de keiharde realiteit, mensen vinden op diverse manieren iets om hun doel te bereiken en soms lukt het hen ook met de meerderheid van de kudde. Er wordt gemeten met verschillende maten. De minderheid van de kudde wordt niet erkend, niet geaccepteerd maar sterker nog in een hoek gedrukt en voor alles uitgemaakt en van alles uitgesloten.

Waar u zich ook bevindt, in het bedrijfsleven, in de politiek of gewoonweg thuis, iedereen heeft wel te maken gehad met positieve discriminatie. De een wordt ondanks alles voorgetrokken en de andere blijft de klos of beter gezegd het zwarte schaap. De persoonlijke belangen, vooroordelen en voordelen prevaleren boven de rest. Waarom staat men dat toe? Dat staan men toe want als de één het doet, dan waarom mag de rest dan niet? De hele mentaliteitsombuiging moet nog plaats vinden en dat is nog een lang proces. Er is nog een lange weg te gaan om wetten te maken die werkelijk het belang van elke burger moeten dienen. Daarnaast nog de naleving van de wetten. Een belangrijke vraag voor elke wetsdienaar en gezagsdrager die bij zichzelf te rade moet gaan.

Wie wordt er beter van? In elk geval niet de belastingbetaler die geen return on investment terug krijgt. Op schaapachtige manieren gaat men de kudde een worst voorhouden alleen om hun eigen belang te dienen. Telt elke Surinaamse burger in werkelijkheid? Volgens de grondwet wel, maar toch is er nog sprake van positieve discriminatie? De verkiezingen staan straks voor de deur, de kudde wordt geleid of uit elkaar gedreven. Net als de gezegde “Een ieder voor zich en God voor de rest”, is het enige dat schijnt te tellen. De conclusie die hieruit kan worden getrokken is dat we in de praktijk alles zijn dan behalve gelijkwaardig.

Assembleelid Noreen Cheung (NDP)

Disclaimer

  1. Een column heeft een maatschappelijke functie in een democratische samenleving.
  2. Columnisten schrijven op eigen titel en onder eigen verantwoordelijkheid.
  3. De publicatie van een column op Suriname Herald, houdt niet in dat Suriname Herald de inhoud van de column onderschrijft.
  4. Suriname Herald is gelet op het bij punt 3 genoemde, niet aansprakelijk voor de inhoud van een column.
  5. Suriname Herald erkent de auteursrechten van columnisten op de inhoud van hun column.
  6. Gelet op de auteursrechten van columnisten op hun column, kan Suriname Herald op verzoek van derden niet overgaan tot verwijdering van een column.
  7. Indien derden het niet eens zijn met de inhoud van een column, dienen zij tot een vergelijk te komen met de columnisten. Eventuele procedures dienen gevoerd te worden tegen columnisten, niet tegen Suriname Herald.

VANDAAG