Artikel 2

Victor Jones
Print Friendly, PDF & Email

Ik ben het niet, het is niet door mijn toedoen, het is niet mijn schuld. Wiens schuld denkt u dat het wel is geachte lezer? De leerkrachten, de ouders, de een op een na volgende regeringen, de samenleving, een ieder behalve de spreker, dus ook u. Het klinkt bekend in de oren. Keer op keer. Dag in dag uit. Jaar in jaar uit. Het is de schuld van de regering dat het niet goed gaat mij mij. Het is de schuld van mijn ouders dat er niet veel van mij terecht is gekomen in de maatschappij. Het zijn alweer mijn medewerkers, die het maar nooit leren. Mag ik ook wat zeggen: het is de schuld van de school dat mijn zoon niet geslaagd is, het komend schooljaar bezoekt hij beslist een andere school. En mijn dochter! U moet het weten. De klassejuf is jaloers op haar en heeft haar gepest op een tiende punt.

Foei toch mensen, houdt u toch op. Waarom durven wij de verantwoordelijkheid niet op ons te nemen. Is het te zwaar om te dragen? Zullen we afgewezen worden. Zijn we de eerlijkheid in onszelf kwijtgeraakt. Of is het gewoon gemakkelijker om een ieder te belasten met jou falen of het nalaten te doen wat je had moeten doen. Of het nu je taakverantwoordelijkheid is, waarbij bevoegdheden of plichten die verbonden zijn met een bepaalde rol, functie of taak. Of het nu je verantwoordelijkheid als aansprakelijkheid en de vele andere vormen daarvan is, het zal ons goed doen die op ons te nemen.

Terwijl u uw eigen verantwoordelijkheid uit de weg gaat, merken wij dat we op de racebaan naar de verkiezingen met een nieuwe raceauto van het merk Doctorandus (DRS) op de politieke snelweg naar 2015 worden geconfronteerd. Oh, wat gezegend zijn wij, zouden mijn grootouders wellicht gedacht hebben. 13 talentvolle Surinamers die politieke verantwoordelijkheden op zich wensen te nemen in 2015 lopende tot 2020. Getal 13, ongeluksgetal? Heeft u zich weleens afgevraagd waarom het getal 13 vaker wordt vermeden in straten, huisnummers, vliegtuigrijen, hotelkamers, verdiepingen van gebouwen? Ook in de autosport wordt het nummer 13 normaliter niet als startnummer toegekend en onze nieuwe politieke racers gaan de verkiezingsrace in met 13.

Geachte lezer! Bent u immers nagegaan hoe de leden binnen groep van 13 zijn omgegaan met hun eigen verantwoordelijkheid? Een onderzoek waard zo te zien. De tijd zal uitwijzen als het getal 13 voor ons heilzaam zal zijn. Wat vast staat is dat u als schuldige zal worden aangewezen als zij het gewenste verkiezingsresultaat niet hebben gehaald. Simpelweg omdat u niet op hen gestemd heeft. Hopelijk wordt u niet verweten ondankbaar te zijn.

Als u de verantwoordelijkheid van uw daden op u neemt, geeft u uzelf een promotie. Hoe meer eigenverantwoordelijkheid u op u neemt, hoe groter en hoe sterker u wordt. Verantwoord gedrag legt verantwoording af en dat getuigt van volwassenheid. Aanvaarding van verantwoordelijkheid is een weerspiegeling van onze houding en het milieu waarin wij actief zijn. De meeste onder ons zijn snel om de eer op zich te nemen voor wat goed gaat, maar weinigen durven de verantwoordelijkheid te dragen als er iets misgaat, dan wel niet naar wens verloopt. Laten wij met zijn allen een cultuur ontwikkelen van beter verantwoordelijk gedrag en het dragen van meer verantwoordelijkheid, het liefst onze eigen verantwoordelijkheid.

Victor Jones

Disclaimer

  1. Een column heeft een maatschappelijke functie in een democratische samenleving.
  2. Columnisten schrijven op eigen titel en onder eigen verantwoordelijkheid.
  3. De publicatie van een column op Suriname Herald, houdt niet in dat Suriname Herald de inhoud van de column onderschrijft.
  4. Suriname Herald is gelet op het bij punt 3 genoemde, niet aansprakelijk voor de inhoud van een column.
  5. Suriname Herald erkent de auteursrechten van columnisten op de inhoud van hun column.
  6. Gelet op de auteursrechten van columnisten op hun column, kan Suriname Herald op verzoek van derden niet overgaan tot verwijdering van een column.
  7. Indien derden het niet eens zijn met de inhoud van een column, dienen zij tot een vergelijk te komen met de columnisten. Eventuele procedures dienen gevoerd te worden tegen columnisten, niet tegen Suriname Herald.

VANDAAG