Let a faya……

Carl Breeveld (DOE). Foto: RNW
Print Friendly, PDF & Email

Suriname is de afgelopen weken aardig beziggehouden met de problemen rond het te kort aan stroomtoevoer. Duidelijk is dat het een probleem is dat zich al lange tijd voordeed. Iedereen was daarom op donderdag 14 augustus 2014 blij bij de opening van de nieuwe EBS Diesel Power Plant (DPPII). Deze werd zelfs twee maanden eerder opgeleverd. Proficiat!

Vervolgens het bijzonder mooie bericht: “Suriname is de komende twee jaar bij een gelijkblijvende trend verzekerd van voldoende stroom om aan de steeds groeiende vraag naar elektriciteit te voldoen”. De elektriciteit uit de DPPII-generatoren wordt via onderstations naar andere delen van Paramaribo en omgeving gedistribueerd, staat in een door EBS uitgegeven bericht. De president benadrukte dat wij verlost zouden zijn van stroomonderbrekingen. Mooier kon het niet.

Wat kort daarop volgde is ons allen bekend: de ene stroomstoring na de andere. Ik zei daarom in DNA dat de president zich door zijn deskundigen op het verkeerde been heeft laten zetten. Net als andere DNA-leden had ik gevraagd om doorlichting van de EBS. In de nationale toespraak op zondag 7 september 2014, in verband met de energieproblematiek, verklaarde onze president dat het bedrijf reeds in 2012 was doorgelicht. Dat dit pas twee jaar later wordt meegedeeld, terwijl het vaker in DNA gevraagd is, moet zeker betreurd worden. Misschien dacht onze president: “save the best for last.”

Zo gaat het echter niet in een democratie. Zeker als een parlement vragen stelt bij met name dringende zaken, zoals deze, dan moeten heldere en goede antwoorden, zo snel als mogelijk komen. Twee jaar verder, lijkt mij wat te laat. Toch wil ik zo spoedig mogelijk het rapport hierover lezen, dat door een buitenlandse consultant is samengesteld. En wat te denken van de vertrekpremie voor de ex-EBS-directeur? Hoeveel is aan hem uitbetaald? Dat was de simpele en tegelijk concrete vraag. Daar volgde echter een antwoord op, dat onbevredigend is: “volgens de gebruikelijke procedure is het contract van de ex-directeur afgewikkeld”. Daarvóór zei de president dat grote delen van de samenleving belangstelling hadden in het welk bedrag dat aan de ex-directeur is uitbetaald. Als men zich daarvan bewust is, dan is het duidelijk dat velen niet happy zijn met het gegeven antwoord.

President over welk bedrag praat u als u het heeft over de gebruikelijke procedure? Parlementariërs, maar ook het gehele volk, hebben recht te weten wat is uitbetaald. Dat is pas transparantie. Ik ben het eens met de president dat er een lange termijn energiebeleid moet komen met een Energie Autoriteit. Ik ben het ook eens met bezuinigingen op stroomgebruik en aanpassing van tarieven voor bepaalde groepen. Dat laatste is zelfs dringend nodig. Maar dan wel eerst een heldere doorlichting van de EBS met de right man on the right place en een beheer dat niet bij ons overkomt als verspilling van middelen.

Carl Breeveld

Disclaimer

  1. Een column heeft een maatschappelijke functie in een democratische samenleving.
  2. Columnisten schrijven op eigen titel en onder eigen verantwoordelijkheid.
  3. De publicatie van een column op Suriname Herald, houdt niet in dat Suriname Herald de inhoud van de column onderschrijft.
  4. Suriname Herald is gelet op het bij punt 3 genoemde, niet aansprakelijk voor de inhoud van een column.
  5. Suriname Herald erkent de auteursrechten van columnisten op de inhoud van hun column.
  6. Gelet op de auteursrechten van columnisten op hun column, kan Suriname Herald op verzoek van derden niet overgaan tot verwijdering van een column.
  7. Indien derden het niet eens zijn met de inhoud van een column, dienen zij tot een vergelijk te komen met de columnisten. Eventuele procedures dienen gevoerd te worden tegen columnisten, niet tegen Suriname Herald.

VANDAAG