De brug

Victor Jones

Suriname is een brug rijker. Correctie, wij zijn een brug rijker. De heer van Dale leert mij al gauw dat een brug een beweegbare, een vaste of een drijvende verbinding voor het verkeer tussen twee punten is, die door water of anderszins gescheiden zijn. Een feestelijke ingebruikname van de Saronbrug, alle rede tot feest vieren. Dit is niet onze eerste brug en u zegt het, er zullen nog veel meer volgen. Een brug voert je naar de overkant, naar de andere punt volgens van Dale en toch wil ik u even laten kijken in de zo spraak makende achteruitkijkspiegel. Kent u die nog?.

Twee gigantische bruggen voor onze begrippen in een keer. U kent de commotie daaromtrent nog, waarbij u op de een of andere manier ook deelgenoot van bent geweest, hetzij als voor- of tegenstaander. Er bestond geen derde partij, u was er voor of er tegen. Zou u een Suriname anno 2014- 2015 en de jaren daarna kunnen voorstellen zonder de “Coppenamebrug” en of de “Bosjebrug”? Zouden die nog worden gebouwd? Zouden die worden afgebouwd ingeval die niet af waren? Kent u de vele ellende nog voor de bouw van de bruggen? Bent u nog bekend met de vele stakingen van de SMS werknemers? Herinnert u zich nog de kilometerslange rijen aan beide zijde van beide oeververbindingen? Heeft u ook wel eens in de auto aan een van de oeververbindingen moeten overnachten, omdat u nog net te laat kwam aanrijden? Hebben wij de telling bijgehouden van de velen die getracht hebben het laatste veer te halen en het met hun leven hebben moeten bekopen? Heeft iemand ooit kunnen uitrekenen hoeveel productie uren verloren zijn gegaan? Bent u ervan op de hoogte hoeveel levens er verloren zijn gegaan als gevolg van de slechte oeververbinding? Stof tot nadenken.

We kunnen heel veel met het begrip de brug teweegbrengen. We hebben de afgebouwde bruggen gehad. Die spreken vaak tot onze verbeelding, vanwege hun stijl, hun vorm en als opvallend bouwwerk, waar wij met trots overheen rijden en onze buitenlandse gasten vergasten met een ritje over de brug, genietend van de mooie verlichting in de avonduren. Daarnaast kennen we in onze geschiedenis de aangevaren -de niet afgebouwde-, de kapotgeslagen en zelfs de verbrande brug(gen). Wat hebben de fysieke bruggen veel slagen moeten incasseren. Vaak zowel de brug als de bruggenbouwer.

Met een bruggenbouwer, in figuurlijke zin, wordt ook bedoeld iemand die partijen nader tot elkaar brengt. Het Latijnse woord voor bruggenbouwer is Pontifex. Leden van het hoogste priestercollege in het oude Rome, bisschoppen en de paus droegen allen deze titel. Een Pontifex bouwde ‘bruggen’ tussen de mens en de goden en is afgeleid van pons (‘brug’) en het achtervoegsel -fex, dat ‘maker’ betekent (het is afgeleid van facere, ‘maken’). Pontifex is in het Latijn ontstaan vanwege “de sacrale betekenis van de oudste brug over de Tiber”, volgens het Etymologisch Woordenboek van Van Dale (1997).

We kunnen dus niet alleen in letterlijke zin, maar ook in figuurlijke zin een brug bouwen, een brug slaan, een brug werpen, een brug maken en ga zo maar door. De brug kan scheiden en ook verbinden. De brug kan ook bij uitstek dienen als een symbool voor eenheid en verzoening. Je vindt het ook terug in gezegden als ‘een brug slaan’ en ‘verschillen overbruggen’. Met onze grote politieke tegenstellingen op weg naar 2015 staat ons veel te wachten. De vele beerputten die nog opengebroken moeten en zullen worden, de vele politieke podium verzinsels en leugenachtige praktijken naar de ander toe, de vele persoonlijke aanvallen, vuilsmijterij, valse en bedrieglijke aantijgingen. Terwijl dit zich aan het voltrekken is jubelen grote delen van de bevolking mee en trekt u met de bij ons bekende en populaire verkiezingscaravan mee. De vele nationale verzoeningspogingen ten spijt. Er zullen de komende uren, dagen, weken en maanden vele politieke bruggen geslagen worden door politieke partijen en politieke leiders, met of zonder achterban. Enkele pilaren zullen bestaan uit politieke gelukszoekers en politieke nachtvlindertjes met uitgebreide vleugels. Wees opgepast lezers, deze bruggen zullen u volgens van Dale nimmer de tweede punt doen zien.

Vele partijgebouwen die na de verkiezingsuitslag van 2010 in geen jaren bezocht zijn, in elk geval door partijgenoten niet, zullen wederom opgepoetst worden en het toonbeeld vormen van de komende verkiezingen met wapperende vlaggen van de partij en partijcombinatiekleuren. De kleurrijke vlaggen zullen in overvloed aanwezig zijn, ook al zijn er onvoldoende leden om die tot wapperen te brengen. Na vier jaren stilstand zal elke partij met verhoogd tempo proberen een brug naar u te slaan. De brug slaan om te gaan regeren. Waar u als middel zou moeten dienen zal u kennelijk door enkele politieke leiders als doel worden gezien, beter gezegd als doelwit. Er zal dus op u worden gemikt, vanwege uw kostbare stem.

Wie slaat de brug voor u, met al uw dagelijkse problemen, lees beslommeringen? Met de steeds groter wordende afstand in uw inkomensverschillen? Met uw financiële tekorten? Met uw sociale lasten die steeds zwaarder drukken op uw budget? Tussen jong en oud? Tussen de generatiekloof van u en uw kind of u en uw ouder? Voor al uw afgestudeerden in huis zonder een baan? Die mishandeld wordt als kind, vrouw en evenzo man? Die gediscrimineerd wordt naar ras, etniciteit, kleur, leeftijd, geslacht, politieke voorkeur, geloofsovertuiging, seksuele geaardheid of andersdenkende? Door pestgedrag van anderen naar u toe op school, de werkvloer en in de vereniging waar u deel van uitmaakt? Bij intimidatie op de werkvloer? Als uw veiligheid in gedrang komt? Als u geen veilig gevoel heeft?

Door te regeren kunnen er bruggen geslagen worden. Regeren is immers bruggen slaan. De Almachtige slaat toch alle bruggen moppert Robby, die het niet helemaal eens is met mij. De schepper staat boven de politiek, zegt hij resoluut. Moet de brug voor ons geslagen worden of moeten wij de brug slaan? De brug van liefde, gevoel voor elkaar, solidariteit, eensgezindheid, saamhorigheid, begrip naar elkaar toe, verdraagzaamheid, vreugde.

Victor Jones

Disclaimer

  1. Een column heeft een maatschappelijke functie in een democratische samenleving.
  2. Columnisten schrijven op eigen titel en onder eigen verantwoordelijkheid.
  3. De publicatie van een column op Suriname Herald, houdt niet in dat Suriname Herald de inhoud van de column onderschrijft.
  4. Suriname Herald is gelet op het bij punt 3 genoemde, niet aansprakelijk voor de inhoud van een column.
  5. Suriname Herald erkent de auteursrechten van columnisten op de inhoud van hun column.
  6. Gelet op de auteursrechten van columnisten op hun column, kan Suriname Herald op verzoek van derden niet overgaan tot verwijdering van een column.
  7. Indien derden het niet eens zijn met de inhoud van een column, dienen zij tot een vergelijk te komen met de columnisten. Eventuele procedures dienen gevoerd te worden tegen columnisten, niet tegen Suriname Herald.

VANDAAG