Overlopen

Victor Jones

Het is een interessante les vandaag. Er moeten zinnen gemaakt worden met het begrip overlopen. Beurtelings worden de leerlingen in de gelegenheid gesteld om hun zin voor te lezen.
De man loopt over straat
De emmer met water loopt over
Sandra loopt over en is een overloopster

En zo volgden er vele zinnen met of zonder grammaticale fouten, die natuurlijk door de juffrouw worden gecorrigeerd voor zover zij dat zelf beter weet. Kamla stak haar vinger op: juf, ik hoorde op de radio dat de mannen in de politiek die overlopen overlopers worden genoemd. Het is fout toch juf? Ze lopen niet over toch juf, ze steken toch over. Ik steek de straat over naar de andere kant van de straat, vervolgt zij. Zij steken over van de ene partij naar de andere partij. De juffrouw kon slechts in haar vuistje lachen.

Als Kamla gelijk heeft of niet, de oversteek of overloop wedstrijd is nu al in volle gang binnen de politiek. Wie gaat weg en wie blijft hier, is de vraag van de kruidenier, luidt de tekst in een bekend liedje. Wie verlaat welke partij, is de vraag van de burgerij wordt misschien mijn eigen hit. Hot item. Ik zal voor het gemak het begrip van Kamla toch wel even parkeren en wat dieper ingaan op de vraag van kleine Rudolf in de klas. Waarom lopen mannen in de politiek over? Mijn mama loopt toch niet over naar de buurman aan de overkant? Nee, nee, wordt hij gecorrigeerd, dat is uitlopen.

De verwarring wordt nu compleet in de klas. Het lijkt nu meer een mini-politieke scholing met de begrippen overlopen, oversteken en uitlopen van politieke figuren of mensen die menen politiek te bedrijven. Ja toch juf, ze bedrijven politiek met de politieke partijen toch juf, vult Arnold stuntelend aan.

Wat kunnen de beweegredenen zijn voor politieke gedragingen als deze?:
1. Ontevredenheid? Niet elke werknemer is dag in dag uit even toegewijd, gemotiveerd en gepassioneerd als het gaat over het werk. Als het echter om de politiek gaat merken we de onvermoeide blikken op weg naar politieke macht en dat kan al snel leiden tot ontevredenheid binnen de partij.
2. Onvoldoende aan zijn trekken zijn gekomen? Uit studies blijkt dat vele medewerkers niet volledig betrokken zijn in hun werk en vaak een gebrek hebben aan toewijding, terwijl politici zo toegewijd zijn dat ze onvoldoende aan hun trekken komen binnen partijen.
3. Miskenning? Op de werkvloer is het van belang om de tekenen van ontevreden werknemers snel te herkennen, om ze weer gelukkiger en meer betrokken in hun werk te maken. Doet u dat in de politiek niet dan loopt men over of uit.
4. Niet optimaal gebruik gemaakt van hun kennis, kunde en adviezen? Waardering en tevredenheid zijn nauw met elkaar verbonden. Waardering kan misschien ook te maken hebben met de ruimte om aan te tonen wat men allemaal in staat is te doen. Wordt er voldoende naar elkaar geluisterd binnen de politieke partijen?
5. Niet ingeloste beloftes door de partijleiding? Een politieke gelukzoeker kan snel zijn passie verliezen als hij het gevoel heeft dat hij voor de gek gehouden wordt door de partijleiding. De vraag luidt: heeft er ooit eens een passie bestaan?
6. Jaloezie? Iets niet hebben gehad en anderen binnen de partij wel.
7. Het steeds meer willen hebben? Elke mens streeft toch naar meer, maar hoe realistisch zijn we in ons streven binnen de politiek en dit voert ons naar het laatste.
8. Gewijzigde visie? Opvattingen of simpelweg menselijke hebzucht.

Het kind zal altijd een naam hebben, soms draagt het zelfs de naam van vaderlandsliefde. Dat het gras aan de overkant er altijd groener uitziet, is kennelijk niet van toepassing. Vol spanning worden de mediaberichten nauwlettend gevolgd om te weten wie de volgende politieke oversteek zal maken. Bent u ook benieuwd of wordt u de volgende kandidaat? Heeft u al een motief voor uw daad geformuleerd. Spannend! Vindt het volgende spektakel plaats in Nickerie, Sipaliwini, Marowijne of simpelweg dicht bij huis in Para?

Terwijl de oversteek plaatsvindt, wordt de oversteker door de ene partij met pracht en praal binnengehaald en aan de andere partij lijkt het alsof die nooit bestaan heeft.

Victor Jones

Disclaimer

  1. Een column heeft een maatschappelijke functie in een democratische samenleving.
  2. Columnisten schrijven op eigen titel en onder eigen verantwoordelijkheid.
  3. De publicatie van een column op Suriname Herald, houdt niet in dat Suriname Herald de inhoud van de column onderschrijft.
  4. Suriname Herald is gelet op het bij punt 3 genoemde, niet aansprakelijk voor de inhoud van een column.
  5. Suriname Herald erkent de auteursrechten van columnisten op de inhoud van hun column.
  6. Gelet op de auteursrechten van columnisten op hun column, kan Suriname Herald op verzoek van derden niet overgaan tot verwijdering van een column.
  7. Indien derden het niet eens zijn met de inhoud van een column, dienen zij tot een vergelijk te komen met de columnisten. Eventuele procedures dienen gevoerd te worden tegen columnisten, niet tegen Suriname Herald.

VANDAAG