Het politieke vaarwater

Angelique Alihusain-del Castilho
Print Friendly, PDF & Email

De afgelopen periode heb ik mij meer dan voorheen gerealiseerd dat politicus zijn met het doel verbetering en verandering voor iedereen te bewerkstelligen, geen eenvoudige taak is. De keuzes en overwegingen die gemaakt moeten worden, kunnen heel scherpe kanten hebben en je moet oppassen dat je jezelf niet in de vingers snijdt. Nu is het moment waarop je moet vaststellen waar je echt voor staat, hoe je het gaat bewerkstelligen, waar je de steun gaat vinden en tot hoever je bereid bent te gaan. Het is duidelijk dat het vertrouwen in de politiek naar nul is! De bal ligt op het veld van de politiek om dat vertrouwen te herstellen. De verkiezingen in 2015 vormen een unieke gelegenheid daarvoor.

Verdienen van het vertrouwen
En nu de bal op het veld van de politiek ligt, ligt het dus ook op mijn veld. Ik besef volledig dat ik in mijn eentje geen zorg ervoor kan dragen dat we op de goede weg gaan en blijven. Ik zal mezelf op de goede weg kunnen houden, maar niet het geheel daartoe kunnen bewegen. Tenzij ik in staat ben ook u te overtuigen om samen deze verandering teweeg te brengen, want dat betekent wel dat iedereen die hetzelfde als mij wil, nu zijn/haar wil moet tonen om samen met mij, deze immense taak ten uitvoer te brengen.

Het geweten moet prominent aanwezig zijn in de politiek om te voorkomen dat we vrolijk voortgaan op de weg van ‘same old, same old’. Om te voorkomen dat we ons laten meeslepen in ongeconditioneerde scenario’s die slechts tot doel hebben persoonlijke ambities van personen en partijbonzen te verwezenlijken.

Als politieke partij DA91 hebben we permanente belangen. Onze belangen zijn het bewerkstelligen van welvaart en welzijn voor iedereen middels een beleid gekarakteriseerd door sterke corruptiebestrijding, gelijke kansen voor iedereen en duurzame ontwikkeling. Maar hoe realistisch is dat te bewerkstelligen als je een minimale inspraak krijgt in een regering? Laat ons eerlijk zijn, buiten de regering is het nog minder mogelijk, want dan blijf je langs de kantlijn. We moeten dus in de regering. Ons kiesstelsel noopt alle partijen tot één of andere samenwerking, teneinde een regering te kunnen formeren.

Samenwerking moet dus!
En als we de samenwerking voor de verkiezingen vormgeven, dan verkopen we in ieder geval geen kat in de zak! Wij weten waar we aan toe zijn en kunnen ons terdege daarop voorbereiden. Dat is toch te prefereren boven niet weten waar en hoe geleurd gaat worden met de verkregen zetels. Dat vind ik tenminste. Vereiste nummer 1 voor deze samenwerking hoort te zijn zoveel mogelijk gelijke principes en beleidsinzichten!

Daarnaast moeten wij als partij ook voldoende groeimogelijkheden hebben, want willen wij iets betekenen en daadwerkelijk de rol van het GEWETEN in de politiek vervullen, dan moeten we strategisch sterk zijn binnen de nieuwe regeercoalitie.

Alle goede dingen bestaan uit drie en dus ook mijn vereisten voor samenwerking. Ten derde: we moeten een goed wat in het Engels genoemd wordt ‘contingency plan’ hebben. Dat wil zeggen geen ruimte voor chantage, harde aanpak van corruptie en bewegingen daartoe en een beleidsuitvoering die gekarakteriseerd wordt door teamwork in het belang van elke kiezer en toekomstige kiezer.

Teneinde Operatie Schoon Schip een goede kans van slagen te geven, is het noodzakelijk dat aan het roer een kapitein staat die niet chantabel is, die geen strafblad heeft en een daadwerkelijke bruggenbouwer is tussen allen hier op ons grondgebied en daarbuiten. Wie dat precies moet zijn staat nog niet vast. Maar wat we niet moeten hebben is: een president die Suriname opoffert ter bescherming van de eigen persoonlijke belangen en ons land internationale en nationale achteruitgang en verscheuring laat ondergaan vanwege het onbeholpen en onverantwoordelijk handelen van diegenen die hij belast heeft met mede leidinggeven aan ons land

Daarnaast zijn politici in DNA en in de regering nodig die geen strafblad hebben en die een duidelijke bereidheid tonen om de nieuwe koers van eerlijk, transparant en modern beleid vorm te geven. Ik hoop dat u samen met mij zal stemmen voor personen die daar daadwerkelijk blijk van geven en het niet alleen met de mond belijden, want tsjonge ik ril soms als ik bepaalde personen de woorden ‘goed bestuur’ en ‘corruptie’ in de mond hoor nemen.

Tijd om in te schepen!
Maar goed, nu ga ik even verder met mijn strategieën uitwerken om Operatie Schoon Schip na mei 2015 in uitvoering te brengen. En ik doe een beroep op ook u, als u dat nog niet heeft gedaan, om aan boord te komen om samen met mij het schip op koers te brengen en te houden!

ALL HANDS ON DECK!

Angelic Alihusain-del Castilho
DA91

Disclaimer

  1. Een column heeft een maatschappelijke functie in een democratische samenleving.
  2. Columnisten schrijven op eigen titel en onder eigen verantwoordelijkheid.
  3. De publicatie van een column op Suriname Herald, houdt niet in dat Suriname Herald de inhoud van de column onderschrijft.
  4. Suriname Herald is gelet op het bij punt 3 genoemde, niet aansprakelijk voor de inhoud van een column.
  5. Suriname Herald erkent de auteursrechten van columnisten op de inhoud van hun column.
  6. Gelet op de auteursrechten van columnisten op hun column, kan Suriname Herald op verzoek van derden niet overgaan tot verwijdering van een column.
  7. Indien derden het niet eens zijn met de inhoud van een column, dienen zij tot een vergelijk te komen met de columnisten. Eventuele procedures dienen gevoerd te worden tegen columnisten, niet tegen Suriname Herald.

VANDAAG