Spoorlijn…

Carl Breeveld (DOE). Foto: RNW

Als jongen mocht ik mee op excursie met de kerk waar mijn vader leiding aan gaf. De bestemming was Kabel in het zuiden, de plek waar de spoorlijn, de Surinamerivier ontmoet. Het was een waar avontuur. Er werd met hout gestookt en ik herinner me, vooral op de terugweg, de vonken die zich daarbij in de lucht en soms over de passagiers verspreiden.

Drie jaar geleden op 20 september belde ik vanuit Republiek, waar ik met mijn gezin vakantie hield, naar de politie. Het ging om restanten van de oude spoorbaan, die door een onbekende persoon werden uitgegraven en meegenomen. Ik weet niet hoe de politie deze zaak verder heeft aangepakt. Het ging immers om gemeenschapsbezit.

In 1906 werd deze spoorlijn in gebruik genomen en het liep tot aan de Heiligenweg. Mijn opa, van moeders zijde, was machinist op de trein en daardoor kreeg ik van ma allerlei verhalen over die periode te horen. Die spoorlijn was een geweldige uitkomst voor de economische bedrijvigheid in het achterland van Suriname. Ik las dat rond de eeuwisseling in de omgeving van de Sarakreek een klomp goud van 5876 gram (bijna 6 kilogram!) werd gevonden. Een duidelijker bewijs dat de spoorlijn noodzakelijk was, bestond er, naar mijn mening, niet.

Ik vond het jammer dat de trein niet meer reed. Dat had ik graag nog met mijn kinderen en sinds kort ook kleinkind, willen meemaken. Het nieuws over de aanleg van een nieuwe spoorlijn van Paramaribo naar Onverwacht trok daarom ook mijn aandacht.

Helaas, na veel over de aanpak van dit project gehoord te hebben, worden de vraagtekens alleen maar meer. Waarom moet hetzelfde bedrijf de haalbaarheidsstudie doen en vervolgens de uitvoering? Dat bedrijf zorgt via de ING Bank ook voor de Euro 130.000.000 (honderd dertig miljoen euro!) lening. Verder geeft het bedrijf aan dat de Nederlandse overheid achter dit plan staat, alsof we nog deel uitmaken van het Koninkrijk der Nederlanden!

Neen, Suriname en zeker De Nationale Assemblée, de vertegenwoordiging van het volk, is niet echt bij dit plan betrokken geweest. Daardoor mist dit plan draagvlak, wordt er door de regering of beter, het kabinet van de president gewoon onderling iets geregeld, waar wij met zijn allen uiteindelijk voor moeten opdraaien. Eerlijkheidshalve moet ik wel aangeven dat er een presentatie is geweest in DNA voor de vaste Commissie van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) waarbij ook de leden Breeveld en Misiekaba, die geen lid zijn van deze commissie werden uitgenodigd. Ik was er als de kippen bij, en heb zowel de heer Jozelfzoon als het bedrijf Strukton gecomplimenteerd voor hun mooie presentatie.

Mooi plan, maar de manier waarop dit uitgevoerd zal worden verontrust mij. Ballast Nedam, een ander Nederlands bedrijf, die twee gigantische bruggen in Suriname gebouwd heeft, werd niet zo lang geleden in Nederland veroordeeld voor het betalen van smeergelden aan personen in Suriname bij de bouw van genoemde bruggen. Het ging om miljoenen die zijn uitbetaald. Aan wie? Die gelegenheid om in DNA hierover vragen te stellen is er helaas nog niet geweest, maar enkele collega’s hebben terecht de PG om een onderzoek gevraagd.

Mijn bezwaren zijn de monopolie positie van één bedrijf rond deze zaak. Daarnaast het feit dat niet de gehele Nationale Assemblée bij zo een gewichtig besluit is betrokken. Bij de overeenkomsten die met goudbedrijven werden gesloten was dat wel het geval. Het ging toen ook om astronomische bedragen, maar er was communicatie én debat! Tenslotte de twijfels over de integriteit van betrokkenen, gelet op de smeergeld uitglijpartij van Ballast Nedam enkele jaren geleden, samen met enkele Surinamers.

Spoorlijn voor Suriname? Pracht idee! Maar transparantie en de regels van behoorlijk bestuur zijn in het geding. Sranan, a bun fu yu mi suku tru, a ogri musu wai!

Carl Breeveld
Assembleelid
Voorzitter partij voor Democratie en Ontwikkeling in Eenheid (DOE)

Disclaimer

  1. Een column heeft een maatschappelijke functie in een democratische samenleving.
  2. Columnisten schrijven op eigen titel en onder eigen verantwoordelijkheid.
  3. De publicatie van een column op Suriname Herald, houdt niet in dat Suriname Herald de inhoud van de column onderschrijft.
  4. Suriname Herald is gelet op het bij punt 3 genoemde, niet aansprakelijk voor de inhoud van een column.
  5. Suriname Herald erkent de auteursrechten van columnisten op de inhoud van hun column.
  6. Gelet op de auteursrechten van columnisten op hun column, kan Suriname Herald op verzoek van derden niet overgaan tot verwijdering van een column.
  7. Indien derden het niet eens zijn met de inhoud van een column, dienen zij tot een vergelijk te komen met de columnisten. Eventuele procedures dienen gevoerd te worden tegen columnisten, niet tegen Suriname Herald.

VANDAAG