Stoelendans

Victor Jones

Als kind heb ik steeds genoten van de stoelendans op kinderfeestjes. Je leert er bijzonder veel uit zoals alertheid, snelheid, flexibiliteit en bovenal verdraagzaamheid. Soms een beetje gemeenheid toepassen door het stiekempjes stoten van een mede-danser of blokkeren van de ander om zo een stoel te kunnen bemachtigen. De minder verdraagzame kinderen hadden natuurlijk hun dag niet.

Weet jij nog niet wat stoelendans is Rudie? Heb jij je jeugd buiten Suriname doorgebracht? Het is te begrijpen. Dit is niets anders dan een dans spel met een aantal stoelen, waarbij de deelnemers bij het stoppen van de muziek een stoel moeten bemachtigen door erop te gaan zitten. Er mag maar een persoon op een stoel plaatsnemen en steeds worden er enkele stoelen verwijderd waardoor er ook steeds meer uitvallers ontstaan bij het stoppen van de muziek. Dit gaat door totdat er uiteindelijk één persoon overblijft en zich de winnaar mag noemen.

Stoelendans is universeel en kent heel vele varianten. Dat lijkt mij toch een leuk spel, zegt Rudie. Doen volwassenen er ook aan mee?, vraagt hij verder met zijn Hollands accentje. Jawel, ik heb onlangs mogen genieten van een volwassen stoelendans tijdens een personeelsdag. Het voerde mij echt terug naar mijn kind zijn.

Op een treiterende wijze wordt er nu in de kring gevraagd wie er hier aan politiekvoering doet. Politiek!!!!! We hebben het nu over stoelendans en nu heb jij het plotseling over de politiek? Je springt van de hak naar de tak. Mogen we de stoelendans afronden? Ja, dat bedoel ik. In de politiek kennen wij ook de stoelendans. De politieke stoelendans. Wacht even, vormt de overloop estafette dat zich nu manifesteert binnen de politieke partijen, ook een onderdeel van de stoelendans? Het lijkt er veel op. Nee hoor, antwoordt Sandra. Het lijkt eerder op “djompo foetoe”, dan op stoelendans. Bij stoelendans hoort er muziek bij. Djompo foetoe en politiek kennen geen muziek.

Rudie, ditmaal met een verhoogd accent geeft aan dat het jachtseizoen is geopend. De jacht naar: een post, positie, een politieke stoel en gunst. De jacht om geplaatst te worden, voor te komen op de (een) lijst, voor te komen op “DE LIJST”.

De politieke stoelendans brengt bepaalde gedragingen met zich mee en wordt veelal gekenmerkt door: gemeenheid, geslepenheid, roddelpraat, bekladden van een ander, valse trucjes, openlijke aanvallen, vijandig optreden, huichelen, kletspraatjes met als gevolg voor de benadeelde(n) dan wel slachtoffer(s): pijn, haat, wrok, teleurstelling, boosheid, jaloezie, en trauma.

Dat is politieke hebzucht, neen menselijke hebzucht, symbool van de oude politieke cultuur, ja in een nieuw jasje gestoken door de zogenaamde moderne politiek en zelfs veel erger, postjes jagers, vieze rikken, gemene rikken, wordt er dwars door elkaar gegild.

Rudie probeert de zaak nu te kalmeren door heel kalmpjes aan te geven dat het eenvoudigweg gaat om het bepalen van de eigen positie, wie pakt de post of positie welke hij of zij ambieert. Wie komt op de lijst en wie niet. Wie laat zich op de lijst plaatsen en hoe laat je dat gebeuren. Welke strategie(ën) pas je daarbij toe zonder of met behulp van anderen. Kom je op de juiste lijst voor of op een van de “valse” lijsten. Wie kan ik nu vertrouwen en wie niet. Worden de opmerkingen naar mij toe gedaan “gemeende” opmerkingen of “gemene” opmerkingen.

Er gebeurt heel veel achter de schermen, veel gepraat, veel geruzie, koehandel, grote ontevredenheid, hoop dat men ziet verdwijnen. De eerste ronde is nu gaande en de tweede ronde vindt na de uitslag van 25 mei 2015 plaats. Kortom, de politieke stoelendans is een complete oorlog, een slagveld met vele slachtoffers, besluit Rudie zijn betoog.

Voor welke stoelendans kiest u? De keuze ligt niet aan mij. Laten wij ons nu klaarmaken voor onze srefidensi-viering, één van de weinige in de wereld zonder oorlog en zonder bloedvergieten. Oh, wat gezegend zijn wij met mama sranan. Kleurrijk zijn wij. By the way, welke kleur trekt u aan? Oranje?, Groen?, Paars?, Rood-geel?, Geel-zwart?, Rood-zwart?, Rood-wit? Of een combinatie van allemaal?

Wang switi srefidensi mi de bari unu.

Victor Jones

Disclaimer

  1. Een column heeft een maatschappelijke functie in een democratische samenleving.
  2. Columnisten schrijven op eigen titel en onder eigen verantwoordelijkheid.
  3. De publicatie van een column op Suriname Herald, houdt niet in dat Suriname Herald de inhoud van de column onderschrijft.
  4. Suriname Herald is gelet op het bij punt 3 genoemde, niet aansprakelijk voor de inhoud van een column.
  5. Suriname Herald erkent de auteursrechten van columnisten op de inhoud van hun column.
  6. Gelet op de auteursrechten van columnisten op hun column, kan Suriname Herald op verzoek van derden niet overgaan tot verwijdering van een column.
  7. Indien derden het niet eens zijn met de inhoud van een column, dienen zij tot een vergelijk te komen met de columnisten. Eventuele procedures dienen gevoerd te worden tegen columnisten, niet tegen Suriname Herald.

VANDAAG