Cabaret

Victor Jones

Politiek, politiek, politiek, het is één en al politiek. De politieke campagnes zijn reeds gestart. Jammer genoeg of misschien gelukkig voor het kiezersvolk zijn enkele, zich polititeke partijen noemend, al bij de start gesneuveld. Dat maakt het voor het volk gemakkelijker om een keuze te doen. Een partij erbij betekent niet apriori een alternatief voor het volk. De vergaderingen worden steeds drukker bezocht. Buurtbewoners stappen elke dag gestoken in een ander partijshirt in de buurtbussen, welke vaak voor minder dan een kwart gevuld zijn, naar een andere bestemming. Leer je land goedkoop kennen, is het motto al decennialang van velen.

Gedisciplineerd wordt er dagelijks op een bus gewacht. Dagelijkse afspraken worden, naar de verkiezingen toe, minder nageleefd. De lang verwachte verkiezingssfeer begint al behoorlijk op gang te komen. Velen doen het nu even nog met de oude opgeslagen partijshirts in afwachting op een nieuwe. Hopelijk varen alle partijcontainers onze haven veilig binnen vóór 25 mei aanstaande. De minder kapitaalkrachtige partijen hebben nu al een mooi excuses “de partijattributen zijn nog zeilende”. They are waiting for a train that never comes.

Onder het kiezersvolk op het veld loopt het, op de zwevende kiezers na, reeds gesmeerd. De vlaggenoorlog wordt al gestreden en op het podium hebben we een bijzonder verschijnsel. De nieuwe politieke cabaret. Dit doet mij denken aan het begrip cabaret afkomstig van de goudvelden waar de gouddelvers voor hun plezier/behoefte tegen betaling van enkele decigrammen goud zo een cabaret bezoeken. Wat wordt er dan met politiek cabaret of cabaret in de politiek bedoeld, vraagt André verbaasd? Wat zijn de verschillen en zijn er overeenkomsten? De cabaretbezoekers in de goudvelden zijn op zoek naar amusement, vertier en bevrediging van hun sexuele behoefte en wel tegen betaling. Deze cabaret bezoekers bepalen zelf door wie zij entertaint wensen te worden. De politieke cabaret kent verschillende vormen. Een waarbij er een vertoning plaatsvindt van zogenaamde overgelopen gasten, noem die maar voor ons artikel politieke prostituees die als entertainment moeten zorgdragen voor het publiek waarvan een deel toch op vertier uit is.

In enkele gevallen is er zelfs sprake van een schaamteloze vertoning en politieke uitglij. Een andere vertoning waarbij sprekers op het podium niets meer te doen hebben dan op de lachspieren van het gehoor te werken met hun gegil en scheldkanonnades, omdat zij gewoon geen boodschap hebben. Cabaret is altijd betaald, nu gratis politiek cabaret, zelfs opgehaald met gratis bus in de buurt. Wie wil niet uit huis voor een gratis opvoering na een dagje hard werken, vult Hillegonda aan.

Politieke partijen, let op uw zaak. Het volk heeft amusement nodig, maar geen politiek amusement, want dat lijkt eerder op volksbedrog. Politieke prostituees kunnen uw partij grotere schade berokkenen dan u denkt. Zijn dit de voorbeelden voor de jongere generatie, de vele walgelijke vertoningen? Geen boodschap, geen vergadering. Keep it simple. Het volk kent de weg wel voor haar amusement. Geef het volk uw beginselprogramma. Zet uw grondbeginselen van uw politieke partij en of combinatie uiteen. Bespreek uw partijidealen, uw partijprogramma en laat weten wat uw verkiezingsprogramma inhoud.

Laat cabaret een prachtig schouwspel zijn dat in een schouwburg plaatsvindt en niet op een politiek podium. Op naar 25 mei en vervul uw burgerplicht. Sranan sa wini.

Victor Jones

Disclaimer

  1. Een column heeft een maatschappelijke functie in een democratische samenleving.
  2. Columnisten schrijven op eigen titel en onder eigen verantwoordelijkheid.
  3. De publicatie van een column op Suriname Herald, houdt niet in dat Suriname Herald de inhoud van de column onderschrijft.
  4. Suriname Herald is gelet op het bij punt 3 genoemde, niet aansprakelijk voor de inhoud van een column.
  5. Suriname Herald erkent de auteursrechten van columnisten op de inhoud van hun column.
  6. Gelet op de auteursrechten van columnisten op hun column, kan Suriname Herald op verzoek van derden niet overgaan tot verwijdering van een column.
  7. Indien derden het niet eens zijn met de inhoud van een column, dienen zij tot een vergelijk te komen met de columnisten. Eventuele procedures dienen gevoerd te worden tegen columnisten, niet tegen Suriname Herald.

VANDAAG