Zakkenvullen bij het crematorium?

Foto: Shutterstock

Als het aan de Centrale Bank van Suriname (CBvS) ligt, zal er een vrijwaringsclausule in het contract met de lokale banken, inzake de terugbetaling van de verdwenen kasreserves worden opgenomen. Niemand van de CBvS (de leiding en de raad van commissarissen) mag civielrechtelijk noch strafrechtelijk vervolgd worden.

Dit is precies het kenmerk van een ancien regime
In het uit de middeleeuwen kenmerkende is er niks veranderd in ons land. Exemplarisch voor deze periode was dat de opkomende burger en de arbeidersklasse heel weinig politieke invloed en macht hadden. Dit, terwijl aan de andere kant de adel en de hogere geestelijkheden alle politieke invloed en macht en privileges hadden.

Nu is het een handje vol landgenoten die er alles aan doen, zij laten geen enkele minuut ongelegen om de boel te veranderen, om uit de klauwen van justitie te blijven. Zij gaan zelfs zover dat ze bereid zijn ternauwernood wetgeving aan te passen of nieuwe wetten te produceren. In het holst van de nacht (terwijl u slaapt) kunnen zij wetten aanpassen ten eigen faveure. Het zou natuurlijk een gierende waanzin zijn, als er een clausule zou worden opgenomen waarbij personen gevrijwaard zullen worden voor strafvervolging.

De verantwoordelijken van de CBvS worden meer dan genereus betaald, omdat zij zo een zware en verantwoordelijke functie bekleden. Als puntje bij paaltje komt zouden zij ineens niet meer verantwoordelijk zijn? Dit, terwijl de kleine man van de straat wel verantwoordelijk is voor elke misstap in zijn functie. Het lijkt ons eerder dat de procureur-generaal deze verantwoordelijken en andere topmensen uit de bank te allen tijde in voorlopige hechtenis moet kunnen nemen om te voorkomen dat zij sporen uitwissen en hun verhaal op elkaar afstemmen. Het strafrecht mag nooit buiten de deur worden gehouden, voor niemand. Anders kunnen wij de tent sluiten.

De rol van de voorzitter en de secretaris van de Surinaamse Bankiersvereniging, respectievelijk Eblein Frangie (Finabank) en Rafiek Sheoraj Panday (Hakrinbank)
Bewonderenswaardig is hoe de directeuren van de Finabank en Hakrinkbank het ogenschijnlijk opnemen voor hun vriendjes bij de CBvS, dat zij niet eens geprotesteerd hebben voor deze perverse vrijwaringsclausule. Naar verluidt, heeft tot nu toe alleen de directeur van de Surinaamsche Bank, Steven Coutinho, bezwaar gemaakt tegen de clausule der strafrechtelijke immuniteit.

Waarom hebben de eerdergenoemde twee bankiers hiermee ingestemd? Wij geloven niet dat zij van nature slechter zijn dan andere mensen. Wij denken wel dat de omgeving hun gedrag heeft gecorrumpeerd. Bankiers kennen veel onderlinge competitie, die kan uitnodigen tot vals spel. Valsspelen wil zeggen dat je stiekem en op slinkse wijze de regels overtreedt en dat lijkt hier het geval te zijn.

Het gedrag van deze twee bankiers leidt niet alleen tot een diepere economische, maar ook tot een morele crisis. Mensen die iets moeten doen, louter omdat het kan, bedreigen juist het systeem dat ons dient te beschermen. Het lijkt dat de bankiers strafrechtelijk immuun willen zijn in Suriname.

Sunil Sookhlall en Kries Mahabier

Disclaimer

  1. Een column heeft een maatschappelijke functie in een democratische samenleving.
  2. Columnisten schrijven op eigen titel en onder eigen verantwoordelijkheid.
  3. De publicatie van een column op Suriname Herald, houdt niet in dat Suriname Herald de inhoud van de column onderschrijft.
  4. Suriname Herald is gelet op het bij punt 3 genoemde, niet aansprakelijk voor de inhoud van een column.
  5. Suriname Herald erkent de auteursrechten van columnisten op de inhoud van hun column.
  6. Gelet op de auteursrechten van columnisten op hun column, kan Suriname Herald op verzoek van derden niet overgaan tot verwijdering van een column.
  7. Indien derden het niet eens zijn met de inhoud van een column, dienen zij tot een vergelijk te komen met de columnisten. Eventuele procedures dienen gevoerd te worden tegen columnisten, niet tegen Suriname Herald.

VANDAAG