In het holst van de nacht, neemt Bouterse beslissingen over uw geld

Centrale Bank van Suriname. Foto: Flickr

Het zit in de aard van Bouterse om in het holst van de nacht, terwijl u slaapt, draconische maatregelen te treffen over uw eigen geld. Hiermee bedoelen wij dat zonder enige ruchtbaarheid en overleg vooraf, het volk plotseling geconfronteerd wordt met zeer ingrijpende beslissingen.

In de jaren tachtig had Bouterse tijdens de nachtrust van het volk, besloten dat de toen in omloop zijnde bankbiljetten van de Surinaamse gulden ongeldig werden verklaard. Men had slechts vier dagen de tijd om zijn contante Surinaamse guldens om te wisselen met het nieuwe bankbiljet. Na die vier dagen zouden de oude Surinaamse guldens niet meer geldig zijn. Lange rijen bij banken waren het gevolg, want iedereen moest binnen een week zijn contanten omwisselen. Landgenoten die niet bij machte waren om binnen vier dagen hun contanten om te wisselen, kregen slapeloze nachten.

Onze mensen in het buitenland die Surinaamse guldens in bezit hadden, zagen met leden ogen, hoe hun geld na vier dagen werd gedegradeerd tot slechts papier. Dit was een middel om contant geld in omloop, ongeldig te verklaren, om zodoende het overtollig bedrukte geld dat in omloop was, af te romen. Men hoopte zo de waarde van de Surinaamse gulden op te krikken, door het aanbod ervan te verkleinen, maar dan op een slinkse wijze. Gelet op dit gedrag van Bouterse uit het verleden, zal het ons niet verbazen dat hij opeens besluit dat alle valutarekeningen omgezet worden in SRD-rekeningen. Een vos verliest zijn haren, maar niet zijn streken.

Op een dag in de jaren tachtig werd de Surinaamse diaspora in de ochtend wakker en zag dat zij verplicht was om per persoon NF 500 in te wisselen op de toenmalige luchthaven Zanderij. Als je als reiziger Suriname binnenkwam, was je verplicht NF 500 op Zanderij bij de autoriteiten in te wisselen, tegen een zeer lage wisselkoers, terwijl de wisselkoers op straat veel hoger lag. Dit was een gelegaliseerde diefstal zijdens Bouterse. Dit noemde men de “inwisselplicht”, waarvoor Naomi Samidin laatst op een slinkse wijze in De Nationale Assemblee gepleit heeft. Indien zo een inwisselplicht weer ingevoerd zal worden, zal het u niet moeten verbazen. Naomi Samidin heeft al een hint gegeven.

Wie in de jaren tachtig met een overlijdensgeval naar Suriname kwam, moest toen NF 3000 neertellen voor een ticket. Als je met een gezin van vier personen naar Suriname ging in verband met een overlijdensgeval, dan was je NF 12.000 kwijt voor tickets en dan moest je op Zanderij ook nog eens verplicht NF 2.000 inwisselen. In totaal was je dan in zo een overlijdensgeval NF 14.000 kwijt. In de jaren tachtig was de staatskas ook zodanig leeggeroofd, dat Bouterse een manier probeerde te vinden om aan vreemde valuta te komen

Recentelijk werden de banken plotseling verplicht om hun valuta kasreserve onder te brengen bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Dat besluit werd ook genomen, op een moment dat de bankiers en het volk in diepe slaap verkeerden. Ondanks protest van de banken (zij vertrouwen Bouterse en Hoefdraad niet), moesten zij het wel doen. Het gevolg kent u inmiddels, bijkans US$ 200 miljoen is gestolen. Wij noemen het uitdrukkelijk “gestolen”, want indien je iets zonder toestemming neemt, heet dat diefstal.

Als dit niet genoeg is, zijn wij onlangs letterlijk in het holst van de nacht geconfronteerd met een nieuwe Wet controle valutaverkeer en transactiekantoren. Dit, terwijl de NDP iedereen voorgehouden had dat op die avond de bestaande Wet toezicht geldtransactiekantoren gewijzigd zou worden. Achteraf bleek dat er een compleet nieuwe wet met een totaal andere tekst aangenomen werd, dan hetgeen vooraf voorgehouden was. Dit is een vossenstreek.

Zo ziet u dat de meest cruciale beslissingen van Bouterse genomen worden in het holst van de nacht, terwijl u slaapt. Terwijl Bouterse in Broko Baka slaapt, krijgt u vervolgens de slapeloze nachten vanwege de besluiten die in het holst van de nacht genomen zijn op het moment dat u sliep.

Als wij letten op de eerder aangehaalde vossenstreken van Bouterse, kunnen wij Bouterse nog vertrouwen? Neen, want een vos verliest zijn haren, maar niet zijn streken. Bouterse heeft dit keer op keer bewezen en ook op zijn oude dag vertoont hij deze streken nog steeds.

Sunil Sookhlall & Kries Mahabier

Disclaimer

  1. Een column heeft een maatschappelijke functie in een democratische samenleving.
  2. Columnisten schrijven op eigen titel en onder eigen verantwoordelijkheid.
  3. De publicatie van een column op Suriname Herald, houdt niet in dat Suriname Herald de inhoud van de column onderschrijft.
  4. Suriname Herald is gelet op het bij punt 3 genoemde, niet aansprakelijk voor de inhoud van een column.
  5. Suriname Herald erkent de auteursrechten van columnisten op de inhoud van hun column.
  6. Gelet op de auteursrechten van columnisten op hun column, kan Suriname Herald op verzoek van derden niet overgaan tot verwijdering van een column.
  7. Indien derden het niet eens zijn met de inhoud van een column, dienen zij tot een vergelijk te komen met de columnisten. Eventuele procedures dienen gevoerd te worden tegen columnisten, niet tegen Suriname Herald.

VANDAAG