Als de pg een NDP’er vervolgt, is hij een Hindostaan; als de pg een VHP’er vervolgt, is hij een Srananman

Ronald Hooghart. Foto: Suriname Herald

Deze gedachtegang wordt gevoed door racisten als NDP-parlementariër Ronald Hooghart, die min of meer te vergelijken is met een andere rasechte racist als Kenneth Slooten. Onlangs hebben wij weer een tirade van Hooghart gehoord, waarbij hij de procureur-generaal (pg) van racisme beschuldigt. Het verwijt van Hooghart kwam erop neer dat het verzoek van de pg aan De Nationale Assemblee (DNA), een ‘etnisch ding’ is. Hij bedoelde dat de pg als Hindostaan zijnde, minister Gillmore Hoefdraad wil vervolgen.

Hooghart vertolkt de gevoelens van grote delen van de Afro-broeders in Suriname. Na de tirade van Hooghart barstte het los op sociale media. Dit soort uitspraken hebben hun weerklank in de gemeenschap en die worden via massacommunicatie stevig versterkt op sociale media.

Hooghart is wel blijven hangen in verouderd idioom, van de periode vóór de jaren vijftig. Ronald Hooghart kennende, komt met zijn steeds repeterende racisme voort uit een naïeve illusie dat de samenleving niet helemaal maakbaar is. Het idee dat het samen willen ordenen een waardiger gesprek binnen onze politieke gemeenschap zou opleveren, dan de huidige kakofonie van goedkope polemiek, wordt door Hooghart genegeerd.

Tóch hebben wij de indruk dat Hooghart geïndoctrineerd is door het achterhaalde universalisme van de oude ‘zwarte man’ (de nazaat van de slaaf), dat het wij (ons) denken verbiedt. Van Hooghart mogen er geen aparte ónverenigbare culturen en religies bestaan. Overigens loopt Hooghart aan de leiband van de NDP. Hooghart vertolkt het gedachtegoed van de NDP waar het gaat om ressentimenten. De Hindostanen binnen de NDP accepteren dit, die staan erbij en kijken apathisch ernaar, totdat het een keertje genoeg wordt.

Als je de lijn van Hooghart doortrekt, dan zou elke Afro-broeder door slechts een Afro vervolgd en berecht moeten worden, anders wordt het geen eerlijke rechtspraak. Dan zou deze verachtelijke denkwijze idem dito voor de Hindostaan gelden. Hooghart is aardig op weg in die richting.

De toelatingscommissie bij de Faculteit der Medische Wetenschappen werd destijds ook beschuldigd van racisme door gelijkgestemden van Hooghart. Dit, terwijl die faculteit sinds jaar en dag vooraf bekendgemaakt had dat alleen best geslaagden met een bepaalde cijferscore toegelaten worden. Net zoals Vrouwe Justitia, zijn cijfers blind; cijfers kijken niet naar kleur; cijfers spreken voor zich. Een cijfer 8 kun je niet anders dan 8 zien en interpreteren. Heb je dat cijfer niet, dan kom je niet binnen.

Mensen als Hooghart zijn een gevaar voor ons land. Het zijn geen nationalisten, maar racisten. Nationalisten houden van eenieder en denken vanuit het “Surinamer” zijn. Nationalisten bekijken het handelen van instituten niet vanuit de etnische bril. Nationalisten ondermijnen het gezag van de bevoegde autoriteiten niet, zoals het nu gebeurt met de pg.

Toen de pg besloot om Bouterse niet verder te vervolgen, was hij een Srananman. Toen de rechter besloot dat Bouterse wel verder vervolgd moest worden, kon de rechter niet van racisme beschuldigd worden (de rechter was geen Hindostaan). Er werd toen een ander alibi gezocht; de rechter was door Nederland aangestuurd. Er is steeds een andere schuldige.

Sunil Sookhlall & Kries Mahabier

Disclaimer

  1. Een column heeft een maatschappelijke functie in een democratische samenleving.
  2. Columnisten schrijven op eigen titel en onder eigen verantwoordelijkheid.
  3. De publicatie van een column op Suriname Herald, houdt niet in dat Suriname Herald de inhoud van de column onderschrijft.
  4. Suriname Herald is gelet op het bij punt 3 genoemde, niet aansprakelijk voor de inhoud van een column.
  5. Suriname Herald erkent de auteursrechten van columnisten op de inhoud van hun column.
  6. Gelet op de auteursrechten van columnisten op hun column, kan Suriname Herald op verzoek van derden niet overgaan tot verwijdering van een column.
  7. Indien derden het niet eens zijn met de inhoud van een column, dienen zij tot een vergelijk te komen met de columnisten. Eventuele procedures dienen gevoerd te worden tegen columnisten, niet tegen Suriname Herald.

VANDAAG