Hoefdraad en Kromosoeto, vier handen op één buik

Gillmore Hoefdraad en Ginmardo Kromosoeto. Foto: Parbode/NII

Met verbazing hebben wij kennisgenomen van het feit dat de heer Ginmardo Kromosoeto weer aan het werk is verschenen, ondanks er nog een justitieel vooronderzoek loopt met betrekking tot de malversaties bij de Surinaamse Postspaarbank (SPSB). Het onderzoek is nog gaande, maar Kromosoeto mag weer aan het werk. Dat wil niet zeggen dat Kromosoeto niets gedaan heeft, want dat kan pas vastgesteld worden, nadat het justitieel onderzoek afgerond is. Op dit moment heeft hij nog steeds alle schijn tegen zich.

Het justitieel onderzoek zou ondersteund worden door de Centrale Landsaccountantsdienst (Clad). Echter heeft het hele Clad-rapport onder het huidige Clad-management de teneur van een zoektocht naar verzachtingen. Wij bedoelen het volgende: De kasreserves werden gestolen, maar er werd gezegd dat de kasreserves genomen zijn zonder instemming. Dit, terwijl in werkelijkheid de kasreserves genomen waren zonder toestemming, dus diefstal. Er werd een woordspeling gemaakt tussen ‘instemming’ en ‘toestemming’.

Wij betreuren dat de toenmalige manager van de Centrale Landaccountantsdienst (Clad), Reggy Resida, ontheven was uit zijn functie. Wij vinden hem een buitengewoon integere functionaris. Zeer waarschijnlijk was hij te integer en paste hij niet in het beleid van de NDP. Indien de heer Resida nog in functie zou zijn bij de Clad, zou deze column naar alle waarschijnlijkheid overbodig zijn geweest.

Indertijd was het bekend, dat minister Gillmore Hoefdraad van Financiën in 2016 een hypothecaire lening had genomen van enkele honderden duizenden US-dollars bij een staatsbank. Naar verluidt gaat het hier om de SPSB, waar Kromosoeto, de ‘mati’ van Hoefdraad, de leiding heeft. De hypotheek bij de SPSB was genomen ter aankoop van zijn villa van US$ 650.000. Deze hypotheek is zeer waarschijnlijk administratief afgeboekt (weggepoetst). Dat zou dan erop neerkomen dat hij dit bedrag zich toegeëigend heeft.

In het parlement had Hoefdraad verklaard dat hij een hypotheek had afgesloten bij een staatsbank voor enkele honderdduizenden euro’s voor de aankoop van zijn villa en dat hij die zou aflossen met de door hem opgebouwde pensioenrechten in het buitenland. Deze pensioenrechten zijn niet opeisbaar vóór zijn functionele pensioengerechtigde leeftijd (welke hij nog niet bereikt heeft). Dan is de vraag legitiem: Heeft Hoefdraad de hypotheekrente tot nu toe betaald? Heeft hij deze hypothecaire lening afgelost, ja of nee? Het is de taak van de procureur-generaal (pg) om dit nader te onderzoeken in het kader van het strafrechtelijk vooronderzoek; Hoefdraad heeft alle schijn tegen zich.

Indien de Clad stelt dat de hypotheek afgelost is, zou dat moeten blijken uit een uitdraai uit het bancaire systeem van de SPSB. Om het bewijs sluitend te krijgen, zou de pg een soort ‘administratieve kruiscontrole’ kunnen doen. Reden waarom de pg in dit geval een derden onderzoek zou moeten instellen. Bij een derden onderzoek zou de pg een uitdraai moeten opvragen bij de bank van Hoefdraad. Uit die uitdraai zou moeten blijken op welke dagen Hoefdraad de rente en de aflossingen betaald heeft. De data van de overschrijvingen moeten dan met slechts enkele dagen verschil, overeenkomen met de data van ontvangsten bij de SPSB (het duurt enkele dagen voordat het overgeschreven is op de rekening van de SPSB).

Overigens moeten de bedragen exact overeenkomen. Als hoefdraad US$ 50.000 afgelost heeft, dan moet dat op de uitdraai van zijn bank komen te staan als afschrijving. Vervolgens moet hetzelfde bedrag van US$ 50.000 te zien zijn op de uitdraai van de SPSB als bijschrijving (ontvangsten).

Ook bij Hoefdraad dienen de bankafschriften opgevraagd te worden. In dit geval zou de pg documenten van drie partijen hebben (SPSB, de bank van Hoefdraad en Hoefdraad zelf). De inhoud van alle drie documenten moet overeenkomen met elkaar. Dan pas is er sluitend bewijs dat Hoefdraad betaald heeft.

De pg dient het Clad-rapport aan een second opinion te onderwerpen, des te meer gezien het feit dat het management van de Clad een werkarm is van de NDP. Deze zou het beste uitgevoerd kunnen worden door de gewezen manager Reggy Resida. Toen deze zaak van de SPSB aan het licht kwam, heeft Hoefdraad besloten dat de Clad en een ‘mati’ van Hoefdaad en Robert van Trikt, in deze Michael Lutchman, het onderzoek zouden leiden.

Hoefdraad zette de lijnen van het onderzoek uit en besliste dat het onderzoek volgens standaard 4400 van de NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants) moest plaatsvinden (niet de meest grondige standaard). Eigenlijk heeft de slager dus zijn eigen vlees gekeurd. Reden waarom dit nooit objectief genoemd kan worden. NDP schijnt corruptie te bestrijden door deze vooral binnen de top te houden en door de (controle)instituten te corrumperen. De rest van het volk betaalt ervoor en pikt af en toe een gevallen kruimeltje ervan.

Het waren het management van de Clad en het kantoor van Michael Lutchman die het justitieel onderzoek frustreerden door de pg de gevraagde informatie steeds niet te verstrekken of verstrekten slechts halve informatie. De pg en de vakbondsleider Robby Berenstein hadden zelfs publiekelijk geklaagd hierover.

Beste pg, u dient de informatie niet op te vragen, maar u dient de informatie op te eisen!

Sunil Sookhlall & Kries Mahabier

Disclaimer

  1. Een column heeft een maatschappelijke functie in een democratische samenleving.
  2. Columnisten schrijven op eigen titel en onder eigen verantwoordelijkheid.
  3. De publicatie van een column op Suriname Herald, houdt niet in dat Suriname Herald de inhoud van de column onderschrijft.
  4. Suriname Herald is gelet op het bij punt 3 genoemde, niet aansprakelijk voor de inhoud van een column.
  5. Suriname Herald erkent de auteursrechten van columnisten op de inhoud van hun column.
  6. Gelet op de auteursrechten van columnisten op hun column, kan Suriname Herald op verzoek van derden niet overgaan tot verwijdering van een column.
  7. Indien derden het niet eens zijn met de inhoud van een column, dienen zij tot een vergelijk te komen met de columnisten. Eventuele procedures dienen gevoerd te worden tegen columnisten, niet tegen Suriname Herald.

VANDAAG