NDP maakt bezwaar tegen uitvoering op z’n paars

President Bouterse. Beeld bewerkt door auteurs van deze column
Print Friendly, PDF & Email

De NDP heeft na bekendmaking van de stembusresultaten van Paramaribo een bezwaarschrift ingediend en heeft een hertelling gevraagd. Dit kwam bij ons niet als een verrassing. Direct na de verkiezingen waren bewegingen waarneembaar dat president Desi Bouterse zich niet zomaar zou neerleggen bij zijn verlies. Hij heeft zich vaker een slechte verliezer getoond.

De hele verkiezing was in handen van de NDP en de NDP bepaalde alles rondom de verkiezingen. Andere partijen werden zelfs uitgesloten, op zodanige wijze dat de voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB), mevrouw Jennifer van Dijk-Silos, hierover haar misnoegen geuit had. Kortom, de totale organisatie van de verkiezingen en uitvoering ervan, lag in handen van de NDP.

Reeds in de eerste uren op de verkiezingsdag zag je de symptomen van uitvoering op z’n paars: barslechte uitvoering dus. Voorbeelden zat, maar te veel, om ze hier te noemen.

De bezwaren die door de NDP genoemd zijn in haar bezwaarschrift, hebben allen te maken met de manier waarop de verkiezingen zijn georganiseerd; de bezwaren hebben allen te maken met de uitvoering … en in wiens handen lag de uitvoering? Juist, in handen van de NDP. Het vreemde is dat de NDP nu bezwaar maakt tegen haar eigen manier van uitvoering. Dit noemen wij “sabouteren” (zie tekst op de foto). Wij vragen ons dan ook af of de betreffende uitvoering op z’n paars een onderdeel was van plan B; bewust en vooraf gecreëerde redenen tot verzoek om hertelling bij een eventueel verlies.

Het is niet uit te leggen dat de grote electorale afranseling van Bouterse (ook wel “koti go” genoemd), met de hertelling ongedaan gemaakt kan worden of verzacht kan worden. Van de 115.658 stemmers in Paramaribo hebben het liefst 100.113 personen Bouterse afgewezen (niet op hem gestemd). Dus ongeveer 87 procent van de kiezers in Paramaribo hebben hem finaal afgewezen. Hoe willen zij dit grote verschil omzetten in winst?

Ook indien je 87 procent omkeert naar 78 procent, dan nog zal zijn verlies niet ongedaan gemaakt kunnen worden. De telling van de stemmen is geen uitvoering op z’n paars, want iedereen heeft meegeteld.

Eerder insinueerde Bouterse dat het cijfer zes ook verward kan zijn met cijfer negen. Wij hebben sterk het vermoeden dat hij nog steeds in de roes zit van de 9 kilometer asfalt die US$ 60 miljoen heeft gekost. De cijfers zes en negen houden hem steeds bezig.

Een hertelling is in de geest van de Kiesregeling (artikel 126) mogelijk indien deze “een merkelijk verschil in de uitslag der telling ten gevolge zou kunnen hebben”. Het woord “merkelijk” wil zeggen belangrijk, gewichtig, noemenswaardig. Anders gezegd, er moet sprake zijn van een dusdanig verschil, dat het iets uitmaakt in het aantal zetels. Wij zien niet in hoe een hertelling voor duizenden extra stemmen zal kunnen zorgen voor de NDP.

Een hertelling zal het verschil tussen de VHP en NDP niet noemenswaardig (“merkelijk”) kunnen verkleinen.

Wij hopen dat nu de stemmen geteld zijn, Suriname een streep eronder kan zetten en weer kan terugkeren naar de inhoud en idealen. Het is al duidelijk dat de idealen en inhoud van NDP niet meer aanspreken en dat de NDP tien van haar zetels en haar meerderheid in het parlement heeft verloren. Dat je als grootste verliezer ook nog een hertelling vraagt, is tekenend voor de triestheid en nutteloosheid van de NDP.

President, wees een vrolijke verliezer, dus wees een winnaar.

Sunil Sookhlall & Kries Mahabier

Disclaimer

  1. Een column heeft een maatschappelijke functie in een democratische samenleving.
  2. Columnisten schrijven op eigen titel en onder eigen verantwoordelijkheid.
  3. De publicatie van een column op Suriname Herald, houdt niet in dat Suriname Herald de inhoud van de column onderschrijft.
  4. Suriname Herald is gelet op het bij punt 3 genoemde, niet aansprakelijk voor de inhoud van een column.
  5. Suriname Herald erkent de auteursrechten van columnisten op de inhoud van hun column.
  6. Gelet op de auteursrechten van columnisten op hun column, kan Suriname Herald op verzoek van derden niet overgaan tot verwijdering van een column.
  7. Indien derden het niet eens zijn met de inhoud van een column, dienen zij tot een vergelijk te komen met de columnisten. Eventuele procedures dienen gevoerd te worden tegen columnisten, niet tegen Suriname Herald.

VANDAAG