Wie liegt er nou, Brunswijk of Bouterse?

Ronnie Brunswijk en Desi Bouterse

President, deze column is aan u gericht.

Het is mogelijk dat de heer Ronnie Brunswijk binnenkort een belangrijke functie zal bekleden in het land. Reden waarom het van belang is om te weten hoe betrouwbaar hij is.

In de nasleep van de verkiezing van 25 mei jongstleden, heeft Brunswijk publiekelijk meegedeeld dat uw kleinzoon, Walther, voor problemen wilde zorgen bij de Anthony Nesty Sporthal (ANS). Dit, in verband met de perikelen rond het hoofdstembureau Paramaribo, dat gehuisvest was in de ANS. Op sociale media is er toen een karikatuur gemaakt van Walther; zeer waarschijnlijk onterecht. Dit is gebeurd na de uitdrukkelijke mededeling van Brunswijk dat Walther voor problemen wilde zorgen en Brunswijk is iemand van wie je mag verwachten dat hij wel de waarheid spreekt.

U vertelde later publiekelijk dat Walter op dat moment met u zat te kaarten en dat Walther dus nimmer in de ANS aanwezig geweest kon zijn op dat moment. Walther heeft zelfs aangifte gedaan bij de politie wegens smaad en laster. Brunswijk heeft uw stelling nimmer tegengesproken en de pers heeft hem uw stelling, tot zover bekend, ook nooit voorgehouden.

President, wie heeft er nou gelogen: Brunswijk of u?

Weer een ander geval deed zich onlangs voor, waarbij wij ons ook afvroegen wie er nou gelogen heeft. Brunswijk zei dat u hem gesproken heeft over een mogelijke samenwerking tussen de ABOP en de NDP. Volgens Brunswijk heeft hij u meegedeeld dat die samenwerking niet zou lukken. U zei later dat er nimmer met Brunswijk gesproken is over een samenwerking. Brunswijk heeft deze stelling van u niet weersproken. Opnieuw heeft de pers het daarbij gelaten.

Waarom is het van belang om te weten wie de waarheid heeft gesproken?
In onze beschaafde maatschappij is het zo, dat indien je als politicus betrapt wordt op één leugen, je in het vervolg als volstrekt onbetrouwbaar wordt gezien. Hetgeen in de volksmond gezegd wordt, “eens een leugenaar, altijd een leugenaar”, geldt vooral ook in het openbaar bestuur. Indien je betrapt wordt op een leugen, worden al je daarna volgende uitspraken ook niet meer serieus genomen. Er is dan geen garantie dat je niet wederom aan het liegen bent. Je wordt dan bestempeld als een onbetrouwbare persoon. In de beschaafde samenleving is het dan ook gebruikelijk dat zo een persoon uit eigen beweging zijn openbare functies neerlegt.

Let wel: wij vragen niet of u een leugenaar bent, want óf u dat bent, weten wij al. Wij vragen wie in deze recente gevallen gelogen heeft. Wij dwalen een beetje af van de rode draad van deze column, maar voor het geval u zegt dat u geen leugenaar bent, willen wij u toch even herinneren aan enkele leugens van u.

Zo zei u in het parlement dat na de verkiezing van 2015, VHP-parlementariër Asis Gajadien stiekem op bezoek was geweest bij u. In dezelfde zitting zei Gajadien dat hij niet stiekem op bezoek was geweest, maar dat de partijleiding ervan op de hoogte was. Sterker nog, de partijsecretaris was er zelfs bij. Dit bezoek was ook op uw uitnodiging, hoewel u anders deed geloven in het parlement. In het hoogste college van staat heeft u keihard gelogen.

In het 8-decemberstrafproces heeft u ook gelogen dat u niet aanwezig was in het Fort Zeelandia ten tijde van de moorden. Die leugen is in het vonnis ontmaskerd. In het Surinaams wordt dit soort gedrag getypeerd als: “ley mofo”. Als wij het u vertellen hoe dit in het Nederlands wordt getypeerd, kan dat beledigend overkomen. Reden waarom wij u niet willen vertellen dat dit in het Nederlands wordt aangeduid als ‘liegbeest’.

Sunil Sookhlall & Kries Mahabier

Disclaimer

  1. Een column heeft een maatschappelijke functie in een democratische samenleving.
  2. Columnisten schrijven op eigen titel en onder eigen verantwoordelijkheid.
  3. De publicatie van een column op Suriname Herald, houdt niet in dat Suriname Herald de inhoud van de column onderschrijft.
  4. Suriname Herald is gelet op het bij punt 3 genoemde, niet aansprakelijk voor de inhoud van een column.
  5. Suriname Herald erkent de auteursrechten van columnisten op de inhoud van hun column.
  6. Gelet op de auteursrechten van columnisten op hun column, kan Suriname Herald op verzoek van derden niet overgaan tot verwijdering van een column.
  7. Indien derden het niet eens zijn met de inhoud van een column, dienen zij tot een vergelijk te komen met de columnisten. Eventuele procedures dienen gevoerd te worden tegen columnisten, niet tegen Suriname Herald.

VANDAAG