Familiebedrijf Paul Somohardjo schaadt het aanzien van de politiek

Bronto Somohardjo. Foto: Suriname Herald
Print Friendly, PDF & Email

De nieuwe coalitie dient grote behoefte te hebben aan de aanpak van integriteitsvraagstukken. Het volksverlangen naar de aanpak van integriteitsvraagstukken heeft de huidige coalitie aan een verkiezingswinst geholpen. De schijn van onzuiverheid steekt bijna wekelijks wel ergens in de politiek de kop op. Hoe kan onze democratie blijven functioneren als de door ons benoemde of gekozen vertegenwoordigers het zelf niet zo nauw nemen met de morele basis waarop die democratie mede is gegrondvest en daar in veel gevallen ook nog eens mee wegkomen? Ja, zij komen steeds ermee weg.

Wij beginnen bij de oprichter en voorzitter van de Pertjajah Luhur (PL), Paul Somohardjo.
Paul Somohardjo zelf is niets anders dan een plucheplakker, iemand die zijn uiterste best doet om zo lang mogelijk een machtspositie binnen de politiek te hebben. Hij is op dit moment de politicus die het langst actief is in de politiek, met diverse politieke functies achter de rug. Hij doet alsof hij de eigenaar is van de PL.

Als dat niet genoeg is, accommodeerde hij zijn levenspartner, mevrouw Amina Pardi, als ambassadeur in Indonesië. Diverse andere ambassadeposten werden haar toebedeeld. Ook toen waren er geen personen met betere kwalificaties binnen de partij.

In het verleden was een zoon, genoemd Dino Somohardjo, lid van de Raad van Commissarissen bij de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM). Familie Somohardjo kon daardoor waarschijnlijk met SLM de oversteek naar Nederland en Miami maken alsof men de Surinamerivier overstak met de boot. Binnen de PL was alleen zoon Dino geschikt voor die functie.

Zo veel posities binnen één gezin zouden genoeg zijn, zou men denken. Neen, het is niet genoeg. Nu blijkt dat zoon Bronto (Gino) ministeriabel op het ministerie van Binnenlandse Zaken. Wij krijgen sterk de indruk dat Bronto denkt dat het ministerie van Binnenlandse Zaken alleen tot taak heeft het uitschrijven van uittreksels via CBB. Of, hij denkt dat dit ministerie tot taak heeft de aldaar in overvloed geaccommodeerde HVB’ers het leven zuur te maken.

Noot: Wij hebben niet kunnen achterhalen of Gino en Dino één en dezelfde zoon zijn, of twee verschillende zonen. Welke het ook moge zijn, in beide gevallen is het een kwalijke zaak in het kader van het familiebedrijf.

Hoe is het mogelijk dat de voorzitter en oprichter van de Pertjajah Luhur, Paul Somohardjo, geen andere geschikte kandidaten kan vinden binnen haar geledingen dan alleen zijn zoon Bronto Somohardjo? Waarom is Bronto een goede politieke bestuurder? Waarom is Bronto binnen de PL de beste persoon voor die functie? Anders gezegd, is Bronto wel “The right man on the right place?” Of is niemand binnen de partij zo ‘licht’ bevonden voor deze functie?

Het lijkt alsof er binnen de PL niemand anders is, dan alleen de zoon van de voorzitter, die de betreffende functie kan bekleden. Dit is een minachting van degenen binnen de PL die beter gekwalificeerd zouden zijn, maar genegeerd worden ten gunste van een eigen zoon. De PL-leden zijn als stemvee misbruikt, ja misbruikt, om het familiebedrijf van Paul Somohardjo in stand te houden. Leden van de PL, houdt u er rekening mee dat na de volgende verkiezingen wij u moeten herinneren aan deze column van vandaag.

Indien de benoeming van zoon Bronto doorgaat, zal hij in ieder geval door het leven gaan als iemand die het geschopt heeft tot minister vanwege nepotisme. Nog vers in het geheugen staat gegrift dat Bronto gelogen had over de besmetting van zijn vader met het coronavirus. Hoe kun je hem nog verder als minister serieus nemen, indien hij eerder op een leugen betrapt is. Zijn uitspraken als minister zouden wij dan twee keer moeten wegen.

De politiek, met nu weer familie Paul Somohardjo, gooit met doorlopend aan het licht komende laakbare praktijken, haar eigen ruiten in. Gedrag dat de burger, in hoge mate frustreert en meer en meer leidt tot wantrouwen en afkeer. Families van politici die over de schreef gaan, zijn zich veel te weinig bewust van hun verantwoordelijkheid. Zij miskennen de invloed die zij vanuit hun positie hebben op de mentaliteit van de samenleving. Dit begint het abnormale normaal te worden, terwijl het niet normaal is.

Wij willen hierbij verduidelijken dat er niks op tegen is, indien de zoon van Paul Somohardjo, “The right man on the right place” zou zijn. Dan moet hij die functie ook kunnen krijgen, ook al is hij de zoon van Paul Somohardjo. Echter, bij gelijke geschiktheid van meerdere personen binnen de partij, zou niet voor de eigen zoon gekozen moeten worden. Dit, om de schijn tegen zich te voorkomen. Indien er anderen binnen de partij zijn die beter geschikt zouden zijn voor die functie, dan zou er al helemaal niet gekozen moeten worden voor de zoon van de partijvoorzitter.

Wij herinneren u graag aan een passage uit onze eerder geschreven column. “Ervaring: de beste leraar, maar hij stuurt altijd verschrikkelijke rekeningen”. De rekening die ‘ervaring’ nu stuurt voor een terugtreding, is dat de kinderen en kleinkinderen van ‘ervaring’ geaccommodeerd moeten worden. Dat is de prijs van ‘ervaring’.

Wij missen het zelfreinigend vermogen van de familie Paul Somohardjo. Dit zelfreinigend vermogen voorkomt eindeloos getouwtrek en geeft de kiezer het beste signaal. Een signaal waarmee mogelijkerwijs het beschadigde vertrouwen in de politiek en politici enigszins kan worden hersteld.

Babun tere, na Babun skin.

Sunil Sookhlall & Kries Mahabier

Disclaimer

  1. Een column heeft een maatschappelijke functie in een democratische samenleving.
  2. Columnisten schrijven op eigen titel en onder eigen verantwoordelijkheid.
  3. De publicatie van een column op Suriname Herald, houdt niet in dat Suriname Herald de inhoud van de column onderschrijft.
  4. Suriname Herald is gelet op het bij punt 3 genoemde, niet aansprakelijk voor de inhoud van een column.
  5. Suriname Herald erkent de auteursrechten van columnisten op de inhoud van hun column.
  6. Gelet op de auteursrechten van columnisten op hun column, kan Suriname Herald op verzoek van derden niet overgaan tot verwijdering van een column.
  7. Indien derden het niet eens zijn met de inhoud van een column, dienen zij tot een vergelijk te komen met de columnisten. Eventuele procedures dienen gevoerd te worden tegen columnisten, niet tegen Suriname Herald.

VANDAAG