Brunswijk, marron en egocentrisme

ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk. Foto: Suriname Herald
Print Friendly, PDF & Email

ABOP-voorzitter tevens vicepresident Ronnie Brunswijk heeft alle marrons opgeroepen voor eenheid om het binnenland tot ontwikkeling te brengen. Zelfs André Misiekaba die de NDP verlaten heeft, is welkom, deelt hij mee.

Het is niet vreemd dat Ronnie Brunswijk weinig moeite heeft met etnisch profileren en het positioneren van alleen de marrongemeenschap. Ronnie Brunswijk laat juist zien hoe egocentrisme het inlevingsvermogen in de andere groep, beperkt. Dit geeft aan dat er weinig tot geen aandacht zal zijn voor andere etnische bevolkingsgroepen. Hij denkt en handelt vanuit zijn etnische achtergrond, vanuit zijn “marron zijn”. Sterker nog, hij beïnvloedt de marrongemeenschap in dit opzicht. Het gevaar dat hierin schuilt, is dat de marrongemeenschap dit verschijnsel als normaal zal beschouwen. Dit, terwijl dit volstrekt abnormaal is.

Krijg je als marron een keertje je zin niet, voel je je gauw gediscrimineerd (want je bent marron). Dit verschijnsel zien wij ook terugkomen in het onderwijs bijvoorbeeld. Studenten zeggen bij het minste en geringste openlijk tegen de meesters en juffen: “Jij discrimineert”. Dit is een veel gehoorde klacht uit het onderwijsveld.

Bijna een generatie lang heeft ABOP mede-regeerverantwoordelijkheid gehad (tijdens Front-regeringen en Bouterse 1). Indien Brunswijk vindt dat de marrongemeenschap achtergesteld is, moet hij de hand in eigen boezem steken. Zelfs ook de binnenlandse oorlog en de daarmee gepaard gaande slachtoffers, waarvoor hij verantwoordelijk gehouden kan worden, heeft ertoe geleid dat alleen Brunswijk er beter van geworden is.

De algemene en geheime verkiezing van 25 mei jongstleden heeft een streep getrokken in het zand: Het Surinaamse volk heeft korte metten gemaakt met etnische politiek. Echter heeft de ABOP daar geen afstand van genomen en wil het Surinaamse volk juist weer terugdrijven naar het etnisch denken.

De ABOP neemt deel aan de regering als etnische partij, waarbij haar achterban voornamelijk bestaat uit de marrongemeenschap. Nu dit eenmaal zo is, zou het een winst voor heel Suriname zijn indien de ABOP nu daadwerkelijk ervoor zorgt dat haar achterban goed onderwijs krijgt en daardoor goed gesocialiseerd en geciviliseerd raakt. Niet alleen Brunswijk moet er beter van worden.

Op alle politieke bijeenkomsten is de roep van ABOP hetzelfde: Marrongemeenschap verenig u. Het lijkt er steeds meer op dat de verkiezingscampagne (nog steeds) in volle gang is, “Ronnie Brunswijk for president”. Om dit doel te bereiken, maakt het voor de ABOP niet uit of zij goede principes laat vallen, als de ABOP dit doel maar bereikt. Denk maar aan de roep om Misiekaba, de man die medeverantwoordelijk is voor de teloorgang van het land. De ABOP is bereid om Misiekaba binnen zijn eigen gelederen op te nemen.

Die kortzichtigheid en het egocentrisme van vicepresident Ronnie Brunswijk, zijn dusdanig stuitend dat dit om zeer sterke reacties vraagt. De VHP en alle democratisch gezindten in het land dienen zich correctief uit te laten tegen dit verschijnsel dat de ABOP heeft gecreëerd. Er is geen tijd te verspillen met hokjesdenken, er zal gehandeld moeten worden in ‘s landsbelang. Groeps- en etnisch belang dienen ondergeschikt gemaakt worden aan ‘s landsbelang.

Terwijl dit alles gaande is, werpt Chan Santokhi als president van Suriname, zich op als hoeder van de Kastii Nenge. Wij verwachten dat de president het daarheen leidt, dat zijn ABOP-regeringsleden het hokjesdenken nalaten.

Heer Ronnie Brunswijk,
Wanneer je eigen mededogen hebt uitgebreid met een besef van verantwoordelijkheid voor alle Surinamers, word je gedreven om ook “anderen” te dienen en te streven naar gelijkwaardigheid. De kracht van het jezelf gelijk te stellen aan andere bevolkingsgroepen maakt jouw menselijker.

Sunil Sookhlall & Kries Mahabier

Disclaimer

  1. Een column heeft een maatschappelijke functie in een democratische samenleving.
  2. Columnisten schrijven op eigen titel en onder eigen verantwoordelijkheid.
  3. De publicatie van een column op Suriname Herald, houdt niet in dat Suriname Herald de inhoud van de column onderschrijft.
  4. Suriname Herald is gelet op het bij punt 3 genoemde, niet aansprakelijk voor de inhoud van een column.
  5. Suriname Herald erkent de auteursrechten van columnisten op de inhoud van hun column.
  6. Gelet op de auteursrechten van columnisten op hun column, kan Suriname Herald op verzoek van derden niet overgaan tot verwijdering van een column.
  7. Indien derden het niet eens zijn met de inhoud van een column, dienen zij tot een vergelijk te komen met de columnisten. Eventuele procedures dienen gevoerd te worden tegen columnisten, niet tegen Suriname Herald.

VANDAAG