Regering maakt belangenverstrengeling bij EBS mogelijk

De Raad van Ministers staat op het punt om een oudgediende van de EBS te bombarderen tot algemeen directeur van NV Energie Bedrijven van Suriname (EBS). Na zorgvuldig uitzoekwerk, zijn wij tot de conclusie gekomen dat er sprake is van kruisverbindingen die wijzen op belangenverstrengelingen.

Een grote skalianhouder die tot voor kort een grote NDP’er was, is nu gaan heulen met de ABOP en de VHP. Dit verschijnsel zien wij overigens bij heel veel NDP’ers. De genomineerde persoon voor directeurschap van de EBS, is tevens lid van de Raad van Commissarissen (RvC) in de twee bedrijven die deze skalianhouder heeft. Eén van die bedrijven handelt in elektrisch installatiemateriaal. Reden waarom deze skalianhouder zo een grote lobby heeft ingezet om een stroman van hem te bombarderen tot directeur van de EBS.

Gezien de corebusiness van dat bedrijf (handel en levering van onder andere elektrisch installatiemateriaal) is de kans groot dat de nog te benoemen directeur, alle materiaal voor de EBS zal betrekken bij het bedrijf alwaar hij RVC-lid is. Ook is de kans aanwezig dat dit bedrijf voorkennis zal hebben over komende projecten van de EBS. Dit zal voor oneerlijke concurrentie zorgen, hetgeen met een mooi woord concurrentievervalsing wordt genoemd. Vooral kleine ondernemers in deze branche, maar ook andere of grote ondernemers zullen moeilijk erin slagen om een project van de EBS te bemachtigen. Dit is ook corruptie.

Wij horen u denken dat er een openbare inschrijvingsprocedure gehouden kan worden en dat daardoor elke ondernemer een eerlijke kans zal krijgen. Wij geven een voorbeeld hoe deze procedure omzeild zal worden. Een openbare aanbestedingsprocedure wordt gehouden voor projecten vanaf een bedrag van SRD 1.5 miljoen. Projecten met een waarde van minder dan SRD 1.5 miljoen kunnen onderhands gegund worden aan wie dan ook. Die kunnen dan onderhands gegund worden aan het bedrijf waaraan zo een directeur gelieerd is.

De projecten zullen zodanig gemaakt worden dat ze telkens minder waard zijn dan SRD 1.5 miljoen. Voorbeeld: Het zal dan niet heten “Project elektrificatie Paramaribo”. Het zal heten “Project elektrificatie Tourtonne”. Vervolgens zullen er honderden van zulke projecten opgesteld worden, waarbij de waarde steeds onder het grensbedrag van SRD 1.5 miljoen blijft. Honderd keer SRD 1.5 miljoen is gelijk aan SRD 150 miljoen. En dat, zonder dat er een openbare aanbestedingsprocedure aan te pas hoefde te komen.

Er kan zelfs afgeweken worden van een openbare aanbestedingsprocedure middels een afwijkingsresolutie van de president. Via de weg van een afwijkingsresolutie kunnen dus ook projecten met een waarde van meer dan SRD 1.5 miljoen, onderhands gegund worden. Per jaar besteedt EBS ongeveer US$ 50 tot 60 miljoen aan inkoop van materiaal en grondstoffen. Dit, ter illustratie van de omvang van de belangen.

De regering onder leiding van president Chan Santokhi kan alleen het vertrouwen van de samenleving herwinnen, als zij werkelijk integer handelt. Open, eerlijk en verantwoordelijk, waardoor zij haar moreel gezag herwinnen. Dat begint al bij de wijze waarop directeuren van staatsbedrijven worden benoemd en geëvalueerd.

De posities van de directies in de maatschappij dienen duidelijk te zijn, de toegankelijkheid tot bestuurlijke functies dienen niet langer afhankelijk te zijn van het “Old boys network” of van selectie-eisen die dit in de hand werken. Wie laat dit alles toe? Juist, de politiek verantwoordelijke van het land laat dit alles oogluikend toe. Hier wordt de onverschilligheid van president Chan Santokhi blootgelegd. Nu onder regering-Santokhi/Brunswijk is het betreffende verschijnsel van nepotisme en belangenverstrengeling nog steeds actueel.

Sunil Sookhlall & Kries Mahabier

VANDAAG