Ode aan de cartoonist Reinier Asmoredjo

Reinier Asmoredjo. Beeld: YouTube

Wij keuren de boycot zijdens Z.E. vicepresident Ronnie Brunswijk af jegens de cartoonist en Dagblad Suriname, maar tot de dood zullen wij ook het recht van Brunswijk verdedigen om te kunnen zeggen wat hij denkt. Weet u, een aantal mensen uit de hedendaagse politiek maakt een karikatuur van zichzelf. Wij rekenen “Zijne Excellentie” ook tot die groep.

Wat hebben wij toch meegenoten van Zijne Excellentie tijdens de onlangs gehouden online massameeting van de ABOP. Wij zagen dat Brunswijk zo blij was als een kind, toen hij de afkorting Z.E. (staat voor Zijne Excellentie) zag langskomen. Meer dan apetrots was hij. Het was zijn moment en dat moment gunden wij hem toen ook van harte. De uitbundigheid waarmee hij dat deed, heeft meerdere karikaturen en hilarische video’s opgeleverd. Helaas was er in die rij van karikaturen ook eentje, waar Zijne Excellentie aanstoot aan heeft genomen en zijn achterban heeft opgejut. Het gaat in deze om de cartoon getekend door Reinier Asmoredjo.

Wij hebben ook naar de cartoon zitten kijken en vroegen ons af, wat de cartoonist bedoeld zal hebben. Wij konden zijn gedachtegang wel lezen. Wij gaven een eigen interpretatie aan, welke wij u ook niet willen onthouden. Indien een kind blij is, gedraagt het kind zich vaak dusdanig uitbundig, dat het kind af en toe het beeld van een aap oproept. Wij, dan bedoelen wij onszelf als auteurs van deze column, zijn af en toe ook zo blij als een kind en ook ons gedrag roept af en toe het beeld op van een aap. Eenieder heeft wel eens dat soort momenten in het leven en wij gunnen het welgemeend ook eenieder. Zijne Excellentie had ook zo een moment en ook hem gunden wij het moment van zijn leven. Niks mis mee, dachten wij.

De media en de Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ) keurden de betreffende cartoon massaal af, na de gecreëerde ophef door Zijne Excellentie. Er werd opgeroepen tot een totale boycot van Dagblad Suriname. Er werd zelfs een verklaring afgegeven vanuit de regering ter afkeuring van de betreffende cartoon. Op maandag 31 augustus 2020 komen de president, vicepresident en Faried Pierkhan (directeur van Dagblad Suriname) zelfs op staatsniveau bij elkaar om dit te bespreken; jammer genoeg zonder de betreffende cartoonist erbij. Als dat allemaal niet genoeg was, heeft Dagblad Suriname de samenwerking met de cartoonist Asmoredjo verbroken (lees: ontslagen).

Na alle ophef, heeft de cartoonist Reinier Asmoredjo een uitleg gegeven over de bedoeling van zijn betreffende cartoon. Zijn uitleg kunt u hier beluisteren. Hij heeft bedoeld dat Zijne Excellentie apetrots was toen hij tijdens de betreffende massameeting de afkorting “Z.E.” zag langs komen. Niks anders. Dat alles heeft hij haarfijn uitgelegd en zijn welgemeende excuses aangeboden aan Zijne Excellentie en aan de totale samenleving. Na zijn uitleg gehoord te hebben, zou men denken dat die excuses zelfs overbodig waren. Onbegrijpelijk vinden wij dat dit alles ook niet goed en genoeg is. Wat wil men nog dat hij meer moet doen?

Als dit alles nog niet genoeg was, is de cartoonist ontslagen door de directeur van Dagblad Suriname, Faried Pierkhan. Pierkhan toonde een soort “a no mi” gedrag en legde de schuld merendeels bij de cartoonist. Hetgeen zijn dagblad vandaag de dag is geworden, is mede te danken aan de artistieke kwaliteiten van zijn inmiddels ex-cartoonist die naar verluidt 18 jaar lang zijn krachten heeft gegeven aan zijn dagblad. Wij vrezen nu het einde van een cartoontijdperk. Een “Cartoonist des Vaderlands” (ja, die eer krijgt Reinier wel van ons) is monddood gemaakt.

De SVJ die haar mond vol heeft van vrijheid van meningsuiting, heeft haar collega Reinier Asmoredjo compleet in de steek gelaten. Nadat Reinier zijn uitleg gegeven had over de bedoeling van zijn cartoon, was het voor eenieder duidelijk dat het allesbehalve racistisch bedoeld was. Eenieder heeft vanaf dat moment kunnen weten dat de cartoon juist positief bedoeld was. Na die uitleg had die vereniging in de bres moeten springen voor haar collega. Van de mediahuizen die het eerst een veroordelend oordeel geveld hadden over de betreffende cartoon, hebben wij ook niets meer gehoord na de verhelderende uitleg van Renier. Iedereen bleef stil!

Er schijnt niemand in het land te zijn die Reinier wil vergeven. Zelfs Brunswijk, die in het verleden om de grootste vergiffenis in de Surinaamse historie had gevraagd en gekregen voor één van de grootste wandaden van de 20ste eeuw, wil Reinier ook niet vergeven. Ter verduidelijking: Z.E. Brunswijk die verantwoordelijk gehouden kan worden voor de dood van een groot aantal landgenoten tijdens de binnenlandse oorlog, vroeg en kreeg amnestie voor zijn daden die tot de dood van deze vele landgenoten geleid hebben, die heel veel gezinnen ontwricht hebben, die moord en verderf gezaaid hebben in de samenleving en die nog steeds een diepe wond nagelaten hebben in de Surinaamse historie.

Brunswijk en de zijnen willen Reinier niet vergeven voor een goed gemeende cartoon, maar hebben wel de grootste vergiffenis in de Surinaamse historie opgeëist en gekregen, voor één van de grootste wandaden van de 20ste eeuw.

President Chan Santokhi, de heer Faried Pierkhan verdient geen integriteitswaarde die een raadsadviseur zou moeten hebben. Dit, vanwege het ontslaan van de trend zettende cartoonist Reinier Asmoredjo, die een dienst heeft bewezen voor de vrijheid van meningsuiting. Eveneens roepen wij u op, om uw nutteloze regeringsverklaring per direct in te trekken. Suriname is niet gebaat bij het uitspreken van een “FATWAH”.

Sunil Sookhlall & Kries Mahabier

VANDAAG