Unificatie van de wisselkoers bestrijdt corruptie, meer niet

Centrale Bank van Suriname
Print Friendly, PDF & Email

De Centrale Bank van Suriname (CBvS) heeft de wisselkoers voor de US-dollar vastgesteld op SRD 14,29. Voorheen was de wisselkoers SRD 7,52 voor de dollar. Wie had verwacht dat de prijzen in de winkel voortaan tegen deze vastgestelde wisselkoers zullen zijn, moeten wij teleurstellen. De regering die suggereert dat de winkelprijzen voortaan min of meer tegen deze wisselkoers berekend zullen worden, vragen wij zich beter te laten informeren en de monetaire realiteit niet uit het oog te verliezen.

De unificatie van de wisselkoers kan alleen ertoe leiden dat enkele importeurs niet bevoordeeld worden ten opzichte van anderen. Naar verluidt, konden tijdens regering-Bouterse enkele bevriende en NDP-gelieerde ondernemers goedkope US-dollars kopen tegen de toen door de CBvS vastgestelde wisselkoers van SRD 7,52 voor de Amerikaanse dollar. Dit, terwijl andere ondernemers hun US-dollars bij de cambio’s en op de zwarte markt moesten kopen tegen bijkans de dubbele prijs ten opzichte van die door de Centrale Bank vastgestelde koers. De bevriende importeurs kochten de Amerikaanse dollars tegen een wisselkoers van SRD 7,52, terwijl de overige ondernemers tegen een koers van tussen de SRD 12 tot SRD 14 kochten. Dit systeem van verschillende wisselkoerssystemen was een bron van corruptie. Nu met één wisselkoers wordt de zaak minder corruptiegevoelig.

De bevriende ondernemers die de Amerikaanse dollars tegen een wisselkoers van SRD 7,52 kochten bij de CBvS, gingen de andere ondernemers dood beconcurreren, die tegen een veel hogere wisselkoers kochten op de zwarte markt. Dit heet met een mooi woord “concurrentievervalsing”. Het marktspeelveld is niet gelijk voor iedereen en is oneerlijk ten opzichte van andere ondernemers. Andere bedrijven worden op deze manier kapotgemaakt, waarvan de gevolgen hier niet uitgelegd hoeven te worden. Niet voor niets heeft de minister van Buitenlandse Zaken van de VS, Mike Pompeo, onlangs gezegd dat investeerders uit de Verenigde Staten bereid zijn te investeren in Suriname, maar dan moet er wel een eerlijk en gelijk marktspeelveld zijn voor iedereen (fair-play-beginsel). Er moet geen sprake zijn van concurrentievervalsing.

Off the topic
Het feit dat enkele bevriende ondernemers hun goederen vrij van invoerrechten importeerden, is ook bekend. Dit, terwijl andere ondernemers wel invoerrechten moesten betalen, waardoor hun prijzen logischerwijs hoger waren. Wij wachten nog op de juiste timing om over dit aspect te schrijven.

Dat er één vaste wisselkoers gehanteerd wordt (unificatie) is mooi in theorie. Zo lang er niet genoeg dollars beschikbaar zijn, zullen de banken en de cambio’s de importeurs niet kunnen voorzien in dollars tegen de geünificeerde wisselkoers (14,29). Wat gaan de importeurs vervolgens doen? Juist, zij gaan ergens anders op zoek naar de dollars. Waar? Op de zwarte markt, waar niemand grip op heeft, de regering en de monetaire autoriteiten ook niet. De wisselkoers op de zwarte markt wordt bepaald door vraag en aanbod, niet door een regering en vooral niet door een zogenaamde Valutawet. Wie onze columns volgt, weet dat wij veelvuldig en uitgebreid geschreven hebben over de totstandkoming van de wisselkoers. De reden waarom een valutawet niet zal werken, hadden wij beschreven in deze column, met de titel “Het gaat sneeuwen in Suriname; bij wet bepaald”.

Herhaling
Hierboven hebben wij uitgelegd wat het gevolg zal zijn als de cambio’s en banken niet genoeg dollars hebben om ze te verkopen aan importeurs tegen de geünificeerde wisselkoers van SRD 14,29; de importeurs gaan het kopen op de zwarte markt. De import op basis van een wisselkoers van de zwarte markt (parallelmarkt) zal logischerwijs ertoe leiden dat de winkelprijzen gebaseerd zullen worden op de hogere wisselkoers van de zwarte markt. De winkelprijzen zullen dus niet gebaseerd zijn op de geünificeerde wisselkoers van 14,29. Reden waarom wij vinden dat de regering het volk onvolledige informatie verstrekt in dit opzicht.

Ter informatie
Eén van de grootste cambio’s had vandaag (25 september 2020) slechts US$ 20 en 400 euro beschikbaar voor de verkoop.

Eenieder weet dat er enkele personen zijn die speculeren met de wisselkoers. Deze speculanten kopen de dollar voor SRD 14,29 bij de cambio of bij anderen, houden het vast en verkopen het op de zwarte markt tegen een zwarte marktkoers van rond de SRD 16,50.

Voorbeeld: Voor een verkoop van een miljoen Amerikaanse dollar op de zwarte markt, heeft zo een speculant een winst van SRD 2,21 miljoen in één klap. Indien de vraag op de zwarte markt groter wordt, verhoogt de speculant de koers naar SRD 18. In zo een geval heeft hij een winst van SRD 3,71 miljoen binnen één dag! Hier geven wij u een inzicht hoe dit systeem werkt en hoe speculanten over de ruggen van het Surinaamse volk hun slag slaan.

Wie zijn de speculanten?
De grootste speculanten zijn bij ons bekend en die moet u zoeken in kringen van de NDP. U schrikt welliswaar hiervan, maar het is de realiteit. Enkele banken en cambio’s werken ook keihard mee aan het systeem van speculatie.

Oplossing
Een (deel)oplossing zit in het beleidsmatig zagen van de poten van de speculanten. Dat kan. Dat spinnenweb van niet-institutionele (zwarte markt handelaren) en institutionele (banken en cambio’s) spelers moet ook doorbroken worden. Er is alleen een politieke wil daartoe nodig.

Wij zijn bekend met de methoden van speculatie met betrekking tot de wisselkoers, maar ook met de zwakke punten van het monetair systeem in dit opzicht, die de speculatie juist onbewust in stand houden. Er zijn mogelijkheden om dit probleem op te lossen. Wij zijn bereid om kosteloos en belangeloos de oplossingen tot in details aan te dragen. Die details lenen zich niet voor een column.

Sunil Sookhlall & Kries Mahabier

Disclaimer

  1. Een column heeft een maatschappelijke functie in een democratische samenleving.
  2. Columnisten schrijven op eigen titel en onder eigen verantwoordelijkheid.
  3. De publicatie van een column op Suriname Herald, houdt niet in dat Suriname Herald de inhoud van de column onderschrijft.
  4. Suriname Herald is gelet op het bij punt 3 genoemde, niet aansprakelijk voor de inhoud van een column.
  5. Suriname Herald erkent de auteursrechten van columnisten op de inhoud van hun column.
  6. Gelet op de auteursrechten van columnisten op hun column, kan Suriname Herald op verzoek van derden niet overgaan tot verwijdering van een column.
  7. Indien derden het niet eens zijn met de inhoud van een column, dienen zij tot een vergelijk te komen met de columnisten. Eventuele procedures dienen gevoerd te worden tegen columnisten, niet tegen Suriname Herald.

VANDAAG