Melissa Santokhi, twaalf ambachten, dertien ongelukken

First lady Mellisa Santokhi-Seenacherry. Beeld: CDS
Print Friendly, PDF & Email

Velen zullen recentelijk wel vernomen hebben dat first lady Mellisa Santokhi-Seenacherry per circulaire is aangesteld tot algemeen directeur van het Kabinet van President. Wij waren al enkele weken hiervan op de hoogte, maar konden niets doen vanwege het feit dat er geen officiële documentatie was.

Wij kwamen achter de op voorhanden zijnde benoeming, nadat wij deze uitnodiging zagen en begonnen door te spitten. Op 15 september 2020 ging er een uitnodiging de deur uit, vanuit het Surinaams Consulaat in Nederland.

In die uitnodiging stond dat mevrouw Santokhi in haar hoedanigheid van first lady, automatisch waarnemend algemeen directeur is van het Kabinet van de President. Wij hebben geen enkele wettelijke bepaling kunnen vinden waarin het staat dat de first lady automatisch waarnemend algemeen directeur is van het Kabinet van de President. Het is een functie die de first lady zichzelf heeft toegedicht, via een simpele uitnodigingsbrief. Zo simpel denkt zij over staatszaken. Wij begonnen naar aanleiding hiervan navraag te doen en toen werd ons meegedeeld dat zij binnenkort zelfs aangesteld zal worden tot algemeen directeur van het Kabinet van President. Het is zo ver.

Wij zullen de huidige functies van haar even in volgorde opsommen, want die worden nu best wel veel om te onthouden:
1. First lady van de Republiek Suriname
2. Advocaat
3. Lid van de Raad van Commissarissen bij Staatsolie
4. Vicevoorzitter van de presidentiële commissie Toetsing Rechtspositionele Aangelegenheden
5. Trekker van Get Skilled Academy
6. Algemeen directeur van het Kabinet van President

Een etmaal heeft 24 uur
Bij punt 3 genoemde functie dreef de arrogantie van de president hem zo ver, dat hij mededeelde dat er niks mis is met de benoeming van zijn vrouw bij de Raad van Commissarissen bij Staatsolie. Dit, ondanks de alom bekende grote publieke verontwaardiging. Toen deelde de president mee dat zijn vrouw zelfs 20 uur per dag werkt. Vanaf dat moment heeft zij drie functies erbij gekregen. Als je ervan uitgaat dat met de eerste drie functies zij reeds 20 uur per dag werkte, hoeveel uur per dag zal zij kunnen besteden aan de andere drie functies? Des te meer, als je ervan uitgaat dat een etmaal slechts 24 uur heeft. Slaapt zij ook nog? Ho maar even, leest u de volgende alinea voordat u denkt of het ons probleem is indien zij wel of niet slaapt.

Ach ja, niet ons probleem of zij nou wel of niet slaapt. Het wordt wel een probleem indien iemand grote publieke verantwoordelijkheden toebedeeld krijgt, waarbij zij niet op scherp is, vanwege vermoeidheid. Het beleid zal een afspiegeling kunnen worden van die oververmoeidheid, waardoor de verwachte resultaten zullen uitblijven. Juist, dan wordt het wel een bespreekbaar probleem. Welke generaal wil nou oververmoeide soldaten hebben?

Multitool

Iemand die van alles een beetje weet, is goed in niets!
Met een multitool kan men zich zo een beetje behelpen met alles, maar het is niet goed genoeg voor het echte werk. Deze afbeelding is zeer toepasselijk op de first lady.

Fenomenaal is dat blindelingse volgers van deze regering bij elke kritiek zeggen dat de regering pas aanzit. Heeft deze ordinaire vorm van nepotisme en arrogantie nou iets te maken met het feit dat de regering maar net aanzit? Neen, helemaal niet. Dat de regering pas aanzit, is slechts een rookgordijn.

U kunt op uw buik schrijven dat de president in één of andere “Krin Taki” op schaamteloze wijze zal vertellen dat de first lady geen salaris zal ontvangen voor deze nieuwe functie. “Damage control” heet dat. Verdomme, of zij nou wel of geen salaris zal krijgen, is niet het enige probleem. Het probleem is dat het resultaat van haar werk slecht zal zijn vanwege oververmoeidheid door drukke werkzaamheden door elkaar.

Wat ook een probleem is, is dat zij nu politieke beslissingen zal nemen en of politieke uitspraken zal doen die onverenigbaar zijn met haar functie van first lady van de Republiek Suriname. Zij zal daarmee de president en de staat Suriname in enorme verlegenheid kunnen brengen, nationaal en internationaal. Overigens hebben wij haar al vaker betrapt op politieke uitspraken. In Nederland zou premier Mark Rutte allang op het matje geroepen zijn indien zijn partner politieke uitspraken gedaan zou hebben.

Met zo veel masters, met zo veel kennis, zou je denken dat zij haar man zou behoeden van zulke blunders op blunders. De praktijk heeft wat anders gewezen.

Deze benoeming laat zien dat de president en de first lady geen rekening houden met de maatschappelijke verontwaardiging met betrekking tot nepotisme dat als donkere wolken hangt boven hen. Dit alles laat ook zien, dat men niet kan omgaan met plotselinge macht die hen toebedeeld is door de gemeenschap.

Het stigma van nepotisme is eigenlijk niet meer te overwinnen. Nepotisme als brandmerk is vooral nu met deze benoeming definitief gevestigd. Ook indien de regering duizend goede daden zal verrichten, dit stigma zal haar nu altijd blijven achtervolgen.

Chan, ie lasing yere…

Sunil Sookhlall & Kries Mahabier

Disclaimer

  1. Een column heeft een maatschappelijke functie in een democratische samenleving.
  2. Columnisten schrijven op eigen titel en onder eigen verantwoordelijkheid.
  3. De publicatie van een column op Suriname Herald, houdt niet in dat Suriname Herald de inhoud van de column onderschrijft.
  4. Suriname Herald is gelet op het bij punt 3 genoemde, niet aansprakelijk voor de inhoud van een column.
  5. Suriname Herald erkent de auteursrechten van columnisten op de inhoud van hun column.
  6. Gelet op de auteursrechten van columnisten op hun column, kan Suriname Herald op verzoek van derden niet overgaan tot verwijdering van een column.
  7. Indien derden het niet eens zijn met de inhoud van een column, dienen zij tot een vergelijk te komen met de columnisten. Eventuele procedures dienen gevoerd te worden tegen columnisten, niet tegen Suriname Herald.

VANDAAG