Bos die hele Surfin N.V. en richt een nieuwe op

Creatie: Sunil & Kries
Print Friendly, PDF & Email

De uitgelekte documenten met betrekking tot de onlangs opgerichte Surfin N.V. waren een tijdje in ons bezit, ruim voordat ze uitgelekt waren. De betreffende documenten zijn niet door ons uitgelekt, omdat wij de goede bedoelingen van Surfin wel zagen en ook ervan uitgingen dat zaken nog in een beginstadium verkeren en nog verder uitgewerkt moesten worden. Wij hebben toen ernaar gekeken en onze voelhorens uitgestoken.

Uit eigen research, konden wij opmaken dat het doel van de NV wel goed was. Surfin mag bestaan uit maximaal zeven leden van de Raad van Commissarissen (RvC) en voordat Surfin geoperationaliseerd zou worden in de praktijk, zouden de overige vier leden aangezuiverd worden door de overige coalitiepartners, maar dan na zeer gedegen screening. Figuren met een dubieus of besproken gedrag zouden er geen zitting in mogen nemen, want anders zouden investeerders afgeschrikt worden. Surfin moest naar buiten toe vertrouwen uitstralen. Die screening zou wat tijd in beslag nemen. Vooruitlopend op die screening heeft men alvast acties ondernomen.

Je moet eerst het vertrouwen van investeerders winnen, alvorens investeerders een koperen cent zullen willen investeren. Het vertrouwensaspect is heel belangrijk bij investeerders. Het feit dat twee ministers zitting hebben in Surfin, is ons ook niet voorbij gegaan. Het doel van de ministers was om direct toezicht te kunnen houden op het reilen en zeilen binnen Surfin, om te voorkomen dat zaken misgaan en vooral gezien de grote belangen van Suriname hierbij. Het Surinaams belang is te groot om vanuit afstand zaken waar te nemen.

Een ander doel van de betrokkenheid van de ministers is dat zij directe verantwoording konden afleggen in De Nationale Assemblee (DNA), over het reilen en zeilen bij Surfin. Men wilde de verantwoordingslijnen naar DNA korter houden. Die democratische controle en betrokkenheid moest gewaarborgd blijven. Men wilde een trendbreuk bewerkstelligen met de ex-minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, die steeds weigerde verantwoording af te leggen in DNA.

Gezien de in stand gelaten democratische controlemechanismen en de verantwoordingsplicht aan DNA zijdens de ministers over hun betrokkenheid bij Investsur, is er geen sprake van Conflict of Interest. Er is (democratische) controle op hun betrokkenheid bij Surfin.

Waarom niet met Investsur verdergegaan?
Investeerders wilden geen koperen cent stoppen in een fonds of vennootschap als Investsur, vanwege uiteenlopende redenen. Dit verklaart ook waarom in de afgelopen tien jaar geen enkele investeerder een grijpstuiver heeft willen investeren via Investsur. Reden waarom er begonnen is met een schone lei, dus een geheel nieuwe NV.

Vergelijking met Dodson en Pengel
Het geval van ex-ministers Regillio Dodson en Patrick Pengel hebben wij ook vergeleken met Surfin. De baten van Surfin zouden de betrokken ministers niet persoonlijk ten goede komen, maar aan het ministerie van Financiën als aandeelhouder. De winsten zouden zij als persoon dus niet in hun zak mogen steken. In het geval van Dodson en Pengel was het zo, dat de baten (winsten) van het bedrijf dat zij opgericht hadden, wel hun persoonlijk zouden toekomen. De winsten zouden Dodson en Pengel als eigenaar in persoon, wel in hun eigen zak mogen steken.

Bovendien zouden zij vergunningen en concessies verlenen aan een bedrijf waarvan zij zelf de eigenaar waren. Zij zouden zichzelf in privé bevoordelen als minister. Zij zouden zichzelf zegenen met het kruis dat zij hadden.

Het vertrouwen van de investeerders
Binnen de coalitie lopen er lieden rond die een bepaald percentage van het investeringsbedrag (als commissie) opeisen van potentiële investeerders. De percentages variëren van 1,5 procent tot 6 procent. Het is eerder voorgekomen dat van potentiële investeerders een bepaald percentage opgeëist werd, notabene door een coalitiepartner.

Ook investeerders praten onderling en dit gedrag van figuren binnen de coalitie was absoluut geen reclame voor Suriname. Dit gegeven in gedachte, konden wij de gewenste strenge screening van de overige RvC-leden wel begrijpen. Overigens krijgen wij de indruk dat men geprobeerd heeft de investeerders binnen te halen, nog voordat figuren een bepaald percentage als commissie konden eisen bij de voordeur. Men wilde hun voor zijn.

Men heeft in het verleden bijna van alles al uitgeprobeerd, van IDCS tot Investsur; van Winston Caldeira tot Ike Antonius (noot: Richard Kalloe heeft er maar heel kort ingezeten, want die moest van Caldeira weg). Ga je door met Investsur, dan heb je net als in de afgelopen tien jaar, ook in de komende tien jaar nog steeds geen investeerder.

Geruchten
Onze tijd wordt vaak een “post-truth” of “post-fact” tijdperk genoemd. Meestal wordt daar simpelweg mee bedoeld dat onwaarheden zich op het internet en met sociale media razendsnel over de wereld verspreiden en het publieke debat vervuilen. Geruchten, verdachtmakingen, internet complottheorieën en nepnieuws maken het voor burgers steeds moeilijker om waarheid van leugen, en zin van onzin te onderscheiden.

Er werd niet gesproken over het doel van Surfin, maar over de etnische samenstelling ervan. Men heeft dus gekeken naar de verpakking en niet naar de inhoud. Men heeft niet gefocust op de competenties van de bedenkers van Surfin. Voor ontwikkelingsgezinde personen zou het niet mogen uitmaken of die ontwikkeling door een Hindostaan, Creool, Chinees, Marron, Javaan, of wie dan ook gebracht wordt, als die ontwikkeling maar gebracht wordt. Surfin heeft op een lelijke manier blootgelegd hoeveel mensen niet ontwikkelingsgezind zijn en eerder kijken naar de verpakking/etnische samenstelling.

Vooral op de eerste dag waarop de documenten naar buiten gelekt waren, was het sentiment: “De VHP heeft een eigen bank opgericht. Die koelie’s gaan het geld wegdragen naar het buitenland”. Dit, zonder te beseffen dat er juist geld van het buitenland naar Suriname gehaald zou worden. Dus hoezo geld wegdragen naar het buitenland.

De plotseling opgedoken moraal van Conflict of Interest waarmee deze zaak bekeken wordt, zou ertoe leiden dat in de afgelopen periode heel veel ministers opgesloten zouden moeten worden, inclusief Desi Bouterse. Hoefdraad zou zelfs meer dan honderd keer opgesloten moeten worden. Figuren uit de kringen van deze personen hebben nu de grootste mond en deden zelfs aangifte.

Wij kunnen ons voorstellen dat in het hoge tempo waarin gewerkt wordt, hier en daar wat schoonheidsfoutjes zijn binnengeslopen en enkele stappen overgeslagen zijn. Surfin is te veel geschaad op dit moment, het is vervloekt voordat het iets kon betekenen. Krabita mofo’s hebben hun zegje gedaan. Doek dat hele ding op of trek je terug uit die NV, is onze boodschap aan de initiatiefnemers. Blik vooruit op een nieuw initiatief.

Degenen met de grootste mond in deze zaak, hebben reeds laten zien dat zij van een dubbeltje geen kwartje kunnen maken, maar wel een gulden in de vorm van schulden. Ja, u leest het goed, een gulden, maar dan schulden.

Bos dat ding!

Sunil Sookhlall & Kries Mahabier

Disclaimer

  1. Een column heeft een maatschappelijke functie in een democratische samenleving.
  2. Columnisten schrijven op eigen titel en onder eigen verantwoordelijkheid.
  3. De publicatie van een column op Suriname Herald, houdt niet in dat Suriname Herald de inhoud van de column onderschrijft.
  4. Suriname Herald is gelet op het bij punt 3 genoemde, niet aansprakelijk voor de inhoud van een column.
  5. Suriname Herald erkent de auteursrechten van columnisten op de inhoud van hun column.
  6. Gelet op de auteursrechten van columnisten op hun column, kan Suriname Herald op verzoek van derden niet overgaan tot verwijdering van een column.
  7. Indien derden het niet eens zijn met de inhoud van een column, dienen zij tot een vergelijk te komen met de columnisten. Eventuele procedures dienen gevoerd te worden tegen columnisten, niet tegen Suriname Herald.

VANDAAG