Niertransplantatie: stop de commercialisering

Beeld: ICT & Health
Print Friendly, PDF & Email

Het was al een tijdje bekend dat er vanuit de Nederlandse diaspora een niertransplantatietraject in voorbereiding was, door enkele individuen. Sinds toen zijn wij bezig geweest om informatie te verzamelen over dit project. Wij volgen veel zaken, maar wachten vaak rustig onze beurt af om in de publiciteit te treden. Wij wachten op het moment dat het product op tafel ligt of het product zichtbaar begint te worden, wij gaan geen djugu djugu maken in de voorbereidingsfase. Nu ligt het product eindelijk op tafel en dat heet Niertransplantatie met hulp vanuit de diaspora.

Op zich een goed initiatief, maar het money-making-aspect ervan, gooit weer roet in het eten en flink ook. De indruk die men altijd gewekt heeft, is dat het om onbaatzuchtig werk ging. Niet dus, het kost 40.000 euro per niertransplantatie. Onduidelijk is welke kosten daarin precies ingecalculeerd zijn. Men heeft het over nazorg, maar nazorg voor hoelang?

Niet kosteloos
Zoals u wellicht weet, is de coördinator Priya Gopalrai van de eerder uitgevoerde succesvolle en kosteloze niertransplantatie in Suriname, opzijgezet door de huidige beleidsmakers. In onze volgende column gaan wij in details aandacht besteden hieraan.

Tijdens het rechtsproces van Gopalrai tegen het ministerie van Volksgezondheid (VG), is door dit ministerie gesteld dat de artsen uit de diaspora het werk kosteloos zouden doen. In onderstaahde audiofragment is te horen dat de specialisten uit de diaspora het werk juist niet gratis zullen doen en dat zij ervoor betaald zullen worden. U kunt het audiofragment hier beluisteren. Het ministerie van VG heeft dus gelogen tijdens het rechtsproces.


Als de transplantatie in Suriname 40.000 euro kost, dan zouden liever alle Nederlandse patiënten die een niertransplantatie zouden moeten ondergaan, naar Suriname kunnen afreizen. Medisch toerisme heet dat, want in Nederland betaalt men 80.000 tot 120.000 euro.

Eerste niertransplantatie in Suriname in 2019
In Suriname is reeds een succesvolle niertransplantatie uitgevoerd in het jaar 2019, onder coördinatie van Gopalrai. Dit is uitgevoerd in samenwerking met een toonaangevend Amerikaans medisch team. De kosten van de Amerikaanse specialisten werden geheel betaald door de George Subraj Foundation. Dit is een in Amerika gevestigde NGO met gezaghebbende medische specialisten. Deze specialisten voeren medische missies uit in diverse landen.

In Guyana, waar de medische zorg veel slechter is dan in Suriname, zijn er reeds zeventig succesvolle niertransplantaties uitgevoerd door het hetzelfde team uit Amerika. Noot: Op 12 maart 2021 is dat team weer in Guyana voor niertransplantaties.

Gopalrai kende vanwege haar vele opleidingen en netwerken de verrichtingen van dit fonds, waardoor zij dit fonds benaderde als coördinator van het project. Zij heeft dit fonds bereid gevonden om Suriname kosteloos te helpen. Het Amerikaans medisch team bestond uit zes mensen (vier specialisten en twee verpleegkundigen). Van het fonds waren er vijf personen om erop toe te zien dat alles volgens plan verliep.

Eén van de doelen van de missie was om het Surinaams team zo ver te krijgen dat dit team uiteindelijk zelfstandig deze operaties zou kunnen uitvoeren. De daaropvolgende operaties zouden onder toeziend oog van het Amerikaans team uitgevoerd worden door Surinaamse specialisten in Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP).

Na de eerste transplantatie bleek al gauw op basis van de expertise van het Surinaams medisch team dat het niet lang zou duren om de transplantaties zelfstandig uit te voeren. Om dit te stimuleren zou het Amerikaans team onder toezicht, het Surinaams team in de gelegenheid stellen de volgende transplantaties zelfstandig uit te voeren. Het is vermeldenswaard dat in de voorbereidingsfase onze eigen specialisten ook zijn afgevaardigd naar het Universitair Medisch Centrum in Amsterdam om ervaring op te doen op dit vlak.

Voor de volgende generaties zouden de Surinaamse specialisten opgeleid worden door eigen mensen in Suriname (lange-termijn-visie heet dat).

Het resultaat van eerder verrichte werkzaamheden genegeerd
Voor het jaar 2020 waren er een aantal transplantaties gepland, die helaas niet doorgegaan zijn door de COVID-19-epidemie. Binnen een jaar tijd is er één transplantatie succesvol uitgevoerd, omdat veel processen eerst op elkaar afgestemd moesten worden (voorbereidingstraject).

Wij willen deze processen hier niet beschrijven, maar het zijn omvangrijke en ingewikkelde processen. Eénmaal de processen op elkaar afgestemd, was de weg geplaveid voor verdere transplantaties. Die geplaveide weg hebben de huidige beleidsmakers compleet en lukraak dichtgegooid en is men begonnen om het wiel opnieuw uit te vinden.

Wat niet kapot is, zult gij niet repareren
De politiek verantwoordelijken zouden dit statement als straf duizend keer moeten opzeggen, voordat zij elke slok van een borrel nemen. Indien bewezen is dat de eerste transplantatie kosteloos uitgevoerd is, wat is dan de reden om er nu 40.000 euro tegen aan te gooien? Tot nu toe heeft men dit niet kunnen uitleggen. Hoe is die 40.000 euro opgebouwd? Zijn dat alleen honorariumkosten of inclusief de lokale kosten? Voor hoelang is de nazorg ingecalculeerd?

Het kwalijke van de zaak is dat er politiek bedreven wordt over de ruggen van degenen die snakken naar een nieuw leven middels niertransplantatie (patiënten). Des te kwalijker is dat men ook nog geld wil maken, terwijl het kosteloos kan. Wat gebeurt er jongens?

Het AZP heeft alle faciliteiten in huis om de operaties aldaar te laten uitvoeren. Het ziekenhuis heeft al enige ervaring opgedaan tijdens de eerste transplantatie. Het is niet uit te leggen dat de operaties nu plotseling verplaatst worden naar het Sint Vincentius Ziekenhuis (SVZ), dat niet eens een goed uitgeruste Intensive Care-afdeling heeft. Wat zal er gebeuren indien tijdens de operatie complicaties optreden, waarbij opname op een IC-afdeling met spoed vereist is? Wat als er cito angiografisch onderzoek nodig zou blijken? Jo dede lek sapakara! Voor de medische maffia telt dit niet, die wil alleen geld zien.

Toelichting:
Angiografisch onderzoek is een onderzoek van de bloedvaten. Dit kan acuut nodig zijn indien de patiënt tijdens en/of na transplantatie plotseling afwijkingen vertoont zoals vernauwingen van de bloedvaten. Dit onderzoek kan niet gedaan worden bij SVZ. Tijdens het transport van de patiënt naar het AZP kunnen er kostbare minuten verloren gaan.

Commercialisering van de zorg
Het AZP is bij uitstek het ziekenhuis waar aan kennisoverdracht gedaan kan worden, waarbij alle infrastructuur aanwezig is. Het is ook het ziekenhuis waar alle disciplines bij elkaar gebracht zijn. Daarnaast worden de studenten van de medische faculteit in het AZP opgeleid. Verplaatsing van vooral dure, doch ingewikkelde ingrepen, leidt tot commercialisering van de zorg.

De daadwerkelijke kosten van niertransplantatie in Suriname
Wij hebben wat energie erin gestoken om te achterhalen wat de kosten van een succesvolle niertransplantatie in Suriname zouden bedragen indien deze door Surinaamse specialisten zouden worden uitgevoerd. De kosten van een niertransplantatie uitgerekend op basis van de eerder uitgevoerde transplantatie, zouden met alle mogelijke kosten en posten ruim 16.332 euro moeten bedragen (All-in, inclusief operationele kosten, waaronder die van specialisten, alle donorkosten, een jaar nazorg, etc.).

Dan hebben wij het over het geval dat deze operaties door een Surinaams team uitgevoerd zouden worden, met de duurste medicamenten uit Europa. Bron: Calculatie in jaar 2020 door gewezen coördinator transplantaties Volksgezondheid.

Vermeldenswaard is dat de kosten van medicamenten veel lager kunnen uitvallen indien men de medicamenten uit Europa niet gebruikt, maar Indiase medicamenten. Het Amerikaans team gebruikt de goedkope medicijnen voor haar operaties in Guyana.

Wij weten nu dat de kosten per transplantatie door het diasporateam 40.000 euro zullen bedragen. Indien het duidelijk is dat de kosten per transplantatie door een Surinaams team rond de 16.332 euro zouden bedragen, dan is de conclusie te rechtvaardigen dat het diasporateam 23.668 euro extra betaald zou krijgen voor honorarium (40.000 – 16.332 = 23.668). Anders gezegd, het diaspora medisch team zou 23.668 euro per transplantatie meer vergoed krijgen dan nodig zou zijn. Met 100 transplantaties is dat al gauw meer dan twee miljoen euro (2.366.800 euro). Dit zijn karaktertrekken van de medische maffia.

Alstublieft!

Sunil Sookhlall & Kries Mahabier

Disclaimer

  1. Een column heeft een maatschappelijke functie in een democratische samenleving.
  2. Columnisten schrijven op eigen titel en onder eigen verantwoordelijkheid.
  3. De publicatie van een column op Suriname Herald, houdt niet in dat Suriname Herald de inhoud van de column onderschrijft.
  4. Suriname Herald is gelet op het bij punt 3 genoemde, niet aansprakelijk voor de inhoud van een column.
  5. Suriname Herald erkent de auteursrechten van columnisten op de inhoud van hun column.
  6. Gelet op de auteursrechten van columnisten op hun column, kan Suriname Herald op verzoek van derden niet overgaan tot verwijdering van een column.
  7. Indien derden het niet eens zijn met de inhoud van een column, dienen zij tot een vergelijk te komen met de columnisten. Eventuele procedures dienen gevoerd te worden tegen columnisten, niet tegen Suriname Herald.

VANDAAG