Onverantwoord en deviant gedrag van de Surinaamse Politiebond

Foto: Suriname Herald
Print Friendly, PDF & Email

Wij kunnen ons voorstellen dat de maat vol wordt en de politie op straat komt, indien er niet gesproken wordt tussen de Surinaamse Politiebond (SPB) en de minister van Justitie en Politie, Kenneth Amoksi. Naar het schijnt, zijn er brieven geschreven door de SPB naar de autoriteiten, maar het antwoord is uitgebleven. Het was op de weg van de SPB gelegen om eerst in beraad te gaan. Die weg heeft zij niet bewandeld, maar direct naar het middel van machtsvertoon gegrepen.

Wat wij ons ook kunnen voorstellen, is dat de SPB genegeerd wordt vanwege haar provocerend, polariserend, minachtend, denigrerend, gebiedend en onbeschoft gedrag naar de autoriteiten toe. Het is meer dan herhaaldelijk voorgekomen dat leden van de SPB de autoriteiten onheus bejegend hebben. De rechterlijke macht, het Openbaar Ministerie, de procureur-generaal, de president, ministers, iedereen moest eraan geloven (advocaten ook). Ons staat nog vers in het geheugen hoe een vooraanstaand bestuurslid van de SPB enkele maanden geleden, zich bediend heeft van onfatsoenlijk gedrag op het Kabinet van de President en er niet voor schroomde om een oud-korpschef van de Korps Politie Suriname te schofferen tijdens die bijeenkomst.

Enkele leden van de Surinaamse Politiebond

Belangen van de politie worden geschaad door machtsvertoon SPB
De SPB stoort zich aan God noch gebod en acht zich ongenaakbaar. Oh my God…..indien je constant schopt tegen de schenen van de autoriteiten, moet je niet klagen dat je niet ontvangen wordt voor een gesprek. Dan moet je de hand in eigen boezem steken en bij jezelf te rade gaan waar het aan gelegen heeft. Indien je zaken wilt bereiken met machtsvertoon en onbeschoft gedrag, sluit je de deuren naar de autoriteiten af voor jezelf en dus ook voor de leden voor wie jij denkt op te komen. Door dit gedrag van de SPB, worden de belangen van de politieagenten juist geschaad.

Indien wij letten op het gedrag van Raoul Hellings, de voorzitter van de Politiebond, bevestigt hij keer op keer de stelling van een gewezen politiebondvoorzitter, dat hij de psychologische test tijdens de sollicitatieprocedure niet gehaald zou hebben. Hellings zou toen beschermd zijn door toenmalige politiecommissaris Krishna Mathoera (de huidige minister van Defensie). Zij zou het daarheen geleid hebben dat Hellings toch toegelaten werd tot de inspecteursopleiding. Zie hier ook het belang van een psychologische test bij de politieopleiding.

Noot: Hellings vond dat hij niet gezakt was voor de psychologische test, maar hij heeft dat niet kunnen bewijzen bij de rechter. Hij is door de rechter in het ongelijk gesteld in het jaar 2017. Hij haalde bakzeil bij de rechter.

Hellings zou keihard gezakt zijn op het onderdeel psychologische test, hetgeen hij steeds uitstraalt en bevestigt met zijn gedrag. Dat gedrag schijnen enkele andere SPB-bestuursleden ook over te nemen. Soort zoekt soort.

Onverantwoord gedrag
Sergio Gentle van de SPB zei dat iedereen mag protesteren, ook tijdens lockdown. Volgens hem is dat recht erkend door de Nederlandse rechter. De manier waarop hij dat zei, is bedenkelijk. Het klopt dat je mag protesteren tijdens de lockdown. Echter is dat recht tot demonstratie is niet ongelimiteerd. Het belang van de volksgezondheid en openbare orde, staat boven het recht tot demonstratie. In het kader van de volksgezondheid kunnen er beperkingen verbonden worden aan het recht tot demonstratie.

Het was vooraf duidelijk dat vooral NDP-gelieerde figuren munt wilden slaan uit de protestactie van de politie. Dat wist of hoorde de SPB ook te weten. Waar ziekenhuizen de noodtoestand afkondigen vanwege het grote aantal coronabesmettingen, neemt de SPB op de koop toe dat er meer mensen afkomen op hun protestactie, dan wenselijk zou zijn in het kader van de coronapandemie. Dat het besmettingsgevaar met corona daarmee vergroot werd, nam men op de koop toe. Dit is een minachting naar de medici en het verplegend personeel toe, die zich dag en nacht inzetten voor het toenemende aantal coronapatiënten.

Noot: er was een tiental verplegend personeel aanwezig, waarvan de collegialiteit in twijfel getrokken kan worden.

De manier waarop de politie toekeek hoe mensen het gebouw van De Nationale Assemblee (DNA) wilden bestormen, deed bij ons de vraag rijzen of hier geen sprake is geweest van samenspanning tussen de SPB en NDP-gelieerde figuren. In plaats van Surinaamse Politiebond, leek het even op Surinaamse Paarsebond.

Geen draagvlak voor de protestactie bij leden van de SPB
Er zijn agenten die tien jaar geleden bevorderd hadden moeten zijn. Het valt op dat pas na tien jaar, maar vlak voor de bestuursverkiezing van de Politiebond (in juni), kracht gezet wordt bij de eis van bevordering van die agenten.

Het was opvallend dat een klein aantal leden van de SPB op de protestactie kwam opdagen. Het totale aantal leden van de SPB afgezet tegen geringe aantal leden van de SPB dat kwam opdagen op de protestactie, duidt erop dat er geen breed draagvlak was voor deze actie van de SPB. Het merendeel leek te bestaan uit die leden die een bevordering moeten krijgen en er werkelijk baat bij hadden. Het deviant (afwijkend) gedrag van leden van het SPB-bestuur leidt ertoe dat dit bestuur geen draagvlak heeft bij de meerderheid van haar leden.

IMF
De SPB deed blijken tegen de komst van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) te zijn. Het verbaast ons in hoge mate dat de SPB politieke uitspraken doet en zich bemoeit met zaken die haar niet regarderen. De gang naar het IMF is een zaak van de regering en het parlement.

Wij hadden tenminste van de SPB verwacht dat die het belang van de IMF-maatregelen beseft en er niet tegenaan schopt. De staatskas is leeg en dat hoort de SPB ook te weten. Er is geen andere keus dan de pijnlijke gang naar het IMF. Een andere toverformule dan het IMF, heeft nog niemand kunnen presenteren, maar men schopt wel tegen het enige beschikbare alternatief op dit moment (IMF).

Sommige leden van de Surinaamse Politiebond zullen in ieder geval geen last hebben van de tijdelijke, maar pijnlijke negatieve gevolgen van de IMF-maatregelen, want die leven in zeer grote weelde. Zo goed betaald is hun werk.

Sunil Sookhlall & Kries Mahabier

Disclaimer

  1. Een column heeft een maatschappelijke functie in een democratische samenleving.
  2. Columnisten schrijven op eigen titel en onder eigen verantwoordelijkheid.
  3. De publicatie van een column op Suriname Herald, houdt niet in dat Suriname Herald de inhoud van de column onderschrijft.
  4. Suriname Herald is gelet op het bij punt 3 genoemde, niet aansprakelijk voor de inhoud van een column.
  5. Suriname Herald erkent de auteursrechten van columnisten op de inhoud van hun column.
  6. Gelet op de auteursrechten van columnisten op hun column, kan Suriname Herald op verzoek van derden niet overgaan tot verwijdering van een column.
  7. Indien derden het niet eens zijn met de inhoud van een column, dienen zij tot een vergelijk te komen met de columnisten. Eventuele procedures dienen gevoerd te worden tegen columnisten, niet tegen Suriname Herald.

VANDAAG