Leo Brunswijk aast met zijn “A Marron Kompas” op directeurschap Telesur

Leo Brunswijk. Beeld: STVS
Print Friendly, PDF & Email

De directeur van Telesur, Mike Antonius, heeft onlangs gezegd dat Telesur de storing in het binnenland niet kan verhelpen, alvorens de Energiebedrijven Suriname (EBS) de stroomstoring verholpen zou hebben. Tevens waren de slechte weersomstandigheden en de COVID-maatregelen een sta-in de-weg om de storing meteen te doen herstellen. Als reactie hierop zijn wij onlangs geconfronteerd geworden met een ongehoord en misleidend bericht van Stichting A Marron Kompas, waarin zij het onmiddellijke ontslag eist van de Telesur-directeur. Waar haalt deze onbeduidende stichting de hondsbrutale arrogantie vandaan om het ontslag van de directeur te eisen?

Deze wannabe stichting, onder leiding van Leo Brunswijk, doet de laatste tijden erop lijken bij het minste en geringste in de bres te springen voor zaken die het binnenland en de marrons aangaan. Precies daar zit de misleiding in. Wij hebben deze stichting niet eerder gehoord in de zaak Diana Pokie (de best presterende ABOP-minister), die zonder enige reden mogelijk ontslagen wordt.

Ook gaat deze stichting voorbij aan het feit dat het de illegale goudzoekers zijn die gezorgd hebben voor de stroomstoring. In het binnenland storen de illegale porknokkers zich aan God noch gebod, terwijl juist daar veel werk te verzetten is voor deze stichting.

De stichting stelt zich zorgen te maken om het fake nieuws dat in het binnenland heerst en stelt dat de nieuwsvoorziening van groot belang is in het tegengaan van fake nieuws. Doorgaans hebben wij deze stichting niet gehoord waarbij prominente marrons het fake nieuws zelf helpen verspreiden. Sterker nog, die komen uit de gelederen van de ABOP.

Vicepresident Ronnie Brunswijk. Foto: Directoraat Volkscommunicatie

Dubbele agenda van vicepresident Ronnie Brunswijk
De moves die deze stichting maakt, doet het vermoeden rijzen dat vicepresident Ronnie Brunswijk deze stichting op de achtergrond aanstuurt, maar op de voorgrond “mooi-boi” speelt. Hij is de godfather van deze stichting. Wat hij zelf niet openlijk wil zeggen, laat hij door de stichting doen. Hoe kan het anders dan dat zijn broer Leo Brunswijk zaken bespreekt die de regering aangaan (dus ook vicepresident Ronnie Brunswijk aangaan) en dat hij niet teruggefloten wordt door de andere broer die vicepresident en voorzitter van de ABOP is? In tegendeel, Leo Brunswijk wordt door andere broer Ronnie Brunswijk steeds rijkelijker beloond met diverse functies.

Deze stichting stuurt het erop aan dat de huidige directeur van Telesur ontslagen wordt en dat die functie door wie anders, dan Leo Brunswijk opgeëist zal worden. De honger naar meer functies is overgeslagen naar hondsbrutaliteit. Die contouren zijn duidelijk zichtbaar, des te meer gelet op de ontembare honger van structurele aard van Leo Brunswijk naar meer functies.

Het is niet uit te leggen dat bij zo een onschuldig bericht van de directeur van Telesur direct het ontslag opgeëist wordt door Leo Brunswijk (via ‘zijn’ stichting). Een goed verstaander begrijpt dat Leo Brunswijk eigenlijk zegt: “Maak plaats voor mij, want ik wil directeur worden van Telesur”.

Opvallend is dat stichting A Marron Kompas, stelt, dat als de regering-Santokhi, de directeur niet ontslaat, zij voor de consequenties moet instaan bij de komende verkiezingen. Hier laat Leo Brunswijk blijken hoe hij kan chanteren. Met de uitspraak van Leo Brunswijk wordt tevens bevestigd dat de ABOP slechts bezig is met de komende verkiezingen, terwijl het land voor grote uitdagingen staat.

Het is publiek geheim dat Ronnie Brunswijk niet bezig is met het bestuur in landsbelang, maar met de komende verkiezingen. Enige wat de gele partij doet, is het opeisen van posities binnen de overheid en parastatale bedrijven, vooral als het gaat om invulling van Raden van Commissarissen (RvC’s) en directeursposten. Komt zo een functie beschikbaar, dan gaat broer Leo Brunswijk ermee vandoor alsof er binnen de ABOP geen andere mensen zijn die de competenties hebben voor een bepaalde functie.

Het bestuur van A Marron Kompas zegt dat Telesur nog steeds valt onder het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme, die verantwoordelijk is voor het vliegverkeer van en naar het binnenland. De ABOP (lees: de stichting A Marron Kompas), claimt dus het ministerie van TCT en alle daarbij horende functies. Via de stichting eist Leo Brunswijk het ontslag van de directeur, om daarmee de weg vrij te maken voor nog een functie. Men beschouwt elk ministerie dat geleid wordt door de ABOP, als eigendom.

ABOP is overgewaardeerd
De opvatting in de samenleving heerst dat de ABOP overgewaardeerd is met haar acht DNA-zetels. De samenleving verbaast zich steeds hoe acht zetels van de ABOP dominanter zijn ten opzichte van de 23 DNA-zetels van de VHP en NPS tezamen. De ABOP gedraagt zich ook ernaar, alsof zij over de meeste DNA-zetels beschikt.

Wie zich bedient van chantagepolitiek, kan nimmer betrouwbaar zijn. Geen wonder dat de ABOP en PL elkaar hebben kunnen vinden, want beide partijen bedienen zich van de chantagepolitiek. Deze historie hebben deze partijen inmiddels geschreven.

Waarom de coalitiepartijen het immoreel gedrag van Leo Brunswijk niet afkeuren, is onbegrijpelijk.

Sunil Sookhlall & Kries Mahabier

Disclaimer

  1. Een column heeft een maatschappelijke functie in een democratische samenleving.
  2. Columnisten schrijven op eigen titel en onder eigen verantwoordelijkheid.
  3. De publicatie van een column op Suriname Herald, houdt niet in dat Suriname Herald de inhoud van de column onderschrijft.
  4. Suriname Herald is gelet op het bij punt 3 genoemde, niet aansprakelijk voor de inhoud van een column.
  5. Suriname Herald erkent de auteursrechten van columnisten op de inhoud van hun column.
  6. Gelet op de auteursrechten van columnisten op hun column, kan Suriname Herald op verzoek van derden niet overgaan tot verwijdering van een column.
  7. Indien derden het niet eens zijn met de inhoud van een column, dienen zij tot een vergelijk te komen met de columnisten. Eventuele procedures dienen gevoerd te worden tegen columnisten, niet tegen Suriname Herald.

VANDAAG