Mercedes van Khargi: koop of lease, het blijft “veel geld”

De nieuwe Mercedes-Benz van de Surinaamse ambassadeur. Foto: Kabinet van de President
Print Friendly, PDF & Email

In onze column van 5 september 2021 hebben wij melding gemaakt van de aankoop van een nieuwe Mercedes-Benz voor ambassadeur Rajendre Khargi in Den Haag. Op dezelfde dag, in alle spoed heeft de Communicatiedienst Suriname (CDS) gereageerd met de mededeling dat de auto niet gekocht is, maar geleased is voor een bedrag van 1.100 euro per maand. Dit is halve waarheid die de CDS heeft verkondigd.

De CDS heeft ten eerste verzuimd te melden dat er een aanbetaling is gedaan van 12.315 euro. Indien wij het leasebedrag van 1.100 euro per maand in aanmerking nemen gedurende zestig maanden, met daarbovenop de aanbetaling van 12.315 euro, dan komen wij tot een slordige som van 78.315 euro in totaal (bijna 80.000 euro). Dat is ook niet weinig. Overigens is het best mogelijk dat na afloop van het leasecontract een extra bedrag betaald moet worden, afhankelijk van de leasevorm (private of financial lease).

Of het nou gekocht is of geleased wordt, maakt weinig verschil uit. In beide gevallen komt het neer op “veel geld”, terwijl het arme volk het erg zwaar heeft met alle bezuinigingen.

CDS maakt de verwarring groter met haar reactie
In de missive die wij gepubliceerd hadden in de betreffende column, staat luid en duidelijk dat er sprake is van “aankoop van een nieuw voertuig”. Zie de afbeelding hieronder, welke door ons verspreid is op 7 september 2021 via onze Facebookpagina.

In een autorisatie d.d. 21 juni 2021 van het ministerie van Financiën zien wij dat er sprake is van ‘huurkoop’. (Noot: dit document hadden wij nog niet in bezit ten tijde van publicatie van de column). Zie afbeelding hieronder.

Wat is het nou; koop, huurkoop of lease? Herhaling: het maakt niet uit wat het is. In alle gevallen gaat het om heel veel geld voor een dienstauto voor Surinaamse begrippen. Het zou de CDS sieren om voortaan de documenten te publiceren waarop hun stelling gebaseerd is, zoals wij dat ook doen.

De CDS heeft gesteld dat de vorige regering de dienstwoning van de ambassadeur heeft verkocht, waardoor de ambassadeur zijn privéwoning moet gebruiken en daardoor op en neer moet reizen vanuit zijn woning naar de ambassade. Er zijn genoeg berichten verschenen, waaruit blijkt dat niet de vorige regering, maar regering-Venetiaan de ambtswoning verkocht heeft.

Wij zien niet in wat in dit opzicht het punt is dat de ambassadeur zijn privéwoning gebruikt. Toen Khargi benoemd werd tot ambassadeur, werd ons meegedeeld dat de staat Suriname goedkoper uit zou zijn met zijn benoeming.

Reden: Er zou niet gezorgd hoeven te worden voor een ambtswoning en andere voorzieningen, want de ambassadeur woonde reeds in Nederland. Nu wordt het niet hebben van een ambtswoning als argument aangehaald. Ook achten wij het niet begrijpelijk waarom hij aanspraak zou moeten maken op een ambtswoning, terwijl hij zijn eigen woning in Culemborg heeft.

Overigens heeft de CDS ons verbaasd met de snelheid waarmee zij gereageerd hebben. Er zijn zoveel gevallen geweest, waarbij een reactie van de CDS ontbrak, terwijl de gemeenschap een tegenbericht van de CDS verwachtte. In dit geval reageerden zij als een gebeten hond, met halve waarheden ook nog.

Haastige spoed is zelden goed.

Sunil Sookhlall & Kries Mahabier

Disclaimer

  1. Een column heeft een maatschappelijke functie in een democratische samenleving.
  2. Columnisten schrijven op eigen titel en onder eigen verantwoordelijkheid.
  3. De publicatie van een column op Suriname Herald, houdt niet in dat Suriname Herald de inhoud van de column onderschrijft.
  4. Suriname Herald is gelet op het bij punt 3 genoemde, niet aansprakelijk voor de inhoud van een column.
  5. Suriname Herald erkent de auteursrechten van columnisten op de inhoud van hun column.
  6. Gelet op de auteursrechten van columnisten op hun column, kan Suriname Herald op verzoek van derden niet overgaan tot verwijdering van een column.
  7. Indien derden het niet eens zijn met de inhoud van een column, dienen zij tot een vergelijk te komen met de columnisten. Eventuele procedures dienen gevoerd te worden tegen columnisten, niet tegen Suriname Herald.

VANDAAG