Raoul Hellings, ‘topadviseur Politiebond’, pist weer buiten de pot

Adviseur van de Surinaamse Politiebond, inspecteur Raoul Hellings
Print Friendly, PDF & Email

De samenleving is de afgelopen dagen geconfronteerd geweest met een misleidend en lasterlijk bericht van de ‘topadviseur’ van de Surinaamse Politiebond, inspecteur Raoul Hellings. Hellings heeft via zijn Facebookpagina het bericht verspreid dat mr. Shivanand Ramlall, de directeur van het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV), met terugwerkende kracht per 21 maart 2018 salaris zou ontvangen. Voorts heeft hij gesteld dat Ramlall een dubbel salaris zou ontvangen (als commissaris van politie en als directeur van het DNV).

Daarbij schroomde hij niet om documenten te verspreiden die behoren tot het dienstgeheim van het Korps Politie Suriname (KPS).

Hij schreef:

Het fakebericht van Hellings heeft weerklank gevonden. Men neemt aan dat het bericht wel op waarheid zal berusten, want het is de ex-voorzitter van de Surinaamse Politiebond (SPB) die het bericht deelt. Veel mensen begonnen hysterisch te reageren op het door Hellings gedeelde bericht. Hellings deed geloven dat de door hem uitgelekte documenten zijn misleidingen ondersteunden.

Bij tij en ontij strooide hij met deze documenten op social media. Wij zullen u in deze column laten zien dat deze man buiten de pot gepist heeft en dat er niks klopt van zijn verhaal. De documenten waarmee Hellings links en rechts gestrooid heeft, gaan wij hier analyseren.

Hellings deed geloven dat de door hem uitgelekte documenten een betalingsopdracht waren naar de salarisadministratie van de Korps Politie Suriname (KPS). Zie hieronder zijn post op Facebook.

Commentaar:
Het document dat door Hellings is uitgelekt, is niks anders dan een presidentiele resolutie en een overzicht van een bezoldigingsreeks die aan elke resolutie van een ambtenaar gehecht wordt. Door de jaren heen is Ramlall volgens deze reeks bezoldigd. Het is geen betalingsopdracht aan het KPS om met terugwerkende kracht te uit te betalen.

Ramlall is in augustus 2020 ontlast van de werkzaamheden verbonden aan de functie van onderdirecteur Justitie Algemeen Beheer (ODAB) bij het ministerie van Justitie en Politie (Juspol). Daarna werd hij ter beschikking gesteld van de president om diverse taken uit te voeren. Hij werd onder andere ondervoorzitter van de commissie Doorlichting KPS, welke een vernietigend rapport uitbracht over het criminele imago en het disfunctioneren van het korps (zie hierin ook de aversie tegen Ramlall). Wij brengen u in herinnering de buiten deze commissie om, uitgelekte notulen inzake de zienswijze van de gewezen procureur-generaal (pg) over onder andere de criminele antecedenten van delen van de top binnen het korps.

Nadat Ramlall als ODAB was ontlast, werd hij logischerwijs bezoldigd als departementsonderdirecteur, maar dan nog altijd met behoud van dezelfde bezoldiging. Per 1 februari 2021 is hij benoemd tot commissaris van politie, met handhaving van de bezoldiging die hij reeds kreeg als departementsonderdirecteur. Toelichting: Al word je benoemd tot commissaris, je blijft aanspraak maken op de bezoldigingsreeks van departementsonderdirecteur waarin je voor het laatst ingedeeld was, ook al verdient een commissaris van politie minder. Het is wettelijk zo geregeld.

Zie hieronder in de afbeelding, geknipt uit de door Hellings uitgelekte documenten, waarin staat aangegeven dat de bezoldiging van Ramlall gehandhaafd blijft, op basis van hetgeen hij verdiende als departementsonderdirecteur. ‘Handhaven’ wil zeggen ‘voortzetten’. Zijn bezoldiging bij Juspol moest onder dezelfde voorwaarden voortgezet worden bij het KPS. Een ambtenaar mag nooit achteruitgaan in bezoldiging bij wisseling van functie.

In de overgangsperiode van benoeming tot commissaris van politie tot en met benoeming tot directeur van het DNV, kreeg hij een bezoldiging van departementsonderdirecteur. Let wel, dit was een overgangsperiode. Na benoeming tot directeur van het DNV vanaf september 2021, krijgt hij uitsluitend een bezoldiging als directeur van het DNV. Vanaf dat moment moet hij bij het ministerie van Binnenlandse Zaken op de betaalrol komen, niet meer op de payroll van het KPS.

Commissaris van politie is benoemd tot directeur van het DNV (niet andersom)
Gelet op de datum van benoeming tot commissaris op 1 feb 2021, is het een logische gevolgtrekking dat de commissaris van politie benoemd is tot directeur DNV en dat zijn bezoldiging als commissaris ophoudt te bestaan per datum van benoeming directeur DNV. Overigens kan hij ook nooit met terugwerkende kracht betaald worden vanaf 21 maart 2018, zoals Hellings het beweert, want op 21 maart 2018 was Ramlall geen commissaris van politie. Degenen die in zijn leugens geloofden, hadden dit ook kunnen inzien.

Herhaling: De commissaris van politie is benoemd tot directeur DNV, hetgeen wil zeggen dat hij slechts salaris als directeur DNV zal krijgen. Voorbeeld: Toen hij en anderen als politieman uitgeleend waren aan Juspol, kregen zij geen salaris als politieman en als onderdirecteur/beleidsmedewerker Juspol. Zij kregen alleen salaris voor hun werkzaamheden bij Juspol. Zo is het in dit geval ook, niet anders.

De verlakkerij die Hellings opzettelijk verspreidde, leidde ertoe dat anderen dachten dat Ramlall al de genoemde bedragen in één keer zal ontvangen (Hellings opperde ‘met terugwerkende kracht’). De hysterie onder degenen die zijn afgegaan op de laakbare verlakkerij van Hellings, werd groter en groter. Zie hieronder de hysterie die veroorzaakt werd door Hellings.

U kunt hier de door Helling uitgelekte documenten downloaden, waarop wij een uitleg hebben gegeven over de bezoldigingsreeks. U zult ook zien in welke hoedanigheid, hij een bepaalde bezoldiging heeft ontvangen. Rechts zult u zien de bruto jaarbedragen waarop zijn maandelijks salaris gebaseerd is geweest vanaf een bepaalde datum. Op basis van dit jaarbedrag heeft hij vanaf een bepaalde datum een bezoldiging ontvangen in de resterende maanden van het jaar. Het zijn geen bedragen die hij in één keer met terugwerkende kracht zal ontvangen, zoals Raoul Hellings dat wil doen geloven.

Wij hebben getracht dit in simpel taalgebruik uit te leggen, zodat ook Hellings het kan begrijpen. Dit, hoewel hij geacht wordt als gewezen HRM-manager bij het KPS en als topadviseur van de politiebond, beter te weten. Bedenkelijk is het wel, dat uitgerekend hij deze materie niet begrijpt. Een oordeelsvorming over het functioneren en de kwaliteit van de HRM-afdeling onder leiding van Hellings, laten wij geheel aan u over.

Zoals u zelf heeft kunnen lezen, heeft Hellings opzettelijk leugens verkondigd om te kunnen misleiden. Hij heeft ook opzettelijk het imago van de persoon Ramlall willen schaden. Als autoriteit binnen de politiebond heeft hij onjuiste informatie verspreid, waarop mensen vertrouwende op zijn autoriteit, begonnen te vertrouwen dat het de juiste informatie is. Indien je ook af en toe met het wat minder ‘verlichte’ deel van Suriname spreekt, is het onthutsend hoe nepnieuws klakkeloos wordt aangenomen. Het onderscheidend vermogen is bij een deel van de bevolking verrassend klein, daar maakt Hellings aardig gebruik van.

Het is aan Hellings of hij van goed fatsoen getuigt en de door hem verspreidde lasterlijke onwaarheden rectificeert.

Sunil Sookhlall & Kries Mahabier

Disclaimer

  1. Een column heeft een maatschappelijke functie in een democratische samenleving.
  2. Columnisten schrijven op eigen titel en onder eigen verantwoordelijkheid.
  3. De publicatie van een column op Suriname Herald, houdt niet in dat Suriname Herald de inhoud van de column onderschrijft.
  4. Suriname Herald is gelet op het bij punt 3 genoemde, niet aansprakelijk voor de inhoud van een column.
  5. Suriname Herald erkent de auteursrechten van columnisten op de inhoud van hun column.
  6. Gelet op de auteursrechten van columnisten op hun column, kan Suriname Herald op verzoek van derden niet overgaan tot verwijdering van een column.
  7. Indien derden het niet eens zijn met de inhoud van een column, dienen zij tot een vergelijk te komen met de columnisten. Eventuele procedures dienen gevoerd te worden tegen columnisten, niet tegen Suriname Herald.

VANDAAG