Renet Wahki is beter ontwikkeld dan Melvin Bouva

Rehnet Wahki en Melvin Bouva
Print Friendly, PDF & Email

Eenieder is op een pijnlijke wijze geconfronteerd geweest met het Nederlandse taalgebrek van ABOP-parlementariër Renet Wahki, waarvoor de verantwoordelijkheid in de schoenen van die politieke partijen gelegd kan worden, die tot nu toe de meeste stemmen of zetels behaalden in het gebied waar Wahki vandaan komt.

Hoe groot het taalgebrek van Wahki met betrekking tot het Nederlands ook moge zijn, zijn boodschap was duidelijk. Je zag duidelijk dat hij zich met veel moeite kon uiten in het Nederlands. Desondanks bleef hij netjes en beheerst. Hij hoeft niet geletterd te zijn, maar hij heeft wel de ontwikkeling om zich te beheersen, ook indien hij niet uit zijn woorden komt.

NDP-assembleelid Melvin Bouva daarentegen is geletterd, doch niet ontwikkeld. Hij presteert zelfs in het hoogste college van staat te schelden, met woorden als ‘stront’. Erger nog, Bouva vindt het bezigen van het woord ‘stront’ in het parlement niet ongepast.

Bouva dacht met het taalgebrek van Wahki politiek te scoren. Hij heeft er een handje naar om met het leed van mensen politiek te bedrijven. Op zijn Facebookpagina schreef Bouva: “Ik sta achter jou en de totale ontwikkeling van het binnenland”.

Behalve tijdens de laatstgehouden verkiezingen, heeft de NDP bijkans altijd de meeste stemmen behaald in de Indiaanse woongemeenschappen. (Bron: “Dynamiek in de politiek”, Hardeo Ramadhin, de autoriteit op dit vlak).

Het feit dat het Nederlands van Wakhi niet correct is, valt mede te wijten aan de NDP, waar Bouva deel van uitmaakt. Dus Bouva had de laatste moeten zijn om de nadruk te leggen op het feit dat Indiaanse gemeenschappen achtergesteld zijn. Dit, vanwege het feit dat de partij waar Bouva deel van uitmaakt (NDP), na de onafhankelijkheid bijkans 25 jaar de regeermacht heeft gehad en bijkans altijd de meeste stemmen heeft gehad van de inheemse bevolking.

Overigens legt Wahki bloot hoe de NPS, ABOP, BEP en NDP historisch gefaald hebben inzake de ontwikkeling van het binnenland. Deze partijen hebben relatief en historisch gezien de meeste stemmen/zetels behaald in het binnenland. In bijna elke regering heeft minimaal één van deze vier partijen deelgenomen. Men was bij machte om het binnenland te ontwikkelen. Het tegendeel is gebleken; het binnenland is slechts stemvee voor deze politieke partijen.

Het is jammer dat Wahki niet in bescherming werd genomen door assembleevoorzitter Marinus Bee. Hij had kunnen ingrijpen en Wahki kunnen meedelen dat hij zijn speech (bij wijze van uitzondering) gewoon in het Surinaams kon houden. De ABOP had Wahki beter moeten voorbereiden op het parlementair werk, maar Wahki is alleen een parlementaire stem voor de ABOP. De ontwikkeling van Wahki en zijn lotgenoten is geen aandachtspunt voor de ABOP.

Indiaanse gemeenschap dient ook de hand in eigen boezem te steken
De kreet dat de Indiaanse dorpen geen toegang tot goed onderwijs hebben, gaat niet altijd op. In Saramacca heb je de Indiaanse dorpen Colombia en Grankreek bijvoorbeeld. Wat het dorp Colombia betreft, zijn er binnen enkele minuten loopafstand drie scholen; twee lagere scholen en een muloschool. Vanuit Grankreek zijn deze scholen binnen tien minuten bereikbaar met de schoolbus. De middelbare school te Maho (Saramacca) is voor deze Indiaanse gemeenschappen binnen twintig minuten bereikbaar in Saramacca.

De pijnlijke realiteit is dat relatief gezien, heel weinig Indiaanse kinderen uit deze gemeenschappen de middelbare school afmaken of zelfs bereiken; nog niet gesproken over afronding van de universiteit. Dus er moet ook iets gedaan worden aan de ontwikkelingsdrang van de gemiddelde Indiaanse broeders en zusters in Suriname. Zij moeten dit ook zelf willen. Men moet ophouden de vinger steeds naar anderen te wijzen, bij eigen falen.

Sunil & Kries zijn jongens uit de toen minder ontwikkelde delen van de districten (geboren en getogen). Eén van ons heeft zelfs zijn studie volbracht met een olielamp, want pas in 2003 werd het gebied waar hij woonde, van elektriciteit voorzien (waterleiding pas vorig jaar, in 2020).

Vroeger toen wij nog kleine kleren droegen en eens in een jaar naar Paramaribo gingen, werden wij erg veel gepest door de straten van Paramaribo. “Boi go leri Nederlands”, “koelie no sab tak Nederlands”, “koelie no weri soe”, “koelie plan alesi”, “koelie njang soso daal”, etc., veel gebezigde termen die naar ons hoofd geslingerd werden door Afro-Surinamers.

Een slachtofferrol hebben wij nimmer aangenomen, doch harder geknokt om er zelf beter van te worden. Dit kan over de brede laag van de Hindostaanse bevolking gezegd worden; er is een enorme ontwikkelingsdrang die met de paplepel ingegoten wordt. Er is een wil aanwezig om ontwikkeld te geraken en daarmee vooruit te kunnen komen.

Tenslotte verbaast het ons hoe lichtvaardig men het beroep van parlementariër ziet in het algemeen. Je zult altijd mikpunt van spot zijn, indien je een beroep uitoefent waarvoor je niet geknipt bent. Je moet wetten kunnen maken, je moet wetten kunnen lezen/interpreteren, je moet actief kunnen participeren in parlementaire commissies, etc. In haast elke politieke partij heb je minimaal één of meerdere personen die niet voldoen aan deze basale kwalificaties.

Sunil Sookhlall & Kries Mahabier

Disclaimer

  1. Een column heeft een maatschappelijke functie in een democratische samenleving.
  2. Columnisten schrijven op eigen titel en onder eigen verantwoordelijkheid.
  3. De publicatie van een column op Suriname Herald, houdt niet in dat Suriname Herald de inhoud van de column onderschrijft.
  4. Suriname Herald is gelet op het bij punt 3 genoemde, niet aansprakelijk voor de inhoud van een column.
  5. Suriname Herald erkent de auteursrechten van columnisten op de inhoud van hun column.
  6. Gelet op de auteursrechten van columnisten op hun column, kan Suriname Herald op verzoek van derden niet overgaan tot verwijdering van een column.
  7. Indien derden het niet eens zijn met de inhoud van een column, dienen zij tot een vergelijk te komen met de columnisten. Eventuele procedures dienen gevoerd te worden tegen columnisten, niet tegen Suriname Herald.

VANDAAG