Functionele geschiktheid MI-GLIS-directeur Heikerk in twijfel

MI-GLIS-directeur Glenda Heikerk. Beeld: MI-GLIS/YouTube
Print Friendly, PDF & Email

Op sociale media zagen wij een artikel langskomen van een zekere Harold Vn Gert, over de directeur van het Management Instituut voor Grondregistratie en Land Informatiesysteem (MI-GLIS), Glenda Heikerk. De inhoud van dit artikel trok onze aandacht, waardoor wij op onderzoek uitgegaan zijn. Eén van de zaken die in het artikel van Harold Vn Gert aangehaald werd, is het feit dat Heikerk in Nederland onder bewind gesteld is geweest. Je wordt onder bewind gesteld indien je door verkwistend gedrag, financieel wanbeheer, buitensporige uitgaven, etc. problematische schulden opbouwt en daardoor financieel geruïneerd dreigt te worden.

In dat geval wordt er een rechterlijke beschermingsmaatregel genomen, zodat je beschermd wordt tegen je eigen gedrag. Het kan ook dat je door een bepaalde geestelijke toestand in deze problemen terechtkomt. Deze column leent zich er niet voor om het onderwerp van ‘bewind’ uitvoerig te behandelen.

Nadat wij het betreffende artikel onder ogen kregen, hebben wij Heikerk vriendelijk verzocht om een inhoudelijke reactie en gevraagd of zij daadwerkelijk onder bewind heeft gestaan. Op een negental gerichte vragen heeft zij niet gericht geantwoord. Zij volstond met het antwoord dat het bericht niet klopt. Vervolgens nam zij een advocaat in de arm en haar advocaat deelde ons mee dat het bericht vals is. Kortom, Heikerk heeft ontkend dat zij onder bewind heeft gestaan.

Heikerk heeft niet de waarheid gesproken
Uit de Nederlandse Staatscourant (te vergelijken met Staatsblad van de Republiek Suriname) nummer 28039, d.d. 31 augustus 2015, blijkt glashard dat Heikerk onder bewind gesteld is geweest. Hoe integer is deze mevrouw, indien zij ontkent dat zij onder bewind was gesteld, terwijl het glashard staat in de Nederlandse Staatscourant dat zij onder bewind was gesteld. In ieder geval heeft zij er belang bij en beseft zij wel dat deze informatie niet naar buiten mag komen, anders zou zij niet gelogen hebben. De oorzaak van het bewind zal zodoende ook eentje zijn die niet naar buiten mag komen.

Zij heeft niet gewild dat de waarheid over haar toenmalige status van ‘onder bewind’ naar buiten komt. Nu zij tegen ons gelogen heeft over haar toenmalige status van ‘onder bewind’, rijst bij ons het vermoeden dat zij haar werkgever deze informatie ook onthouden zou kunnen hebben. De vraag die nu voorligt, is of zij haar werkgever optimaal gemeld heeft dat zij onder bewind gesteld is geweest. De volgende vraag die meteen ook rijst, is of haar werkgever haar tot directeur van MI-GLIS benoemd zou hebben, indien de werkgever vooraf op de hoogte zou zijn geweest van het feit dat zij onder bewind gesteld is geweest.

Waarom haar status van ‘onder bewind’ problematisch kan zijn voor haar huidige functie
Bij MI-GLIS worden er jaarlijks tientallen miljoenen aan gelden geïnd. Je kunt bij dit instituut niet iemand in de leiding plaatsen die een geschiedenis van financieel wanbeheer heeft. Het risico is dat zij weer vervalt in haar oude gedragspatroon en ook bij MI-GLIS buitensporige uitgaven zal doen of financieel wanbeheer zal voeren en daardoor MI-GLIS te gronde gericht zal worden met gevolgen voor heel Suriname.

Vier voorbeelden:
1. Bij een kinderdagverblijf ga je niet het risico nemen om iemand in dienst te nemen die in het verleden in verband is gebracht met onzedelijke handelingen met kinderen.

2. Van de ex-minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, is bekend dat hij buitensporige uitgaven deed en niet met geld kon omgaan. Hij presteerde het zelfs om een privéjet te huren ten bedrage van US$ 86.430 om van Washington DC naar Suriname te vliegen, ten tijde van zijn ministerschap. Dit valt onder buitensporige uitgaven. Je gaat iemand als Hoefdraad van wie bekend is dat hij buitensporige uitgaven deed, niet in een functie zetten waar hij vrijelijk met de gelden zou kunnen omgaan. Het risico daartoe zou je nooit willen nemen.

3. Iemand van wie bekend is dat hij agressief gedrag heeft, ga je niet in dienst nemen bij de politie, waarbij het risico bestaat dat hij bij het minste en geringste, verdachten zal neerknallen.

4. Iemand met problematische schulden of iemand die makkelijk schulden maakt in privé, is in de regel makkelijk omkoopbaar met geld. Zo iemand heeft altijd geld nodig. Zo iemand zul je niet in een functie willen plaatsen, waarin die persoon gevoelig kan worden voor corruptie of omkoping.

Terug naar Heikerk
Wij zeggen niet dat Heikerk ook bij MI-GLIS financieel wanbeheer zal voeren of buitensporige uitgaven zal doen. Het risico daartoe bestaat er wel, gezien haar verleden. Het gaat erom dat je als werkgever bepaalde risico’s niet moet willen nemen. Het MI-GLIS is een te belangrijk instituut voor Suriname om zo een risico te willen nemen.

De vraag is of president Chan Santokhi wist dat Heikerk onder bewind gesteld is geweest. Indien niet, dan is de vraag legitiem of hij dezelfde beslissing genomen zou hebben, indien hij op de hoogte zou zijn geweest van het verleden van Heikerk.

Sunil Sookhlall & Kries Mahabier

VANDAAG