Lintjesregen om VHP-voorzitterschap Chan Santokhi te behouden

President Santokhi heeft in verband met het 73-jarig bestaan van de VHP op 15 januari 31 personen gedecoreerd. Beeld: CDS
Print Friendly, PDF & Email

De lintjesregen van de afgelopen weken hebben menigeen de wenkbrauwen doen fronzen. Ten aanzien van sommige gedecoreerde personen vroegen wij ons af, wat hun verdienste is geweest op maatschappelijk vlak. Wij zijn erachter gekomen dat één van de gedecoreerden zelfs onder het vergrootglas van de Centrale Landsaccountantsdienst (Clad) staat. Een andere gedecoreerde is dubbel gedecoreerd, want hij was eerder al gedecoreerd.

Wij maken u erop attent dat iemand die zich enkel ingezet heeft voor een politieke partij, niet in aanmerking hoort te komen voor een onderscheiding. ‘Partijwerk’ is geen sociaal maatschappelijk werk. Het karakter van onbaatzuchtig sociaal maatschappelijk werk is dat daartegenover geen mogelijk voordeel staat. Partijwerk of propaganda daarentegen, heeft wel een voordeel voor de politieke partij.

Sommigen lijken gedecoreerd te zijn enkel op basis van hun partijlidmaatschap, want het partijwerk voor de VHP hebben zij ook niet gedaan. Deze categorie van personen hebben nimmer een stoel geveegd of afgestoft op een VHP-partijvergadering, maar willen wel in de voorste rij zitten. Er zijn VHP’ers die zich decennialang hebben ingezet voor de partij en in de voorste linie hebben gestaan om de verkiezingswinst te behalen. De praktijk wijst echter uit dat enkele sierpaarden in de lintjes gezet worden, maar niet de werkpaarden. Wij bedoelen hierbij niet de hele groep van gedecoreerden, doch een deel daarvan.

Tegenlijst bestuursverkiezingen VHP
Indien wij kijken naar de lijst der gedecoreerden, dan zien wij dat ze bijna allemaal personen zijn, welke de voorzitter van de VHP binnenkort nodig zal hebben om de verkiezingswinst te behalen tijdens de aanstaande hoofdbestuursverkiezingen van de VHP. De support van vooral de oudgedienden (mastodonten) heeft Chan Santokhi sowieso nodig om voor de derde maal op een rij herkozen te kunnen worden als partijvoorzitter.

De decoratie van deze groep heeft kennelijk ook het doel, om hun te ontmoedigen om zich kandidaat te stellen op de tegenlijst. Reden waarom alleen personen van de oude garde gedecoreerd zijn. Personen van de ‘nieuwe garde’ die decennialang vrijwilligerswerk gedaan hebben voor de VHP én voor de samenleving, zijn niet gedecoreerd. Kennelijk ziet president Santokhi in deze groep geen gevaar voor zich.

Het is publiek geheim dat er mogelijk een tegenlijst ingediend zal worden tijdens de aanstaande hoofdbestuursverkiezingen van de VHP. Deze lijst wordt dan niet ingediend vanwege het feit dat iemand zo graag voorzitter van de VHP wil worden. Neen, die zal mogelijk ingediend worden om de partij van de ondergang te behoeden. Ook Santokhi is op de hoogte van zijn mogelijke tegenhangers (waaronder een hoofdbestuurslid van de VHP). Het verbaasde ons niet dat die mogelijke tegenhangers niet gedecoreerd zijn door Santokhi, ondanks de jarenlange inzet van die personen voor de VHP én de samenleving (lijkt op rancune van Santokhi). Onze bronnen melden dat Santokhi zelfs tijdens hoofdbestuursvergaderingen van de partij, sinds kort heel erg bot reageert naar die personen toe.

Waarom een tegenlijst?
Om een voorbeeld te geven: de echtgenote van de voorzitter van de VHP heeft nimmer campagne gevoerd voor de partij. Sterker nog, tot mei 2020 wist niemand binnen de VHP over het bestaan van Mellisa Santokhi-Seenacherry. Zij is vlak voor de verkiezingen teruggekeerd naar Suriname, na een lang verblijf in Nederland. Zij is nimmer in een VHP T-shirt gesignaleerd. Na de verkiezingswinst werd zij door haar echtgenoot (VHP-voorzitter Santokhi) plotseling tot een omhooggevallen persoonlijkheid gebombardeerd. Zij kreeg ongelooflijk veel macht toebedeeld.

Met die macht speelt zij ‘ekte mang’ voor de VHP’ers die decennialang in de voorste linie van de verkiezingscampagne hebben gestaan. Dat zorgt uiteraard voor veel wrevel binnen de partij. Ook buiten de partij is er veel wrevel ontstaan jegens Mellissa Santokhi-Seenacherry. De partijvoorzitter stoort zich aan God noch gebod en gaat door met het handhaven van de macht van zijn vrouw binnen het staatsbestel. Eén ding staat vast, met of zonder “Mellisa-seal”: Melissa heeft de partij enorme imagoschade berokkend. Dit bewustzijn van imagoschade voor de partij, speelt mede een rol bij de kandidaten van de tegenlijst.

Wat ook speelt, is dat Santokhi prominente VHP’ers schoffeert en hun app-berichten niet beantwoordt. Hij neemt hun telefoon niet op, hij belt niet terug, etc. Er is bijna geen communicatie tussen VHP’ers en hun voorzitter. App-berichten van zijn hoofdbestuursleden beantwoordt hij niet, laat staan die van de lagere echelon van de partij. Santokhi luistert slechts naar enkele jaknikkers die tot de inner circle van hem behoren. Enkelen die tot die inner circle behoren, zijn als parachutisten gekomen na de verkiezingswinst (daarvoor waren zij nergens te bekennen). Kortom, Santokhi negeert zijn partijleden.

Wij kunnen begrijpen dat hij het te druk heeft met staatszaken, waardoor hij niet elk app-bericht kan lezen of beantwoorden. De problemen van de staat Suriname zijn te groot, die maximale inzet van de president vereisen. Reden waarom het verstandig zou zijn dat hij zelf afstand doet van het partijvoorzitterschap en zich volledig concentreert op staatszaken. Zo kan hij nog gezichtsverlies voorkomen, voor het geval er een tegenlijst komt en hij de voorzittersverkiezing verliest.

Misbruik van staatsdecoraties
Santokhi heeft de onderscheidingen gegeven aan VHP’ers tijdens de 73ste verjaardag van de VHP. Zij zouden op 25 november 2021 gedecoreerd worden, maar het is verschoven naar een ander ‘hoogtijdag’, namelijk de 73ste verjaardag van zijn partij, de VHP. Althans, dit schreef de VHP-mediacommissie. Hier gaat het al goed mis. De verjaardag van een politieke partij is geen nationale hoogtijdag. De timing (de 73ste verjaardag van de VHP) waarop hij de onderscheidingen gegeven heeft aan uitsluitend VHP’ers, maakt dat dit een VHP-aangelegenheid is geworden. Anders is het de vraag waarom de onderscheiding van alleen VHP’ers verschoven is naar de 73ste verjaardag van de VHP.

Een staatsonderscheiding is een staatsaangelegenheid. Nu wordt een staatsaangelegenheid verweven met partijaangelegenheden (decoratie van VHP’ers rond de 73ste verjaardag van de VHP). Deze verwevenheid maakt dat hier sprake is van misbruik van staatsdecoraties ten behoeve van partijpolitieke doeleinden. Sterker nog, ten behoeve van het behoud van het voorzitterschap van de VHP. Wat ons betreft mag hij decoreren wie en wanneer hij wil, maar misbruik van staatsmiddelen ten behoeve van partijpolitieke doeleinden is onkan. Hij had de VHP’ers ook in het partijgebouw kunnen roepen en hun op een eigen wijze een erkentelijkheid kunnen doen toekomen (een plaquette, oorkonde, dankwoord, etc.).

Precedentwerking
De manier waarop Santokhi omgaat met staatsaangelegenheden, kan als gevolg hebben dat elke president dit zal doen. Het is best mogelijk dat de volgende president in de lijn van de lintjesregen van Santokhi, bijna al zijn partijleden decoreert. Op een gegeven moment zullen er weinig Surinamers overblijven die niet gedecoreerd zijn. De waarde van een onderscheiding is nu reeds flink uitgehold, terwijl Santokhi juist de waarde ervan had dienen te waarborgen. De uitholling zal verder gestalte krijgen indien elke president dit zal beginnen te doen.

Het is een kwestie van tijd dat Mellissa Santokhi-Seenacherry de hoogste onderscheiding der Staat krijgt.

Sunil Sookhlall & Kries Mahabier

VANDAAG