NOB-directeur: “Suriname heeft nog geen kredietregistratiebureau”

Suriname heeft noch een kredietregistratiebureau noch een register waar roerende goederen geregistreerd worden, stelt de directeur van de Nationale Ontwikkelingsbank (NOB), Wonnie Boedhoe. In gesprek met Suriname Herald legt ze uit dat dekking altijd een oud probleem is dat zich voordoet in verschillende landen. Mensen zoeken naar onroerende goederen en roerende goederen worden internationaal ook geaccepteerd.

Boedhoe geeft aan dat er met het Ministerie van Financiën en het Ministerie van Handel, Industrie en Toerisme hard aan de weg wordt getimmerd om te komen tot een kredietregistratiebureau. “We zijn al begonnen met ons garantiesysteem, waarbij wij aangeven dat we tot 80 procent van het kredietbedrag garant kunnen staan,” zegt ze. Aan mensen die alleen roerende goederen beschikken, wordt duidelijk gemaakt dat de bank het waardeert. Ook worden die in de dekkingsberekening meegenomen. Het wordt wel geaccepteerd als dekking voor een feasible project dat weliswaar niet bankable is. “Die stap nemen we samen met alle andere banken,” legt de NOB-directeur uit.

Boedhoe benadrukt dat de mind-shift moet komen bij de mensen wanneer het op digitaal bankieren komt. In Suriname is er nog altijd een cash cultuur en ze merkt dat mensen nog altijd bang zijn om gebruik te maken van internet-banking. Ze zijn bang ondanks het veilig is en banken hun cliënten vertellen dat er een goede firewall aanwezig is en inloggen alleen mogelijk is via identificatieapparaten. “De drempelvrees is erg hoog onder de mensen om online te bankieren,” zegt Boedhoe.

Ze krijgt dagelijks gevallen van mensen die cash lichten van een andere bank en die vervolgens bij de NOB komen storten, terwijl ze de mogelijkheid hebben om het over te maken. De mensen hebben het gevoel dat wanneer ze met contanten bij de bank gaan, de bank die zeker heeft ontvangen. Ze vertrouwen een overmaking niet. “Het is een challenge,” aldus Boedhoe.

Vishmohanie Thomas

VANDAAG