Econoom Caram: centrale bank is onafhankelijke monetaire autoriteit

Anthony Caram. Foto: Suriname Herald

In het moderne bankwezen mag de minister van Financiën geen aanwijzingen geven aan een governor van een centrale bank. Ook het aangaan van een krediet zou niet mogen. Een centrale bank is een onafhankelijke monetaire autoriteit. Dit zei econoom Anthony Caram afgelopen vrijdag tijdens een lezing van de Nationale Partij Suriname (NPS). Ook gaf hij aan dat hij zich zorgen maakt over de ontwikkelingen bij de Centrale Bank van Suriname (CvBS).

De regering zegt dat zij het beleid bij de CBvS heeft gevoerd volgens de beginselen van de Bankwet. Hier heeft Caram zijn twijfels over, omdat de Bankwet de ruimte biedt voor verkeerde interpretaties.

De bankwet biedt ook de mogelijkheden aan de minister van Financiën om met elkaar in overleg te treden in het belang van een gezond monetair beleid. De staat heeft een tekort aan middelen ondanks er zoveel is geleend. Rapporten van het Internationaal Monetaire Fonds (IMF) hebben ook uitgewezen dat de regering in de afgelopen periode een begrotingstekort heeft wat ook voor het jaar 2019 geldt.

Caram legde uit dat er voor dit jaar een begrotingstekort is van 9 tot 10 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Gezien het feit dat er zoveel is geleend in de afgelopen jaren, zou de overheid een overschot moeten hebben op de begroting. De overheid heeft geld nodig en kan nu moeilijk lenen, omdat er zoveel is geleend op de commerciële markt. Wat nu voor de hand ligt, is om een beroep te doen op de CBvS.

Volgens de Bankwet mag de overheid voor korte termijn 10 procent van de lopende rekening lenen bij de moederbank. Dat zou volgens de begroting van vorig jaar SRD 670 miljoen zijn. De CBvS mag alleen voor korte termijn het geld ter beschikking stellen. Maar de overheid heeft continu geldgebrek, waardoor er geen sprake kan zijn van een seizoenlening.

Bij zo een lening zou de overheid de krediet binnen zes maanden terug moeten betalen. De behoefte die er nu is, is geen tijdelijke behoefte, maar permanente behoefte, omdat de overheid al jaren een tekort heeft. Momenteel is er een grote mate van bezorgdheid, omdat het niet duidelijk is of de overheid de leningen bij de CBvS binnen de afgesproken tijd terug zal betalen.

VANDAAG