Suriname en Frans-Guyana ondertekenen samenwerkingsovereenkomst

Van links naar rechts: Jean Paul Ferreira, ondervoorzitter van de CCOG en de heren Lamuré Latour, directeur commerciële zaken en Andreas Talea, algemeen directeur van NV Havenbeheer Suriname, na de ondertekening van de overeenkomst. Foto: NV Havenbeheer Suriname

Gisteren vond de ondertekening plaats van de samenwerkingsovereenkomst van het project ‘Werkzaamheden inrichting oeververbinding van de Marowijnerivier, fase 2’ tussen Suriname en Frans-Guyana. De ondertekening van de overeenkomst vloeit voort uit het samenwerkingsprogramma Interreg Amazonia 2014-2020.

De overeenkomst is getekend te Saint Laurent door de algemeen directeur van NV Havenbeheer Suriname Andreas Talea en de ondervoorzitter van de Communauté de Communes de l’Ouest Guyanais (CCOG), Jean Paul Fereira.

Het project wordt uitgevoerd om de verwachte internationale stroom van passagiers en goederen vanuit Saint Laurent du Maroni naar Albina vice versa te kunnen accommoderen met het oog op de ruimere capaciteit van de toekomstige veerboot. Met dit project zal er gewerkt worden aan het verbeteren en moderniseren van de havenuitrusting aan zowel de Surinaamse als de Franse zijde.

Beide partners zijn nu drukdoende de laatste hand te leggen aan het administratieve traject, waarna de voorbereidingswerkzaamheden zullen aanvangen.

VANDAAG