Bijdrage export houtkap en houtverwerking 2017 was $63,6 miljoen

Tropisch regenbos

De exportinkomsten door het exporteren van hout en houtproducten in 2017 bedroegen $63.620.672, terwijl de omzet gerealiseerd door het verhandelen van hout en houtproducten op de lokale markt wordt geschat op SRD 554.miljoen. Het bruto binnenlands product (bbp) in 2017 was ongeveer SRD 22,9 miljard. Hieraan was de bijdrage van houtkap en houtverwerking (SRD 580 miljoen) ongeveer 2,5 procent, geeft Rewiechand Matai, directeur van het directoraat Bosbouw Economische Diensten bij de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) te kennen.

De SBB heeft onlangs haar Bosbouwsectorrapport 2017 uitgegeven. Matai voerde aan dat de bosbouwbelastingen voor het ter beschikking stellen van houtconcessies en het in productie nemen daarvan worden geheven door de staat. In 2017 had de staat SRD 298.322 aan exploratievergoeding, SRD 9.113.712 aan concessierecht, SRD 24.448.381 aan retributie, SRD 3.660.089 aan keuringslonen en SRD 87.346.482 aan exportrechten op on- en ruw bewerkt hout geïnd. Hiermee zijn de totale verdiensten voor de staat in dit jaar gesteld op SRD 124.865.986.

De totale landoppervlakte van Suriname is 16,4 miljoen hectare, waarvan ongeveer 93 procent (15,2 miljoen hectare) bedekt is met bos. Van het totale bosvoorkomens is ongeveer 4,5 miljoen hectare bestemd voor productiedoeleinden. Een landoppervlakte van 2,3 miljoen hectare is beschermd, waarvan 1,9 miljoen hectare bedekt is met bos. Ongeveer 9 miljoen hectare bos, meer in het zuidelijke deel van het land kan beschouwd worden als voorlopig in stand te houden bos. Ongeveer 778.000 hectare landgebied wordt gerekend tot overig land daar dit gebied niet gerekend wordt tot bos. Een gebied met een oppervlakte van ongeveer 209.000 hectare wordt aangewend voor shifting cultivation of traditionele landbouw. Dit gebied wordt, in samenspraak met de gemeenschappen die hier woonachtig zijn, als bos beschouwd.

Vishmohanie Thomas

VANDAAG