Ministerie van Arbeid creëert toegang tot financiering voor klein-ondernemerschap

Tijdens de ondertekening van het memorandum van overeenstemming tussen werkarmen van Arbeid en de Trustbank Amanah. Foto: Arbeid

Het klein-ondernemerschap vanuit het werkgelegenheidsperspectief krijgt meer ruimte om zich te ontplooien. Hiertoe hebben werkarmen van het Ministerie van Arbeid die in hun taakstelling mede klein-ondernemerschap stimuleren, een Memorandum of Understanding (MoU) ondertekend met de Trustbank Amanah. Het gaat in dezen om een publiek-private samenwerking. Dit meldt het ministerie via het NII.

Hiermee is de mogelijkheid gecreëerd voor klein-zelfstandigen om tegen redelijke leningsvoorwaarden en op basis van richtlijnen van Islamic Banking aan kapitaal te komen voor de opstart of uitbreiding van micro-ondernemingen.

Het doel van de samenwerking met de bankinstelling is in de eerste plaats ingegeven voor het scheppen van werkgelegenheid. Toch sluit het ministerie niet uit dat bij een eventuele groei van kleine ondernemingen, deze ontwikkeling een positief domino-effect kan hebben op de economie. Zo hebben kleine ondernemingen de potentie om het bruto binnenlands product op te krikken en hierdoor een bijdrage te leveren aan het gewenste herstel en de stabiliteit van de economie.

De werkarmen van het ministerie die de samenwerking met Amanah zijn aangegaan, zijn: de Stichting Productieve Werkeenheden (SPWE) en de Raad voor Coöperatieven (RACO) die zich beide primair richten op klein-zelfstandigen, weliswaar vanuit verschillende beleidsinvalhoeken. Ook de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) die zich eigenlijk richt op vroegtijdige schoolverlaters, is onderdeel van deze samenwerking. Hiermee wenst SAO in te spelen op de situatie op de arbeidsmarkt, waarbij de vraag naar arbeidskrachten minder is dan het aanbod van trainees.

Om deze reden stimuleert de vakschool nu ook het klein-ondernemerschap onder zijn cursisten die al een ondernemingsgeest hebben, met de bedoeling dat ze hun brood gaan verdienen als zelfstandige ondernemers.

VANDAAG