LVV-minister Parmessar wil Para en Brokopondo agrarisch stimuleren

Minister Parmessar: Para en Brokopondo moeten op agrarisch gebied floreren. Foto: LVV

De districten Para en Brokopondo moeten op agrarisch gebied floreren. Op uitnodiging van minister Rabin Parmessar zijn op donderdag vertegenwoordigers uit de twee districten bijeen geweest op het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). Dit meldt het ministerie via het NII.

Aanwezig waren: de districtscommissaris Armand Jurrel van Para en de parlementariërs Patrick Kensenhuis, Jennifer Vreedzaam en Yvonne Maabo (allen van de NDP), die de twee districten vertegenwoordigden. Er is van gedachten gewisseld over hoe gezamenlijk de agrarische sector in Para en Brokopondo naar grotere hoogte gebracht kan worden.

Het beleid van LVV is erop gericht om de agrarische sector van Suriname duurzaam te ontwikkelen. De sector zorgt voor een integraal evenwicht binnen de nationale en internationale economie. De huidige technologie biedt mogelijkheden om de agrarische productie duurzaam op gang te brengen. Het is derhalve altijd verantwoord lange termijn investeringen te doen om kansen te identificeren voor de sector.

De bewindsman gaf aan dat de aandacht voornamelijk gericht geweest is op de districten in de kustvlakte, terwijl er veel potentie is in de overige districten. Minister Parmessar wil nu structuur brengen in de agrarische opmars van Para en Brokopondo middels een optimale samenwerking met de plaatselijke bevolking en de stakeholders, aldus LVV.

Middels een presentatie verzorgd door onderdirecteur Ashween Ramdin van LVV-onderdirectoraat Landbouw werd aangegeven welke stappen door het ministerie ondernomen zullen worden. Vanuit het ministerie zal gezorgd worden voor trainingen voor de plaatselijke boeren in goede agrarische praktijken. Hierdoor zullen zij in staat zijn duurzame agrarische producten op de markt te brengen.

Het blijft echter niet alleen bij landbouwtrainingen; Para is een opkomend honingdistrict. Behalve het produceren van honing heeft het telen van bijen een positief effect op de productie van andere bosproducten, omdat door bestuiving van de bijen de vruchtsappen in kwaliteit toeneemt. Voor verdere stimulering van bijenteelt worden vanuit het ministerie momenteel twaalf potentiële imkers getraind. De training wordt in de eerste week van september afgesloten.

Het ligt ook binnen het beleid van LVV om de bedrijven Victoria en Phedra nieuw leven in te blazen. De arealen zullen ingezet worden voor het telen van landbouwgewassen zoals het dragonfruit, bestemd voor de export naar de regio.

Er zal ook gewerkt worden aan de bijscholing van het personeel van de LVV-ressortkantoren van de districten en hun personeelsbestand wordt aangevuld met nieuw kader. De voorlichting vanuit de ressortkantoren aan de plaatselijke boeren moet daarnaast geoptimaliseerd worden.

Dit zijn slechts enkele van de stappen die ondernomen zullen worden door het ministerie om de agrarische sector in Para en Brokopondo nieuw leven in te blazen. De lijnen zijn door het ministerie reeds uitgestippeld.

VANDAAG