LVV en HI en T: pluimveesector altijd geconsulteerd in nemen van besluiten

De overheid, in dezen het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en Handel, Industrie en Toerisme (HI en T) voeren sinds 10 juli gesprekken met de Associatie van Pluimveesector Suriname (APSS). De APSS is de officiële vertegenwoordiging van de pluimveesector die aangemeld staat bij LVV en vanuit haar positie is zij steeds uitgenodigd geworden voor overleg.

Zij is steeds vertegenwoordigd geweest door haar voorzitter Nemchand Kanhai, de coördinator Sureesh Simbhoedatpanday, de directie-secretaris Anjalie Jagroe, de producenten S. Thijm van Espee en R. Hilversum van Hilly’s Chick.

De overheid heeft het belangrijk geacht om van de sector zelf te vernemen, met welke knelpunten zij kampen en wat de redenen zouden kunnen zijn, voor het stijgen van de prijs van tafeleieren. Tijdens dit overleg is de pluimveesector iedere keer dus betrokken geweest bij het vaststellen van de consumentenprijs.

Bij monde van het APSS heeft zij steeds aangegeven dat er geen of al zodanige problemen zouden zijn in de sector, maar dat er wel een stressperiode heerst, namelijk door de enorme hitte van de laatste maanden en de toename van smokkelpraktijken richting onze buurlanden met name vanwege de pluimveeziekte onlangs in Guyana.

Dit zijn onder meer enkele zaken, die zijn aangehaald tijdens de besprekingen. De sector heeft aan de hand van overlegde data aan het inzetten van legkuikens door de legkippenkwekers zelf aangegeven dat binnen afzienbare tijd (oktober) een ruime productie aan consumptie-eieren zal zijn.

De regering heeft nimmer de intentie om wie dan ook te bedreigen, maar heeft juist als taak zowel de sector als de consument te beschermen tegen opzettelijke prijsopdrijving. Wanneer blijkt dat de sector niet in staat is om de lokale markt te voorzien van eieren tegen een zeer redelijke prijs, die de overheid juist dwingt om maatregelen te treffen. De regering heeft in haar beleid opgenomen om zoveel als mogelijk de eigen productie te stimuleren en dat is onder meer de reden waarom zij de sector steeds heeft betrokken bij het nemen van besluiten.

Zij doet daarom een dringend beroep op de sector en de eventuele subsectoren om in verenigingsverband tot goede onderlinge afstemming te geraken, dit is noodzakelijk aangezien zij hetzelfde belang dienen. De regering zal zich te allen tijde inzetten door de moeizaam, opgebouwde expertise en capaciteit van de sector eerst te waarderen en waar nodig verder te helpen stimuleren.

Ten overvloede maakt zij bekend dat de maximumverkoopprijs voor tafeleieren is vastgesteld op SRD 1,40. Spoedig zal er in overleg met de sector een herziening komen van de prijs.

Als overheid zijn wij voorstander van goed geordend structureel overleg, alleen op die manier kunnen wij de sector beschermen tegen terugval, aldus LVV en HI en T.

VANDAAG