LVV: agrarische sector in Coronie gaat goede kant op

Pompoenoogst in Coronie. Foto: LVV

De coördinator voor het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) in het district Coronie, Sonny Dors, geeft aan tevreden te zijn met de nieuwe agrarische ontwikkeling binnen het kokosdistrict. Dit meldt het ministerie.

De verschillende activiteiten in het district Coronie zijn: het planten van kokos en de verwerking daarvan, de ontwikkeling binnen de visserijsector, veeteelt (varkens en runderen), bijenteelt en de daaruit voortvloeiende honingteelt.

Deze ontwikkelingen moeten wel afgestemd zijn op de bevolkingssamenstelling van meer dan drieduizend bewoners. Deze groei kan nog geen basis leggen voor een behoorlijke bijdrage aan de nationale ontwikkeling van Suriname. Daarvoor moet er nog veel meer gebeuren in dit district. Er wordt voldoende varken geproduceerd voor de lokale gemeenschap. De maand- en jaarproductie van rund is weliswaar teveel voor lokaal gebruik, maar is als bijdrage voor de nationale economie niet voldoende, stelt LVV.

De bijdrage die de overheid levert aan het district komt voor een groot deel uit districtsfondsen, hetgeen niet in balans is met de inkomsten uit datzelfde district.

De coördinator roept de Coroniaanse gemeenschap op, om meer te gaan produceren om het district economisch leefbaarder te maken. Hij geeft aan dat hij wel enkele nieuwe ontwikkelingen heeft geconstateerd in het district. De bewoners beginnen weer geloof te hebben in zichzelf en in het kokosdistrict en dat moet zo blijven, meent hij.

Minister Rabin Parmessar heeft alle steun toegezegd aan dit district. Het district is eveneens door de minister opgeroepen om mee te doen met het ontwikkelen van de rijkdommen die het bezit. LVV is er om hulp te bieden waar nodig en om de boeren de nodige voorlichting en begeleiding te geven, aldus het ministerie.

VANDAAG