Cambio’s verkopen geen Amerikaanse dollars; reizigers radeloos

Dollarbiljetten. Foto: AFP

De cambio’s hebben te kampen met een tekort aan Amerikaanse dollars, waardoor zij die ook niet kunnen verkopen aan hun cliënten. De reden daartoe is, dat zij ook geen dollars hebben kunnen opkopen bij onder andere de Centrale Bank van Suriname (CBvS).

Reizigers hebben in gesprek met Suriname Herald aangegeven dat zij voor een verassing zijn komen te staan daar een van hen volgende week naar Miami moet afreizen. Bij de commerciële bank waar zij bankieren, kunnen zij slechts $750 opkopen.

Een andere burger gaf ook aan dat hij slechts $500 heeft kunnen kopen bij de bank waar hij bankiert tegen een veel hogere koers.

Bij een van de cambio’s wist de medewerkster aan Suriname Herald te vertellen dat zij al een week geen Amerikaanse dollars heeft kunnen opkopen.

Een andere cambiohouder die niet bij naam genoemd wil worden, zegt dat er momenteel een grote vraag is naar Amerikaanse dollars daar velen op vakantie gaan. Echter, de cambio’s kunnen hen niet tegemoetkomen.

Sinds de aanhouding van 19,5 miljoen euro vorig jaar april in Nederland door de Nederlandse autoriteiten is het valutaverkeer in Suriname onder druk komen te staan. De import van de Amerikaanse dollar is sindsdien beperkt.

De cambio’s proberen op andere manieren aan de Amerikaanse dollars te komen, omdat het ook moeilijk gaat via de commerciële banken en de CBvS.

Suriname Herald heeft getracht een reactie te krijgen van de voorzitter van de Vereniging van Cambiohouders, Remy Bhailal, echter zonder resultaat.

VANDAAG