VES-voorzitter: “Proces rondom eerste zending US-dollars wordt geheimgehouden”

Winston Ramautarsing. Foto: Suriname Herald

Het feit dat de Centrale Bank van Suriname (CBvS) een eerste zending US-dollars heeft ontvangen van de Federal Reserve Bank (Fed), de centrale bank van de Verenigde Staten, is een positieve ontwikkeling, geeft Winston Ramautarsing, voorzitter van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES), tegenover Suriname Herald te kennen.

Dat gehele proces rondom deze eerste zending wordt volgens hem echter angstvallig geheimgehouden. “Het gebeurt in de achterkamertjes; we mogen de overeenkomst met de Fed niet zien,” zegt Ramautarsing.

De Fed heeft deze maand een aanvang gemaakt met het verlenen van valutadiensten aan de CBvS. Echter, het bedrag van de eerste zending is niet bekendgemaakt. Als er gekeken wordt naar de weekbalans van de CBvS is enigszins af te lezen dat het eventueel om 15.000 miljoen Amerikaanse dollar gaat, geeft Ramautarsing aan.

Hij voegt er meteen aan toe dat dit niet met zekerheid gestaafd kan worden, omdat ook in de wandelgangen een bedrag van 40.000 miljoen Amerikaanse dollar wordt genoemd. Vanwege de geheimzinnigheid rond het bedrag is het volgens Ramautarsing niet mogelijk lange termijn plannen te maken. Het is eveneens onduidelijk of het een maandelijkse zending vanuit de Fed zal zijn of een eenmalige.

Het is geen transparant bestuur en het gaat volgens de VES-voorzitter niet leiden tot vertrouwen. De VES is blij dat het gerealiseerd is, maar zij heeft er nog veel vragen over. Om het duurzaam te maken, zodat het ook kan doorwerken, zal er wel openheid moeten komen over zaken als deze.

Ramautarsing legt uit dat de Fed slechts giraal geld van Suriname omzet in contante Amerikaanse dollar. De VES had zes maanden geleden dit voorstel gedaan aan de toen nog nieuwbakken CBvS-governor, Robert van Trikt. Ondanks de governor toen had aangegeven dat het niet zou lukken, is de VES blij dat de moederbank er werk van heeft gemaakt om het toch te realiseren. Hierdoor kan Suriname minder moeizaam over deviezen beschikken.

De CBvS stelt dat de onrechtmatige inbeslagname van 19,5 miljoen aan eurobiljetten op 13 april 2018 door de Nederlandse justitie, een zeer negatieve invloed heeft gehad op de economie van Suriname, waaronder het drastisch teruglopen van de beschikbaarheid van contante US-dollars. Door de inbeslagname van deze geldzending vonden sindsdien namelijk geen geldzendingen naar en van het buitenland plaats, dus ook geen invoer van US-dollarblankbiljetten. De thans van de Fed ontvangen cash US-dollars moet deze week onder bepaalde voorwaarden beschikbaar worden gesteld ten behoeve van de samenleving.

Wat de inbeslagname van de euro’s betreft, heeft de CBvS een klaagschrift ingediend bij de rechtbank in Noord-Holland. Het klaagschrift wordt door de rechtbank behandeld op de zitting van 5 november.

Vishmohanie Thomas

VANDAAG