China: ‘Wij zullen intellectueel eigendom beter beschermen’

Topman Jack Ma van Alibaba, een bedrijf dat nog altijd veel namaakproducten verkoopt. Foto: AFP

China en de bescherming van intellectueel eigendom. Het is niet de meest gelukkige combinatie gebleken in de afgelopen jaren. Piraterij en gebrekkige handhaving van regels waren voor Donald Trump aanleiding om een handelsoorlog met China te ontketenen. Maar, zo zeggen de Chinezen nu: we hebben ons leven gebeterd.

“China werkt aan amendementen van de patentwet. Ook komen er vanaf 1 november zwaardere straffen te staan op het onrechtmatig gebruik van handelsmerken”, vertelt onderdirecteur Gan Shaoning van de National Intellectual Property Administration (NIPA) tijdens een bezoek aan zijn kantoor. “Overtreders moeten tot vijf keer de geleden schade gaan vergoeden”, zegt hij. Nu is dat nog maximaal drie keer.

Hoewel e-commercereuzen als Alibaba hebben aangegeven hun leven te beteren, blijken namaakproducten via sociale media-kanalen nog altijd goed verkrijgbaar. In de praktijk zeggen ook buitenlandse bedrijven weinig te merken van de nieuwste pogingen van de Chinese overheid om intellectueel eigendom beter te gaan beschermen.

In het nieuwste onderzoek van de Europese Kamer van Koophandel, de lobbyclub voor Europese bedrijven in China, wordt onder meer geklaagd over beperkte kennis en capaciteit bij de Chinese rechtbanken die de regels uiteindelijk moeten handhaven.

Gedwongen delen
Ook zouden beslissingen van de rechter soms subjectief zijn. Een vijfde van de bedrijven die meedeed aan het onderzoek zegt zich verder gedwongen te voelen kennis en technologie te delen in ruil voor toegang tot de Chinese markt. Onnodig, zegt onderdirecteur Gan over die zorgen. “De bescherming van intellectueel eigendom geldt voor binnen- én buitenlandse bedrijven, groot en klein”, beweert hij. “Iedereen wordt gelijk behandeld, van discriminatie is geen sprake.”

Of de handelsoorlog er misschien toe heeft bijgedragen dat Peking het werk van Gans organisatie serieuzer is gaan nemen? “De onderhandelingen houden veel mensen bezig”, zegt hij. “Ons departement speelt een belangrijke rol in die onderhandelingen. Wij geloven in wederzijds respect en vertrouwen.”

Veel meer dan dat wil hij er niet over kwijt. Liever benadrukt Gan dat betere bescherming van intellectueel eigendom juist ook voor China belangrijk is. “Doen we dat niet, dan zet dat een rem op innovatie.”

NOS

VANDAAG