Grotere bewustwording osteoporose noodzakelijk

Stadia van osteoporose

Een grotere bewustwording rondom osteoporose of botontkalking is noodzakelijk. Een vroege opsporing van de aandoening kan heel wat leed voorkomen. Ook zal een tijdige ontdekking van osteoporose veel minder kosten tot gevolg hebben.

In het kader van het vergroten van de bewustwording van deze ziekte, haalt het Medisch Diagnostisch Centrum (MDC) de Nederlandse osteoporoseverpleegkundige Jaqueline Schouten naar Suriname. Schouten is werkzaam bij het Bravis Ziekenhuis in Nederland en zal gedurende de maand oktober adviezen verstrekken aan patiënten bij wie osteoporose is vastgesteld. Het bezoek van Schouten is onderdeel van de osteoporosecampagne, die het MDC in september start.

De campagne houdt in dat het tarief voor een Dexa-scan gedurende de campagneperiode van SRD 350 naar SRD 200 is verlaagd. De Dexa-scan wordt beschouwd als dé gouden standaard voor het meten van de botdichtheid.

Gezondheidsprobleem
Internationaal vormt osteoporose steeds meer een gezondheidsprobleem. Het wordt beschouwd als een ‘stille’ ziekte, omdat er vaak geen symptomen zijn. Pas als er sprake is van een fractuur, wordt een link gelegd met osteoporose.

Wereldwijd vond er tussen 1990 en 2000 een stijging van bijna 25% van heupfracturen plaats. De piek van het aantal heupfracturen betrof de leeftijdscategorie 75-79 voor beide geslachten. Bijna 75% van alle heupfracturen komen bij vrouwen. Volgens internationale data wordt 1 op de 3 en 1 op de 7 mannen getroffen door de aandoening. Naar verwachting zal in 2050 het aantal heupfracturen voor vrouwen en mannen van 50-64 jaar in Latijns-Amerika toenemen met maar liefst 400%. Voor de leeftijdsgroep ouder dan 65 zal de toename maar liefst 700% bedragen.

Mannen en osteoporose
Hoewel osteoporose tot nog toe meer bij vrouwen dan bij mannen voorkomt, treft het een aanzienlijk aantal de mannen. Helaas blijft de aandoening nog te vaak onopgemerkt en onbehandeld.

Bij mannen met prostaatkanker is botverlies een bekende lange termijn complicatie door androgeen deprivatie therapie (hormoontherapie). Dit kan botbreuken of het inzakken van het bot tot gevolg hebben. Ook zal uitzaaiing van kankercellen naar de botten eerder plaatsvinden bij een verlaagde botkwaliteit. Een dergelijke negatieve ontwikkeling kan worden voorkomen of in ieder geval sterk worden gereduceerd, indien tijdig, zo nodig preventief, de juiste medicatie tegen osteoporose wordt gegeven.

Testen
Een vroege opsporing van osteoporose kan ervoor zorgen dat tijdig maatregelen kunnen worden getroffen om de ziekte te behandelen. Het is daarom raadzaam dat vrouwen van 65 jaar en ouder zich laten testen, alsook mannen van 70 jaar en ouder. Hetzelfde geldt voor vrouwen die in de post-menopauze verkeren en mannen tussen 50-69.

Ook degenen die ouder zijn dan 50 en wel eens een fractuur hebben opgelopen, doen er goed aan zich te doen screenen. Osteoporose kan worden vastgesteld middels een Dexa-scan. De zo gemeten T-score geeft aan of er al dan niet sprake is van de aandoening. Een T-score van -1.0 of hoger geldt als normaal. Men praat van osteopenie (voorstadium van osteoporose) wanneer de T-score tussen -1.0 en -2.5 ligt. Bij een T-score van -2.5 en lager is er sprake van osteoporose.

VANDAAG