CCHWS: preventie begint met kaderontwikkeling: niet meer praten, maar doen!

Gediplomeerde fitness-instructeurs A. Foto: Facebook

60% van de Surinaamse samenleving is overgewicht of obees en moet nu afvallen. Zo duidelijk klinkt de conclusie van het in 2014 uitgebrachte onderzoeksrapport Langa Wan Anu Gi Wan Gosontu Libi. Het rapport is het resultaat van een steekproefonderzoek dat in verschillende Caribische landen is gehouden om de status van de publieke gezondheidszorg vast te stellen.

Verschillende gezondheidsorganisaties, NGO’s, civil society en overheid geven op hun eigen manier invulling aan de gepubliceerde cijfers. Zo is er bijvoorbeeld vordering geweest op het vlak van de wetgeving betreffende tabakgebruik, weer andere organisaties werken aan promotie en bewustwording, hetzij via de media of andere communicatiekanalen.

De gezondheidsstatus schijnt weinig tot niet te verbeteren, ondanks al deze inspaningen. Waar ligt het aan vraagt men zich wel af. De maatschappij en de samenleving hebben overvloed aan kennis over gezonde voeding en gezonde leefstijl. Implementatie schijnt de grote uitdaging te zijn. Niet alleen individueel, maar hele massa’s van mensen willen, kunnen en doen wat aan hun levenstijl, maar consistentie, discipline en motivatie schijnen te maken dat men het traject niet voortzet om een duurzame leefstijl te ontwikkelen.

De Caribbean Centre for Health & Wellness Studies (CCHWS), voortgekomen uit de Stichting Life Balance, streeft ernaar om de gap tussen willen en kunnen voor de populatie, in het kader van preventie, te dichten. Volgens oprichter, Jenny Ramautarsing, is er een behoefte aan een-op-een begeleiding om duurzaam bezig te zijn. “Mensen hebben support nodig en hebben graag iemand op wie ze terug kunnen vallen,” zegt ze.

Het CCHWS is een virutele school die beroepsgerichte opleidingen biedt aan mensen die gepassioneerd zijn over een healthy lifestyle en daar iets mee willen doen, voor zichzelf of hun gemeenschap. Het instituut functioneert als de facilitator van beroepsopleidingen in de preventieve sfeer voor het hele Caribisch gebied. De opleidingen worden verzorgd door partners die reeds bekwaam zijn in de preventieve zorg zoals Sonnevelt-opleidingen en Fit-NL in Nederland. De opleidingen die geboden worden zijn: gewichtsconsulent, fitness-instructeur A en stresscounselor.

Gewichtsconsulent is een vrij nieuwe beroepsgroep voor het Caribisch gebied en niet te verwarren met een diëtist. De gewichtsconsulent werkt in de preventieve sfeer met mensen die overgewicht hebben, maar nog niet ziek zijn. De kennis is ideaal voor de toepassing in een breed scala van beroepen die zich bezig willen houden met preventie en gezonde leefstijl bijvoorbeeld mediawerkers en programmamakers, cateraars en voedingsmiddelenindustrie, uiterlijke en innerlijke verzorging zoals spa- en wellnesscentra, sportscholen en fitnessprogramma’s, beleidsmakers en jeugdwerkers, om er maar een paar te noemen.

De opleiding fitness-instructeur leidt je op tot een sportprofessional die onderbouwd is met kennis om een veilig, doelgericht en effectief trainingsprogramma samen te stellen en de stresscounselor leert je skills aan om cliënten uit stressvolle situaties te coachen, oplossingsgericht met de cliënt te werken en invloed van stress op de leefstijl van de cliënt op een beheersbaarniveau te brengen.

Preventie is niet langer een kwestie van alleen maar roepen, om de tafel zitten en erover praten, maar het is tijd om actie te ondernemen om het proces te versnellen.

VANDAAG