Ernstige depressie kan leiden tot zelfmoord

PAHO logo
Print Friendly, PDF & Email

In oktober 2016 is de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) gestart met een jaar campagne om het belang van de geestelijke gezondheid te markeren. Dit jaar op Wereldgezondheidsdag, 7 april 2017, richt de WHO zich opnieuw op het thema van “depressie”.

Het algemene doel van de campagne is dat wereldwijd meer mensen met depressie hulp zoeken en hulp ontvangen. In Suriname zal de Pan American Health Organization (PAHO), in samenwerking met het Ministerie van Volksgezondheid tijdens deze campagne ernaar streven om de samenleving beter te informeren over depressie, de oorzaken en mogelijke gevolgen, inclusief zelfmoord en welke hulp er beschikbaar is voor preventie en behandeling.

Daarnaast wil men mensen met een depressie aanmoedigen om hulp te zoeken en ertoe bijdragen dat familie, vrienden en collega's van mensen met een depressie in staat zullen zijn om begrip en ondersteuning te bieden. Het thema is dat er over depressie moet worden gepraat, dat het (h)erkend wordt als een veel voorkomend verschijnsel en dat mensen met een depressie weten dat door erover te praten met een vertrouwenspersoon of een hulpverlener men de depressie kan overwinnen.

Familie en vrienden in de nabije omgeving hebben een belangrijke rol te vervullen en dienen op de hoogte te zijn van de eventuele hulpprogramma’s. Maar liefst één op de tien personen in Suriname, zowel mannen als vrouwen, lijdt aan één van de algemene psychische problemen, zoals depressie, angststoornissen en stoornissen die de stemming beïnvloeden. De negatieve gevolgen van slechte geestelijke gezondheid zijn het meest merkbaar in de toename van zelfmoord gevallen. Depressie is vaak de onderliggende oorzaak en zelfmoord is in de top tien van doodsoorzaken in Suriname.

Wereldwijd wordt geschat dat meer dan 300 miljoen mensen leven met een depressie. Dit aantal vertegenwoordigt meer dan vier procent van de bevolking. Het totaal aantal mensen met een depressie steeg met meer dan achttien procent tussen 2005 en 2015. Dit als gevolg van de totale groei van de wereldbevolking, maar ook door een toename van het aantal mensen die de leeftijd bereiken waarop depressie vaker kan voorkomen, bijvoorbeeld als gevolg van het hebben van een chronische ziekte.

In humanitaire noodsituaties en bij aanhoudend conflict zijn maar liefst een op de vijf mensen getroffen door depressie en angst. Depressie verhoogt het risico op andere niet-overdraagbare aandoeningen, zoals diabetes en hart- en vaatziekten, die op hun beurt weer het risico op depressie verhogen. Depressie kan bij vrouwen na de bevalling van invloed zijn op de ontwikkeling van pasgeborenen.

Ernstige depressie kan leiden tot zelfmoord. Jaarlijks sterven ongeveer 800.000 mensen door zelfmoord, oftewel een persoon elke 40 seconden. Er is ook een verhoogd risico op zelfmoord bij mensen die zichzelf verwonden en in zodanige mate dat deze groep mensen valt binnen de 40- 60 procent van het aantal zelfmoordgevallen. In veel landen is er geen, of zeer weinig ondersteuning beschikbaar voor mensen met psychische stoornissen.

Zelfs in landen met hoge inkomens krijgt bijna 50 procent van de mensen met een depressie niet de nodige behandeling. Wereldwijd wordt er gemiddeld drie procent van de overheidsbudgetten voor gezondheidszorg geïnvesteerd in de geestelijke gezondheidszorg, variërend van minder dan één procent in landen met lage inkomens tot vijf procent in landen met hoge inkomens. Weinig erkenning en begrip door de omgeving en onvoldoende toegang tot zorg voor depressie en angst kunnen leiden tot een geschat wereldwijd economisch verlies van meer dan een biljoen dollar per jaar. De meest voorkomende psychische stoornissen kunnen worden voorkomen en/of behandeld tegen relatief lage kosten. De behandeling varieert meestal van een pratende therapie tot antidepressieve medicatie of een combinatie hiervan.

Elke één Amerikaanse dollar geïnvesteerd in het verbeteren van de toegankelijkheid van de behandeling van depressie en angst leidt tot een terugkeer van vier Amerikaanse dollar in een betere gezondheid en het vermogen om beter te kunnen werken.

Op Wereldgezondheidsdag focussen wij tijdens de campagne vooral op depressie bij adolescenten en jonge volwassenen, vrouwen, zwanger of na de bevalling en oudere volwassenen, allen groepen die hierdoor bijzonder zijn getroffen. Depressie kan effectief worden voorkomen en/of behandeld. Praten met mensen die je vertrouwt, is de eerste stap op weg naar het voorkomen, of herstellen van een depressie, aldus de PAHO.

VANDAAG