Wereld Osteoporosedag: “Hou van je botten-Bescherm je toekomst!"

Botfractuur
Print Friendly, PDF & Email

Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen en één op de vijf mannen van 50 jaar en ouder te maken met botfracturen als gevolg van osteoporose of botontkalking. De invloed van dergelijke fracturen op de gezondheid en de kwaliteit van het leven wordt nog te vaak onderschat. Vooral heupfracturen zijn levensbedreigend en hebben tot gevolg dat degenen die erdoor getroffen worden in sterke mate afhankelijk worden van hun medemens.

Op Wereld Osteoporosedag, 20 oktober, vraagt de International Osteoporosis Foundation (IOF) en diens 240 nationale ledenverenigingen daarom extra aandacht voor het belang van botgezondheid en het voorkomen van osteoporose. Met de oproep ‘Hou van je botten-Bescherm je toekomst' wordt de wereldgemeenschap eraan herinnerd dat het behoud van sterke, gezonde botten de sleutel is tot een actieve en onafhankelijke toekomst.

Middels Wereld Osteoporosedag kunnen degenen, die deze musculoskeletale ziekte hebben, ook hun stem laten horen over een ziekte, die over het algemeen nog heel erg onderkend en verwaarloosd wordt. In tegenstelling tot een patiënt met hoge bloeddruk, die normaal gesproken een behandeling zou krijgen om zichzelf te beschermen tegen mogelijke cardiovasculaire aandoeningen, wordt slechts een minderheid van patiënten gediagnosticeerd met fractuurrisico en heeft nog kleiner aantal toegang tot behandeling ter voorkoming van verwoestende, levensveranderende en zelfs levensbedreigende fracturen. Bij Aziaten is de kans op osteoporose het grootst, gevolgd door blanken.

Uit statistieken is gebleken dat bij vrouwen osteoporose voor meer ligdagen in het ziekenhuis zorgt dan het geval is bij borstkanker, myocardinfarct, diabetes en andere aandoeningen. Gelet op de vergrijzing van de wereldbevolking wordt verwacht dat tegen 2050 het aantal heupfracturen als gevolg van osteoporose met 310 procent zal stijgen bij mannen. Bij vrouwen zal deze stijging 240 procent bedragen. Osteoporose treft meer dan 75 miljoen mensen in de Verenigde Staten, Europa en Japan. De aandoening veroorzaakt wereldwijd meer dan 8,9 miljoen fracturen per jaar, waarvan meer dan 4,5 miljoen in Amerika en Europa. Het levenslange risico op een pols-, heup- of vertebrale fractuur wordt geschat op 30 tot 40 procent in ontwikkelde landen.

Ook in Suriname blijkt osteoporose voor te komen. Hoewel er nog geen gedetailleerd onderzoek is gedaan naar de voorkomens van osteoporose in Suriname, kan uit cijfers van het Medisch Diagnostisch Centrum (MDC) voorzichtig worden geconcludeerd dat Suriname dezelfde internationale tendens vertoont. Zo is bij 63 procent van het aantal personen, dat zich bij het MDC heeft laten onderzoeken, osteoporose of osteopenie vastgesteld. Osteopenie is een voorstadium van osteoporose. Het MDC is op dit moment de enige instantie die beschikt over een Dexa-scan, waarmee de aandoening kan worden opgespoord. Een vroegtijdige ontdekking van de aandoening kan osteoporose voorkomen of afremmen. Het diagnostisch centrum heeft ook meermalen de Nederlandse osteoporoseverpleegkundige Jaqueline Schouten naar Suriname gehaald om gericht advies te geven aan osteoporosepatiënten over onder andere voeding en beweging.

VANDAAG